“Yeni Nesle Ulaşmak İçin Ortak Bir Dil Yakalamalıyız”

İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar ve ekibinin yaptığı araştırma, gençleri yakalayabilmek için ortak bir dil ve bu jenerasyona hitap eden bir bakış açısı keşfedilmesi gerektiğini ortaya koydu.

İÜ İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar ve ekibinin, nitel ve nicel araştırma uzmanlarından oluşan bir ekiple 118 kişi üzerinde yaptığı tutum ve davranış araştırması Türkiye’deki gençlerin ideolojik geçişkenlik kazandığını gösteriyor.

“Gençler Arası Farklılık Ekonomik Düzeye Göre Şekilleniyor”

Doç. Dr. Zülfikar yaptığı araştırmada; muhafazakar ailelerin çocuklarıyla, muhafazakar olmayanların çocuklarının marka bilgileri, satın alma alışkanlıkları, boş zamanlarını değerlendirme biçimleri ve sevdikleri fenomen karakterlerin istatistiki olarak hiçbir farklılık göstermediğini söylüyor. Ayrıca muhafazakâr ve seküler olmalarının, sosyo-ekonomik durumlarının veya eğitim düzeyinin değişkenlik göstermesinin de Z kuşağında bir farklılık olarak kabul edilmediğini belirtiyor.

Teknolojiye erişimi olan gençler arasında yavaş yavaş yerel kültürün kaybolduğunu aktaran Doç. Dr. Zülfikar; 18-23 yaş arası Z kuşağının da küresel kültürün yoğun etkisi altında olduğunu ifade etti.“Sosyal Medya Gençlerin Seçimleri Üzerinde Oldukça Etkili”

Toplumun zihin yapısının tabii bir biçimde değişmediğini ifade eden Doç. Dr. Zülfikar, “İnsanlar akın akın oraya doğru gidiyorlar. Homojen bir toplum oluşturarak, zihinsel yapıların reforme edilmesi boyutunda çalışmalar yapılıyor. Bunun için en elverişli araç olan sosyal medya gençlerin seçimleri üzerinde oldukça etkili. Nitekim son seçimlerde ortaya çıkan tablo da bu durumu destekler nitelikte. Araştırma sonuçlarına göre; 23 Haziran İstanbul seçiminde Türkiye’nin yaklaşık %30’unu oluşturan Y ve Z kuşağından seçmenler oy kullanmak için sandığa gitti. Muhafazakâr kesimin Z kuşağı çocuklarının ve Y1 kuşağı dediğimiz 34 yaşına kadar olanların %32’si oy kullanmadı, %12’si de oy kullanmaya gitti ancak ya boş oy verdi ya da geçersiz oy kullandı. Bunların içerisinde ailesiyle paralel düşünmediğini ifade edenlerin oranları %62. Sosyal demokratlara kendini daha yakın hissedenlerin oy kullanmaya gitme oranı ise %92. Boş oy kullananlar %1. Seçimde muhafazakâr genç kesimde erkeklerin sandığa gitme oranı kadınlara göre daha yüksek. Diğer tarafta bu oran hemen hemen aynı. Fakat her iki kesimde de kadınlar daha radikal ve erkeklere kıyasla daha politik” ifadelerini kullandı.“Siyasi Partiler Geleceği İnşa Edecek Gençleri İyi Analiz Etmeli”

Doç. Dr. Zülfikar, Mayıs 2019’da tamamladığı ve Türkiye’nin 26 ilinde 1068 kişi üzerinde yaptığı çalışmanın sonucu ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: “Gençler direkt kendisini etkileyen şeylerle ilgileniyorlar. Neden-sonuç ilişkisini irdelemeden sonuca odaklanıyorlar. Ekonomiyle bağlantılı olarak ilk sıraya koydukları şey istihdam ve işsizlik. Z kuşağı olarak adlandırılan kuşak daha bireysel, daha rasyonel ve daha somut. Bu sebeple siyasi partiler geleceği inşa edecek gençleri iyi analiz etmeliler.”

Geleceği verimli bir şekilde inşa etmek için iletişimin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Zülfikar, “Bu gençlerin her birinin kategorilere girebilecek dünya görüşleri var. Fakat o kategorilerde diğer seçmen gruplarına verdiğiniz mesajlar onlara geçmiyor. Muhafazakâr bir gençle, orta yaş muhafazakâr bir bireyle konuştuğunuz gibi konuşursanız olmuyor. Her ikisi muhafazakâr olsa da dil kesinlikle farklı. Makro düzeyde siyasi hareketler, küçük ölçekte ise aileler; geleceğimizi yani gençleri yakalayabilmek için, geleceğin kendisiyle ortak bir dil ve bu jenerasyona hitap eden bir bakış açısı keşfedilmeli” şeklinde konuştu.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Öne Çıkan Haberler

Bonn-Üniversitesi’nden-Gelen-Heyet-İstanbul-Üniversitesi’ni-Ziyaret-Etti

Bonn Üniversitesi’nden Gelen Heyet İstanbul Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

“İŞKUR Sosyal Çalışma Programı” Protokolü İmzalandı

“Uluslararası-Aritmetik-Günleri-Konferansı”-İstanbul-Üniversitesi’nde-Gerçekleştiriliyor

“Uluslararası Aritmetik Günleri Konferansı” İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştiriliyor

“Engelsiz-Ödülleri-Bayrak-Teslim-Töreni”-Gerçekleştirildi

“Engelsiz Ödülleri Bayrak Teslim Töreni” Gerçekleştirildi

İÜ-Fen-Fakültesi-Arş.-Gör.-Dr.-Aslı-Kuşoğlu’nun-Yayın-Başarısı

İÜ Fen Fakültesi Arş. Gör. Dr. Aslı Kuşoğlu’nun Yayın Başarısı

İÜ-İstanbul-Tıp-Fakültesi-2019-Yılı-Mezuniyet-Töreni-Geçekleştirildi

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 2019 Yılı Mezuniyet Töreni Geçekleştirildi