Akademik Sohbetler Devam Ediyor

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AKADEMİK SOHBETLER 3
İRTİHALİNİN 747. SENE-İ DEVRİYESİNDE MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

Kültür tarihimizin temel değerlerinden biri ve Türk ve İslâm âleminin önde gelen sûfîlerinden olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, hayatını şu şekilde özetler: “Hamdım, piştim, yandım.” 

İrtihalinin 747. sene-i devriyesi vesilesiyle düzenlenecek panelde, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin düşünce dünyası hakkında bilgiler verilecek ve programın sonunda Mevlevî musikisinden bir seçki icra edilecektir.

Enstitümüzün çevrim içi (zoom meeting) düzenlediği etkinliği “İrtihalinin 747. Sene-i Devriyesinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî” paneline teşrifleriniz bizi mutlu edecektir.


TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AKADEMİK SOHBETLER 4
ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ÜÇ YAZAR: AHMED MİDHAT EFENDİ-FAZIL AHMET AYKAÇ-OĞUZ ATAY

Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ahmed Midhat Efendi kaleme aldığı sayısız hikâye ve romanları ile Fazıl Ahmet Aykaç mizahî şiirleri ile Oğuz Atay ise eserlerinde kullandığı yeni üslûp ve teknikleri ile edebiyatımızda mühim bir yer teşkil etmektedir.

Ölüm yıl dönümleri olması vesilesiyle düzenlenecek panelde, Ahmed Midhat Efendi yaratıcılığı ve üretkenliği, Fazıl Ahmet Aykaç Türkiye’de mizah geleneği ve Oğuz Atay eserlerindeki dil ve üslûp hususiyetleri bakımından ele alınacaktır.

Enstitümüzün çevrim içi (zoom meeting) düzenlediği etkinliği “Ölüm Yıl Dönümlerinde Üç Yazar: Ahmed Midhat Efendi-Fazıl Ahmet Aykaç-Oğuz Atay” paneline teşrifleriniz bizi mutlu edecektir.


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü


Galeri