İstanbul Üniversitesi, TÜBİTAK'ın Yetkinlik Analizinde Üstün Başarı Gösterdi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından oluşturulan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” sonuçları açıklandı. Türkiye’deki 160 üniversitenin, 20 ana araştırma alanı ve 131 alt araştırma alanındaki performansının, hacim ve kalite göstergeleri dikkate alınarak değerlendirildiği analizde İstanbul Üniversitesi; sağlık bilimlerinden havacılık ve uzay bilimlerine, çevre bilimlerinden sosyal ve beşerî bilimlere kadar pek çok alanda liderlik başta olmak üzere birçok önemli başarı elde etti.

Türkiye’nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi; fakülteleri, araştırma merkezleri, öğretim üyeleri, öğrencileri, tüm birimleri ve mensuplarıyla bilimin her alanında sürdürdüğü öncülüğünü perçinlemeye devam ediyor. TÜBİTAK tarafından yayınlanan; Türkiye’deki 160 üniversitenin araştırma alanları bazında performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği ve üniversitelerin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun belirlendiği analizde, birçok alanda zirvede yer alan İstanbul Üniversitesi, özellikle Sağlık-Temel ve Klinik Tıp Bilimleri alanındaki başarısıyla dikkat çekti. 

Kalite ve Hacim Göstergeleri Dikkate Alındı

Üniversite yetkinlik analizi, yüzde 60 ağırlığa sahip kalite ve yüzde 40 ağırlığa sahip hacim göstergeleri temelinde gerçekleştirildi. Üniversitelerin alan bazında yetkinlik analizi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar; “Yöntemin ve yetkinlik göstergelerinin belirlenmesi”, “Araştırma alanlarının ve anahtar kelimelerin belirlenmesi”, “Gösterge verilerinin çekilmesi”, “Veri analizi” ve “Yetkinlik grafik ve tablolarının çizilmesi” olmak üzere 5 ana başlıkta gruplandırıldı. 

Araştırmanın hacim boyutunda; “Dünyadaki Akademik Birikime Katkı”, “Akademik Değer Yaratan Kritik Kitle”, “Ar-Ge ve Yenilik Proje Hacmine Katkı”, “Üniversitenin Türkiye’ye Görece Bağıl Odaklanma Endeksi” göstergeleri dikkate alınırken, kalite boyutunda ise “Yayınların Bağıl Atıf Etkisi”, “Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi”, “Akademisyen Verimliliği”, “Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin Niteliği”, “Sanayiye Katkıda Bulunacak Nitelikli Yayın Üretme Kapasitesi”, “Türkiye'nin Uluslararasılaşmasına Katkı” ve “Üniversitenin Uluslararasılaşmasına Katkı” göstergeleri değerlendirildi.

2014 ve Öncesinde Kurulmuş 160 Üniversite Değerlendirildi

Ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmada; yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak; 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirildi. Alan ve üniversiteler bazında en az 6 veriye sahip olan üniversiteler için hacim ve kalite eksenlerine sahip yetkinlik grafikleri çizildi.

Sağlık Alanında Zirvedeyiz

Üniversitelerin alan bazında performanslarının karşılaştırıldığı analizde, İstanbul Üniversitesi hacim göstergesine göre; Sağlık alanının Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji ve Patoloji alt alanları ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanının Arkeoloji alt alanında zirvede yer aldı. İstanbul Üniversitesi, kalite göstergesine göre ise Makine-İmalat alanının Geleneksel İmalat Teknolojileri alt alanı ile Sağlık alanının Aşı alt alanında lider oldu.


Üniversitemiz, Çeşitli Alanlarda İlk 3’te Yer Alma Başarısı Elde Etti

Hacim göstergesinde Sağlık alt alanlarının yanı sıra; Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji, Deniz Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik, Beslenme, Diyetetik ve Sağlık, Su Ürünleri, Uzay ve Gezegen Bilimi, Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği ve Din Bilimleri gibi alt alanlarda ilk 3’te yer alan İstanbul Üniversitesi, kalite göstergesindeki bir diğer başarısını da Uzay ve Gezegen Bilimi alt alanında 2. olarak ortaya koydu. 

İstanbul Üniversitesi Sağlık alanının Temel ve Klinik Tıp Bilimleri: Hematoloji, İmmünoloji, Nefroloji, Patoloji, Pediatri, Psikiyatri ve Romatoloji alt alanlarında ise hem hacim hem de kalite göstergelerinde aynı anda ilk 3’te yer aldı.

İstanbul Üniversitesi’nin En Yetkin Olduğu Alanlar

İstanbul Üniversitesi, araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm araştırma alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun belirlendiği yetkinlik haritasında da önemli başarılara imza attı. Yapılan analizde; hacim göstergesine göre İstanbul Üniversitesi’nin en yetkin olduğu ilk 5 alt alan, Pediatri, Hematoloji, Nefroloji, Kardiyoloji ve Romatoloji olarak belirlenirken; Kalite göstergesine göre en yetkin olduğu ilk 5 alt alan ise Uzay ve Gezegen, Romatoloji, İlaç, İmmünoloji ve Aşı olarak sıralandı.
İstanbul Üniversitesi bu alanların yanı sıra, hacim ve kalite göstergelerine göre yapılan karşılaştırmalı analizlerde; Çevre Bilimleri, Enerji, Gıda, Fizik, Kimya, Madencilik Teknolojileri, Malzeme Bilimleri, Ulaştırma gibi birçok alana ait farklı alt alanlarda da ilk 10’da yer alma başarısını gösterdi.

Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Haber: Tuğçe AYÇİN

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Öne Çıkan Haberler

arge ödül proje kanser HIV

Doç. Dr. Ayca Yıldız Peköz’e Kimya Endüstrisinden Ar-Ge Ödülü

hukukfakültesi mezuniyet

"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Önemli Bir Geleneğin Temsilcisi"

işletme başarı

İÜ İşletme Fakültesi’nden Uluslararası Sıralama Başarısı

DîvânuLugâti’t-Türk panel türkiyat

Türkiyat Araştırma Enstitüsü Açılış Töreni ve "Akademik Sohbetler"in İlki Olan “Dîvânu Lugâti’t-Türk” Paneli Gerçekleştirildi

cinsiyeteşitliği proje

İlçe Bazında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi Projesi’nin Sonuçları Açıklandı

sağlıkbilimlerienstitüsü kurs

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu Gerçekleşti