Yönetim

REKTÖR


Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör

1965 tarihinde Tokat’ta doğdu. İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu.
1987 yılında Araştırma Görevlisi oldu.
1997 tarihinde Doktor unvanını aldı.
1999 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Kadrosuna atandı.
2005 tarihinde Yeniçağ ve Yakınçağ Doçenti unvanını aldı.
2006 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosuna atandı.
2011 tarihinde Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandı.

 İdari Görevleri

 • İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevliliği (2005-2007)
 • İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı (2008-2011)
 • İÜ Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği Doçent Temsilcisi (2008-2011)
 • İÜ Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği Profesör Temsilcisi (2011- )
 • İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı (2009- 29 Haziran 2011)
 • İÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İhale Komisyon Başkanlığı (2012-2013)
 • İÜ Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü (2010-2013)
 • İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü  (2011-2013)
 • İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Üyeliği (2011-2013)
 • İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012- )
 • İÜ Rektör Yardımcılığı (8 Ocak 2013-20 Ocak2013)
 • İÜ Rektör Yardımcılığı (20 Ocak 2013-10 Şubat 2015)
 • İÜ Vekil Rektörü (11 Şubat 2015)
 • İÜ Rektörü (2 Nisan 2015 - )

Ayrıntılı Özgeçmiş


REKTÖRLÜK


REKTÖR 


REKTÖR YARDIMCILARI   

Rektör Yardımcıları  Görev Dağılımları


REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM   SENATO


Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar

 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerinin esasları hakkında karar almak,
 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
 3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
 4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
 8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
  
Rektör - BaşkanProf. Dr. Mahmut AK
Rektör YardımcısıProf. Dr. Sedat MURAT
Rektör YardımcısıProf. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör YardımcısıProf. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Rektör YardımcısıProf. Dr. Bayram Mert SAVRUN
Genel Sekreter - RaportörMetin KÜÇÜK
İstanbul Tıp Fakültesi DekanıProf. Dr. Bahaüddin ÇOLAKOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. İsmet NANE
Hukuk Fakültesi  DekanıProf.Dr.Abuzer KENDİGELEN
Hukuk Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Fethi GEDİKLİ
Edebiyat Fakültesi DekanıProf. Dr. Hayati DEVELİ
Edebiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Abdülkerim  ÖZAYDIN
Fen Fakültesi DekanıProf. Dr. Yeşim ÖKTEM
Fen Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Gül CEVAHİR ÖZ
İktisat Fakültesi DekanıProf. Dr. Haluk ALKAN
İktisat Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ahmet İNCEKARA
Orman Fakültesi  DekanıProf.Dr.Turgay AKBULUT
Orman Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Hüseyin Gıyasettin DİRİK
Eczacılık Fakültesi DekanıProf.Dr.Erdal CEVHER
Eczacılık Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Afife MAT
Diş Hekimliği Fakültesi DekanıProf. Dr. Gülsüm AK
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Faruk HAZNEDAROĞLU
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  DekanıProf.Dr.Alaattin DURAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ertuğrul GÖKSOY
Mühendislik Fakültesi DekanıProf. Dr. Mehmet BİLGİN
Mühendislik Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Süleyman TANYOLAÇ
İşletme Fakültesi DekanıProf. Dr. Recep PEKDEMİR
İşletme Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK
Veteriner Fakültesi DekanıProf. Dr. Güven KAŞIKÇI
Veteriner Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Sema BİRLER
Siyasal Bilgiler Fakültesi  DekanıProf.Dr.Ayşegül ÇITIPITIOĞLU
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Gülden AYMAN
İletişim Fakültesi Vekil DekanıProf. Dr. Mahmut AK
İletişim Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Seda MENGÜ
Su Ürünleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Meriç ALBAY
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Devrim MEMİŞ
İlahiyat Fakültesi DekanıProf. Dr. Mürteza BEDİR
İlahiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Ömer Mahir ALPER
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DekanıProf. Dr. Hülya ÇALIŞKAN
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Necmettin Kamil SEVİL
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Vekil DekanıProf. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. İsmail COŞKUN
Sağlık Bilimleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Ahmet AKGÜL
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Arzu Razak ÖZDİNÇLER
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi DekanıProf. Dr. Sevim BUZLU
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nevin KANAN
Spor Bilimleri Fakültesi  DekanıProf.Dr.İbrahim BALCIOĞLU
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Kemal Nuri ÖZERKAN
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi DekanıProf. Dr. Abdullah OKUMUŞ
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nilgün ÇİL
Kardiyoloji Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Sait Mesut DOĞAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Hatice TÖREN
Fen Bilimleri Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü MüdürüProf. Dr. İlhan İLKILIÇ
Çocuk Sağlığı Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Mübeccel DEMİRKOL
Adli Tıp Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Faruk AŞICIOĞLU
Onkoloji Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Ahmet KİZİR
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Fatih Mehmet ADATEPE
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Cezmi ERASLAN
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Fikret TURAN
Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Günnur DENİZ
Nörolojik Bilimler Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Feray Karaali SAVRUN
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Oğuz ÇETİNKALE
Eğitim Bilimleri Enstitüsü MüdürüProf. Dr. Hasan AKGÜNDÜZ
Yabancı Diller Yüksekokulu MüdürüProf. Dr. Mustafa AYDIN
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MüdürüProf. Dr. Arif KAYGUSUZ
Teknik Bilimler MYO MüdürüProf. Dr. Erdoğan KÖSE
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu MüdürüProf. Dr. Mithat Zeki DİNÇER
Devlet Konservatuvarı MüdürProf. Dr. Aygül GÜNALTAY

 

YÖNETİM KURULU


Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3- Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak,
4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

YÖNETİM KURULU
Rektör – BaşkanProf. Dr. Mahmut AK
Rektör YardımcısıProf. Dr. Sedat MURAT
Rektör YardımcısıProf. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör YardımcısıProf. Dr. Halis Yunus ERSÖZ
Rektör YardımcısıProf. Dr. Bayram Mert SAVRUN
Genel Sekreter – RaportörMetin KÜÇÜK
İstanbul Tıp Fakültesi DekanıProf.Dr.Bahaüddin ÇOLAKOĞLU
Hukuk Fakültesi  DekanıProf.Dr.Abuzer KENDİGELEN
Edebiyat Fakültesi DekanıProf. Dr. Hayati DEVELİ
Fen Fakültesi DekanıProf.Dr.Yeşim ÖKTEM
İktisat Fakültesi DekanıProf.Dr.Haluk ALKAN
Orman Fakültesi  DekanıProf.Dr.Turgay AKBULUT
Eczacılık Fakültesi DekanıProf.Dr.Erdal CEVHER
Diş Hekimliği Fakültesi DekanıProf.Dr.Gülsüm AK
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  DekanıProf.Dr.Alaattin DURAN
Mühendislik Fakültesi  DekanıProf. Dr. Mehmet BİLGİN
İşletme Fakültesi DekanıProf.Dr.Recep PEKDEMİR
Veteriner Fakültesi DekanıProf. Dr.Güven KAŞIKÇI
Siyasal Bilgiler Fakültesi  DekanıProf.Dr.Ayşegül ÇITIPITIOĞLU
İletişim Fakültesi Vekil DekanıProf. Dr. Mahmut AK
Su Ürünleri Fakültesi DekanıProf.Dr.Meriç ALBAY
İlahiyat Fakültesi DekanıProf.Dr.Mürteza BEDİR
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi DekanıProf. Dr. Hülya ÇALIŞKAN
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Vekil DekanıProf.Dr.Halis Yunus ERSÖZ
Sağlık Bilimleri Fakültesi DekanıProf.Dr.Ahmet AKGÜL
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi DekanıProf. Dr. Sevim BUZLU
Spor Bilimleri Fakültesi  DekanıProf.Dr.İbrahim BALCIOĞLU
Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi DekanıProf.Dr.Abdullah OKUMUŞ
ÜyeProf.Dr.Arslan KAYA
ÜyeProf. Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR
ÜyeProf. Dr. Şükrü PALANDUZDANIŞMANLAR


Adı SoyadıFakülte
Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Salim Ateş OKTAR İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Ergün YOLCU 
(İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü)  
İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Erol İNCEMühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hızır ASLIYÜKSEK
(Adli Tıp Kurumu Bşk. Yrd.)
Adli Tıp Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Özcan TABAKLAR  Edebiyat Fakültesi