Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine

Yüksek Lisans Tez Savunması ve Doktora Tez Savunmasında başarılı olan öğrencilerimiz, tutanağın Enstitüye teslim edildiği tarih itibariyle mezun sayılmaktadır. Bu durumda olan öğrencilerimizin, mezuniyet işlemlerini tamamlamak üzere Enstitü ve kütüphanelere tez teslim işlemlerini, eğitime ara verilen süre içerisinde yapmamaları gerektiğini, 6 Nisan 2020 tarihine kadar Diploma Büromuz tarafından fiziki olarak hizmet verilmeyeceğini önemle duyururuz.

Tez savunmasını başaran öğrenciler sisteme “mezun” olarak işlendiğinden dilediklerinde e-devlet üzerinden mezun belgesi alabilirler.

Gerekli özenin gösterilmesi hususu önemle rica olunur.