Yönetim

REKTÖR
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör

1965 tarihinde Tokat’ta doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.
1987 yılında Araştırma Görevlisi oldu.
1997 tarihinde Doktor unvanını aldı.
1999 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Kadrosuna atandı.
2005 tarihinde Yeniçağ ve Yakınçağ Doçenti unvanını aldı.
2006 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı.
2011 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandı.

 İdari Görevleri

1)    İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı  (2005-2006; 2009-2011) 

2)    İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi  (2005-2007; 2009-2011) 

3)    İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi  (2005-2007; 2009-2011)

4)   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Disiplin Komisyonu Başkanı  (2007-2008) 

5)    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı  (2008-2011) 

6)    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Dergisi Müdürü  (2008-2011)

7)   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi  (Doçent Temsilcisi: 06.11.2008 -

       08.03.2011)

8)   İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Dergisi Yayın Kurulu Üyesi  (2009 - ..)

9)   İstanbul Üniversitesi Beyazıt III Yerleşke Sorumlusu  (2009-2013) 

10)  İ.Ü. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi İhale Komisyonu Üyesi (2009-2013; Başkan: 2012-2013)

11)  İ.Ü. Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü  (2010-2013)

12)  İ.Ü. ÖYP Yürütme Kurulu Üyesi  (2011-2013) 

13)  İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  (2011-2013) 

14 ) İ.Ü. BAP Üyesi  (2011-2013) 

15)  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı (28 Şubat 2012- ...)

16)  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (09.03.2012 – 09.03.2013)

17)  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi (Profesör Temsilcisi: 14.11.2011 – 08.10.2014 ;

       Bölüm Başkanı: 08.10.2014 -…) 

18)  İ.Ü. Rektör Yardımcısı  (08 Ocak 2013 - 10 Şubat 2015) 

19)  İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı  (08 Ekim 2014 -...)

20)  Tarih Dergisi Sorumlusu  (08 Ekim 2014 -…)

21)  İ.Ü. Vekil Rektörü  (11 Şubat 2015- 01 Nisan 2015)

22)  İ.Ü. Rektörü  (02 Nisan 2015 - …)

23)  Coimbra Group Onursal Başkanı ( 04.Haziran 2015 – 10 Haziran 2016)

24)  Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) , YÖK Temsilcisi  (17 Şubat 2016 )

25)  Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı  ( 13 Mayıs 2016-…)

26)  Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi  (20 Ağustos 2016 -...)

27)  Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi  (16 Şubat 2017 - …)

28)  T.C. 100.Yıl Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları 100.Yıl Bilim Kurulu Üyesi  (Eylül 2017-…)

29)  Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyesi (23 Mart 2018 - …)

Ayrıntılı Özgeçmiş


SENATO


Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar

  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
  
Rektör - BaşkanProf. Dr. Mahmut AK
Rektör YardımcısıProf. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör YardımcısıProf. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Genel Sekreter - RaportörMetin KÜÇÜK
FAKÜLTELER
İstanbul Tıp Fakültesi DekanıProf. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Atıl YÜKSEL
Hukuk Fakültesi  Dekanı Prof. Dr.Abuzer KENDİGELEN
Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Fethi GEDİKLİ
Edebiyat Fakültesi DekanıProf. Dr. Hayati DEVELİ
Edebiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR
Fen Fakültesi DekanıProf. Dr. Yeşim ÖKTEM
Fen Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Gül CEVAHİR ÖZ
İktisat Fakültesi DekanıProf. Dr. Haluk ALKAN
İktisat Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ahmet İNCEKARA
Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal CEVHER
Eczacılık Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Afife MAT
Diş Hekimliği Fakültesi DekanıProf. Dr. Gülsüm AK
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Faruk HAZNEDAROĞLU
İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR
İşletme Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK
Siyasal Bilgiler Fakültesi  Dekanı
Prof. Dr. Ayşegül ÇITIPITIOĞLU
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Gülden AYMAN
İletişim Fakültesi DekanıProf. Dr. Ergün YOLCU
İletişim Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Seda MENGÜ
Su Bilimleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Meriç ALBAY
Su Bilimleri Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Devrim MEMİŞ
İlahiyat Fakültesi DekanıProf. Dr. Mürteza BEDİR
İlahiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiProf.Dr.Bekir KUZUDİŞLİ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. İsmail COŞKUN
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi DekanıProf. Dr. Abdullah OKUMUŞ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nilgün ÇİL
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün EYÜPGİLLER
ENSTİTÜLER
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mahmut ÇALIŞKAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MüdürüProf. Dr. İlhan İLKILIÇ
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mübeccel DEMİRKOL
Onkoloji Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Ahmet KİZİR
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Fatih Mehmet ADATEPE
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü MüdürüProf.Dr.Mustafa BUDAK
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Fikret TURAN
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Günnur DENİZ
Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Pınar ÜNSAL
YÜKSEKOKULLAR
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Mahmut KARAKUŞ
Devlet Konservatuvarı Müdür
Prof. Dr. Aygül GÜNALTAY

 

YÖNETİM KURULU


Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3- Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÖNETİM KURULU
Rektör – Başkan Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Genel Sekreter – Raportör Metin KÜÇÜK
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU
Hukuk Fakültesi  Dekanı Prof. Dr.Abuzer KENDİGELEN
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati DEVELİ
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim ÖKTEM
İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk ALKAN
Eczacılık Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Erdal CEVHER
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm AK
İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR
Siyasal Bilgiler Fakültesi  Dekanı
Prof. Dr. Ayşegül ÇITIPITIOĞLU
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün YOLCU
Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAY
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza BEDİR
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Vekil Dekanı
Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün EYÜPGİLLER
Üye
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
Üye
Prof. Dr. Şükrü PALANDUZ
ÜyeProf.Dr. Fatih Mehmet ADATEPE

DANIŞMANLAR


Adı SoyadıFakülte
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR
İktisat Fakültesi
 Prof. Dr. Ergün YOLCU 
 (İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü)  
İletişim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Özcan TABAKLAR  
Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Metin TUNÇEdebiyat Fakültesi
  
                                                         
                                    
                                 
                                
               
                                                
                                  
                         

Rektörlük randevu talep formuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

http://www.istanbul.edu.tr/tr/randevutalep