Legal Online Veritabanı Deneme Erişimi

“Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşan Legal Online Veritabanı deneme olarak erişime açılmıştır. Son erişim tarihi 1 Mayıs 2020'dir.

Online Kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile bire bir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane'ye erişmek için tıklayınız.

Legalbank içeriğinde yer alanlar :

İçtihat (1.900.000 Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)
Mevzuat (43.000 + Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb)
Akademik ve uygulamaya yönelik makaleler (23.000 +)
Dilekçe ve belgeler (2.500 +)
Gerekçeler (400 +)

Legalbank'a erişmek için tıklayınız.