İÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürlüğüne Dr. Ercan Çitil Getirildi

İÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürlüğü’ne Dr. Ercan Çitil getirilmiştir. Bu görevi başarıyla yürütmüş olan İhsan Faik Çıtlak’a emekleri için teşekkür ederiz.

Dr. Ercan Çitil kimdir?

1992 İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, 1992-1995 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans ve 1995-1999 yılları arasında doktora yapmıştır.

2003-2007 yılları arasında kamu ve özel sektörde çeşitli projelerde ve pozisyonlarda görev yaparak, ülke genelinde UNDP / GEF BSERP etkinlikleri koordinasyonundan sorumlu olarak çalıştı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunumu ve ulusal-uluslararası dergilerde bilimsel makalesi olan Dr. Ercan Çitil, atıksu arıtma, su temini ve katı atık yönetimi alanlarında aktif çalışarak bilimsel ve mühendislik raporlarının hazırlanmasında yer almıştır.

Başta Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) ve Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK) olmak üzere çok sayıda derneğin aktif üyesidir. 2014-2020 yılları arasında İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.