İstanbul Üniversitesi Yayınevi, Yeni Bir Uluslararası Kitap Yayınladı

"Contemporary Issues in Strategic Marketing" adlı eser İÜ Yayınevi tarafından yayınlandı.

Küresel pazarlama alanında yeni trendlerin, araçların ve kavramların gelişimini sunmayı hedefleyen bu kitap; özellikle farklı kültür, bakış açısı ve disiplinleri de içermek amacıyla İÜ İşletme Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinin yanı sıra; Amerika Birleşik Devletleri’nden üç, Avustralya’dan bir, Kırgızistan’dan iki olmak üzere toplam dört ülkeden on bir Öğretim Üyesi yazarın katkılarıyla oluşmuştur. Pazarlama stratejileri geliştirme alanları için en popüler güncel eğilimleri anlamaya çalışmak için; her biri Pazarlamanın farklı bir disiplinine değinen dokuz ayrı bölümü mevcuttur. Pazarlama alanında akademik olduğu kadar uygulamaya yönelik de bilgiler içeren Contemporary Issues in Strategic Marketing; hem akademisyenler, hem de Pazarlama yöneticileri ve girişimciler için pazarlama stratejileri geliştirmede farklı bakış açıları sunmaktadır. Kitap, Istanbul University Press tarafından uluslararası literatüre kazandırılmıştır.