İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyeleri ile Toplantı Gerçekleştirdi

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, 25 Aralık 2018 tarihinde İÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri ile İÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda kahvaltıda bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıda İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak bir sunum yaparken, İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

“Gelir Düzeyimiz Giderek Artmaktadır”

İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu, Temel Tıp Bilimleri Bölümü ile kahvaltıda genel bir bilgilendirme amacıyla toplandıklarını belirterek, “Gelir düzeyimiz aratarak devam etmektedir. Gelirimiz Eylül ayında 30 milyon civarındaydı, Kasım ayında ise 32 milyonu geçti. Bunlar bizim için son derece önemli gelişmeler. Ayrıca rektörümüzün desteği ile Kök Hücre ve Kordon Bankası için yapılan BAP projesi kabul edildi. Bu bankayı kurduğumuz zaman da ayrı bir gelir kapımız daha olmuş olacak. Hastane Otomasyon Sistemi ile ilgili de bir başka BAP projesi verdik. Yılbaşından sonra daha iyi işleyen bir yazılıma geçmeyi ümit ediyoruz. Şu an hastanemizin %25’i atıl durumda. Ancak 100 tane hemşire kadrosu açıldı ve bu hemşirelerin gelmesiyle atıl durumda olan kısımlarımızı da kullanmaya başlayacağız. Bu da rektörlüğümüzün bize verdiği başka bir destektir” dedi.

“Üniversitemiz ‘Araştırma Üniversitesi’ Sıfatını Almadan Önce de Bir Araştırma Üniversitesi Özelliklerine Sahipti”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi’nin bir araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayarak, “Üniversitemiz ‘Araştırma Üniversitesi’ sıfatını almadan önce de bir araştırma üniversitesi özelliklerine sahipti. Üniversitelerin üç temel görevi vardır: Nitelikli eğitim, üstün ve fayda sağlayan bir araştırma yöntemi sağlamak ve bu eğitim ve araştırmalardan elde edilen sonuçları toplumun hizmetine sunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Biz bütün bu çalışmaları belli bir çerçeve içerisinde yürütmekteyiz. Üniversitemiz sizlerin katkılarıyla var olan bir yapıdır. Sahip olduğumuz bu dinamizmi kaybetmemek ve dayanışmamızı sürdürmek için bu toplantıyı düşündük” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin 2006 yılından beri hızlı bir üniversiteleşme sürecinde olduğunu belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi, yeni kurulan üniversitelerimizin belli bir alanda desteklenerek o alanlarda uzmanlaşma sağlanması için yapılmaktadır. Bu kapsamda iki grup üniversitemiz farklı alanlarda hem mali yönden hem de insan kaynağı bakımından desteklenmektedir. Amaç ise belirli alanlarda uzmanlaşmanın sağlanmasıdır. 2006 yılından önce kurulan devlet üniversiteleri için farklı amaçlar belirlenmiştir. Bu amaçların en önemlisi ‘Araştırma Üniversitesi’ konumuna gelmektir. İnsan kaynağı ve program çeşitliliği bakımından kendisini ispat etmiş olan 25 üniversite ‘Araştırma Üniversitesi’ olmaya aday olmuştur. Bu 25 üniversiteden öz değerlendirme raporu istendi ve bu raporun sonuçlarına göre 6 üniversite daha elendi. Kalan 19 üniversitenin rektörleri mülakata alındılar. Mülakat sonucunda 10 üniversite ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak, 5 tanesi de aday üniversite olarak belirlendi” vurgusu yaptı.
‘Araştırma Üniversitesi’ özelliklerine de değinen İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Araştırma Üniversitesi, araştırmaya dayalı bilimsel bilgi üretiminde öncü, uluslararası yayın ve araştırmada güçlü işbirliği hedefli, dış kaynaklı proje yürüten ve yüksek dış kaynak geliri yaratan, patent, tasarım, faydalı model geliştiren ve bunları ticarileştirme kapasitesine sahip, eğitimin niteliğini geliştiren Lisansüstü eğitim merkezli, öğrencilerinin ders dışında araştırmaların içine dahil edildiği ve TÜBİTAK, TÜBA ve YÖK ödüllerini alan araştırmacılara destek veren üniversitedir” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz İçerisinde Lisansüstü Öğrenci Oranı Avrupa Standartlarının Üstündedir”

İstanbul Üniversitesi’nin öğretim elemanı ve öğrenci sayısına vurgu yapan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Üniversitemiz bünyesinde 911 profesör, 346 doçent, 566 doktor öğretim üyesi, 323 öğretim görevlisi, 1369 araştırma görevlisi ve 111 yabancı uyruklu öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrenci sayımızdan bahsettiğimizde ise gurur verici bir nokta dikkat çekmektedir. Araştırma Üniversitelerinin temel özelliklerinden bir tanesi lisansüstü eğitime önem vermesidir. Bizim üniversitemizde şu anda 22.000 lisansüstü öğrenci vardır. Bu da toplam öğrencilerimiz arasında %29.6 gibi bir orana denk gelmektedir. Öğrencilerimiz içerisinde lisansüstü öğrenci oranı Avrupa standartlarının üstündedir” dedi.
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türkiye’nin hedeflerine yürüyebilmesi için yapılan çalışmalara vurgu yaptı: “Bakanlığın ve YÖK’ün yaptığı çalışmalarda Türkiye’yi ileri götürecek öncelikli alanlar belirlenmiştir. YÖK, bu alanlardan her yıl 100 alanı öne çıkarmaktadır. Ve bu 100 alanda doktora yapacak 2000 öğrenciye ayda 2000 TL burs verilmektedir. Sürekli aynı üniversitenin desteklenmemesi için bir üniversite sadece 10 alana başvurabilmektedir. Bu proje kapsamındaki toplam öğrenci sayımız 110 civarındadır. Bir diğer projemiz TEBİP projesidir. Temel bilimler olan fizik, kimya, biyoloji ve matematik öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir. YÖK bunu takviye etmek üzere bu branşlara destek vermektedir. Bu branşlara ilk üç sıralamadan yerleşen öğrencilere 950 TL burs vermektedir. Bu program kapsamında yerleşen öğrenciler için özel sınıflar oluşturulmuş ve özel müfredatlar takip edilmiştir. Ayrıca bu öğrencilerin başarılı olanları yazın yurt dışına gönderilmektedir. Bu gençlerin, ülkemizin geleceği için aranan isimler olacağı ümidini taşımaktayız. Ayrıca araştırma üniversitesi olmamız dolayısıyla öncelikli alanlara özel araştırma görevlisi kadroları verildi. Bunlar dışında ‘Yurtdışı Araştırma Bursu’ kapsamında araştırma görevlileri yurtdışına gönderilmekte ve maaşlarına ilave burslar ile desteklenmektedirler.”

“Ürettiğimiz Bilginin Ulaşılabilirliğini Arttırmak İçin Uluslararasılaşmak Son Derece Önemlidir”

 İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın üzerinde durduğu bir diğer konu ise uluslararasılaşmak kapsamında yayınlanan dergiler ve İÜ Press oldu: “Yayın bakımından ülkemiz Avrupa’da ikinci sıradadır. Ancak mesele yayınlarımızın atıf almasıdır. Ülkemiz bu konuda gerilerde kalmaktadır. İstanbul Üniversitesi, kaliteli bilginin üretildiği yer olduğundan dolayı bu konuya ayrıca önem vermekteyiz. Uluslararası görünümü nasıl arttırabileceğimizin arayışında olduk. Üniversitemiz bünyesinde 80 akademik dergi yayınlanmaktadır. 65 tanesi düzenli olarak çıkmaktadır. 65 derginin 35 tanesini projeye dahil ederek, bunları 3 gruba ayırıp bunlar için profesyonel destek aldık. Profesyonel destek neticesinde İstanbul Üniversitesi kapsamında kalan 16 dergi bir yıl süresinde uluslararası dergi seviyesine yükseldi. Bu dergiler ‘Web of Science’ (ESCI) kapsamına alındı. Böylece uluslararası erişilebilirliği ve kullanılabilirliği sağlanmış oldu. Bu konuda sevindirici olan bir diğer husus ise dergilerimizin 11 farklı branştan olmasıdır. Hemen her fakültemiz temsil edilir durumdadır. Dergiler için olduğu gibi kitaplar için de uluslararası takip sistemi mevcuttur. Yayınlanan kitapların uluslararası düzeyde taranabilmesi için ise kitapların uluslararası yayınevinden çıkmış olması gerekmektedir. Ancak ülkemizde uluslararası yayınevi bulunmamaktadır. Uluslararası yayınevinin, uluslararası standartlara göre yılda 20 kitap yayınlaması gerekmektedir. Bu kapsamda ağustos ayında İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevi’ni kurarak 30 kitap projesini başlattık. Bu 30 kitabın 20 tanesini sosyal-beşeri alanda olmak üzere çeşitli alanlara ayırdık ve bunun için bir takvim belirledik. 2019 Eylül gibi 30 kitabımız İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınevi kapsamında yayınlanmış olacak.”

Haber: Merve SOLAK
İÜ Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüÖne Çıkan Haberler

“Bir-Kitap---Bir-Yazar”-Söyleşilerinin-Dördüncüsü-Gerçekleştirildi

“Bir Kitap - Bir Yazar” Söyleşilerinin Dördüncüsü Gerçekleştirildi

“Uluslararası-100.-Yılında-Haremeyn-i-Şerifeyn-Medine-Müdafaası-ve-Fahreddin-Paşa-Sempozyumu”-Başladı

“Uluslararası 100. Yılında Haremeyn-i Şerifeyn Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa Sempozyumu” Başladı

“Kuzey-Afrika’da-Toplum-ve-Siyaset-Dönüşüm-ve-Meydan-Okumalar”-Sempozyumu-Gerçekleştirildi

“Kuzey Afrika’da Toplum ve Siyaset Dönüşüm ve Meydan Okumalar” Sempozyumu Gerçekleştirildi

İÜ-Rektörü-Prof.-Dr.-Mahmut-Ak-Necip-Fazıl-Ödülleri-Töreni’ne-Katıldı

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Necip Fazıl Ödülleri Töreni’ne Katıldı

“Sahn-ı-Seman’dan-Darülfünün’a-Osmanlı’da-İlim-ve-Fikir-Dünyası:-Alimler -Müesseseler-ve-Fikri-Eserler-Sempozyumu”-Gerçekleştirildi

“Sahn-ı Seman’dan Darülfünün’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu” Gerçekleştirildi

İÜ-Rektörü-Prof.-Dr.-Mahmut-Ak-DEİK-Olağan-Mali-Genel-Kurulu’na-Katıldı

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak DEİK Olağan Mali Genel Kurulu’na Katıldı