İSTARMER’de Eğitimler Başlıyor

Farklı kültürleri içinde barındıran topluma yönelik bir çalışma yapılmadan önce yol gösterici olması açısından etnografik araştırmaların yapılması günümüz küresel dünyası için zorunlu hale gelmiştir. Bu yüzden 16 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek ‘’Etnografi ve Veri Elde Etme Teknikleri’’ eğitimine katılımınız çalışmalarınızda doğru veriler elde edebilmeniz açısından oldukça önem arz etmektedir. Eğitim ile ilgili katılım detayları aşağıda yer almaktadır.