Veritabanı Erişim Duyuruları (Aralık - Ocak)

Uptodate “Advanced” veritabanı 31 Aralık tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır

UpToDate® Advanced™, klinik kararlara yönelik hasta odaklı bir yaklaşım sunarak, tedavi farklılıklarının azaltılmasına, ve tedavi aşamasında hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. UpToDate Advanced içerisinde yer alan kanıta dayalı interaktif UpToDate Pathways kılavuzları ve normal sınırların dışındaki laboratuvar sonuçlarını hızla yorumlamak ve sonraki adımları seçmek için kullanılan Lab Interpretation monografileriyle klinisyenlerin klinik kararları desteklenmektedir. Klinisyenler; UpToDate® Pathways ve Lab Interpretation™ uygulamalarını iş akışları içerisinde uygun tarama, tanısal test, teşhis ve tedavi amaçlı kullanabilmektedirler.

Erişim Adresi: www.uptodate.com/online

Pathways nedir? : Hasta bakım standartlarıdır. Hastalığın teşhisi ve tedavisinde doktorlara rehberlik eder, hastaya göre Interaktif algoritmalar sunar. Spesifik klinik sorular ile ilgili uygun klinik kararların alınmasına yardımcı nitelikteki interaktif kılavuzları içermektedir.

Lab Interpretation nedir?: Statik algoritmalardır. Normal olmayan laboratuvar sonuçlarını ve klinik karışıklığa neden olan sebepleri yönetmede yol gösterici olur.

Video sunum: http://vid.uptodate.com/watch/WwqYufLBuZbNdCfhzmdDhj

     UpToDate Advanced Sunumu
     UpToDate Advanced Broşürü
     UTD Advanced - Pathways İçerik Listesi
     
UTD Advanced - Lab Interpretations İçerik Listesi