İstanbul Üniversitesi “Cumhuriyet’in 100. Yılı Kitaplığı” Açık Erişimde

100. Yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin en eski ve köklü üniversitesi olarak, 100 yıllık bilimsel birikimimiz akademisyen, araştırmacı ve tüm ilgililerin erişimine açık hale getirildi.


İstanbul Üniversitesi’nin kurumsal anlamda bilimsel yayıncılık geçmişi 1916 yılına kadar uzanıyor. Cumhuriyetimizle yaşıt bu birikimin içinde yayımlamış olduğumuz kitaplarımızın özel bir yeri bulunuyor. “Cumhuriyet’in 100. Yılı Kitaplığı” projesi bu düşünceyle iki tür yayın üzerine odaklandı. Bunlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, felsefesi, tarihsel gelişme seyrini içeren ve Üniversitemiz yayını olarak çıkmış bulunan eserlerden oluşuyor. İkinci grup eserler ise bu gelişme seyri içinde Türkiye’de bilimsel, edebi, sosyolojik, ekonomik, siyasal gelişmelere ışık tutan ve yine Üniversitemizin yayını olan dönemsel kitapları içeriyor. Ayrıca 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Yayınevi olarak çıkardığımız proje kitaplarımız da 100. Yıl kitaplığında yer alacak.

Şu an 100. Yılda 100 kitabımızı erişime açmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimiz ve bilimin sürekliliği ışığında kitaplığımızda yer alacak eserlerin sayısı yıl içinde daha da artacak.

Erişim için lütfen tıklayınız.

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Öne Çıkan Haberler

“Sena Nur Köklü” Sınıfı Açıldı

Vefatının 66. Yılında İbnülemin Mahmud Kemal İnal Anma Programı Yapıldı

İstanbul Üniversitesi “Yönetimin Gözden Geçirme” Toplantısı Gerçekleştirildi

Kariyer Geliştirmede Öncü: İÜ Erasmus Program Koordinatörlüğü

müzelerhaftası hamammüzesi

Müzeler Haftası Programı Tarihi Mekânda Yapıldı

16. Selen Özel Bilgi Yarışması Düzenlendi