2020 Yılında 12 Uluslararası Projemiz Fonlanmaya Hak Kazandı

2020 yılını ele geçiren ve etkisi gün geçtikçe ağırlaşan COVID-19 pandemi şartlarına rağmen yıl içinde 3 adet Avrupa Birliği UFUK2020 programı projesi, 5 adet Avrupa Birliği ERASMUS+ programı projesi, 1 adet Birleşik Krallık AHRC Nahrein Network’ten, 1 adet merkezi Hollanda’da bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden, 1 adet Kore Çalışmaları Araştırma Akademisi’nden ve 1 adet Kore Edebiyat Çeviri Enstitüsü’nden olmak üzere toplam 12 yeni uluslararası projemiz fonlanmaya hak kazandı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül’ün Yürütme Kurulu Başkanlığını ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın koordinatörlüğünü yaptığı Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi, proje ekipleri ile titizlikle çalışarak 2020 yılı içinde de AR-GE özelliği taşıyan birçok Avrupa Birliği ve diğer uluslararası projeleri Üniversitemiz bünyesine kazandırmayı başardı.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nden İki Yeni UFUK2020 Projesi

Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi’nde iş ve işlemleri takip edilecek olan yıl içinde kazanılan 3 UFUK2020 projesinin 2 tanesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden, 1 tanesi de Edebiyat Fakültesi’nden oldu. 

Üniversitemiz İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in yürütücüsü olduğu “Towards Early Normalization of Ovulation in Adolescent Girls and Young Women with Polycystic Ovary Syndrome (SPIOMET)” (Polikistik Over Sendromlu Adolesan Kızlar ve Genç Kadınlarda Ovulasyonun Erken Normalizasyonuna Doğru) (SPIOMET4HEALTH) isimli proje, Avrupa Komisyonu tarafından verilen UFUK 2020 desteğini almaya hak kazandı. Başvuru aşamasında projenin kabul edilmesi için gerekli olan Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi'nin destek verdiği ve toplam bütçesi 6.366.000 Avro olan proje kapsamında Hospital Sant Joan De Déu – HSJD’den Prof. Dr. Lourdes Ibanez ve ekibinden araştırmacılar ile iş birliği içinde polikistik over sendromu tedavisinde yeni bir ilaç üzerine çalışmalar yapılması hedefleniyor. Yardımcı araştırmacıları Prof. Dr. Firdevs Baş ve Dr. Öğr. Üyesi Melek Yıldız olan bu projenin amacı, PKOS'lu adolesanlar ve genç kadınlar için yeni bir farmakolojik tedavinin klinik etkinliğini bir faz II klinik çalışma yoluyla göstermekten oluşuyor. Yeni ilaç, tek bir tablette düşük dozlarda iki insülin duyarlılaştırıcı ve bir anti-androjenin (spironolakton + pioglitazon + metformin) kombinasyonuna sahip olacak.

"EHDEN COVID-19 Rapid collaboration call” çağrısı kapsamında İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Ali Yağız Üresin yürütücülüğündeki diğer UFUK2020 projesi olan “European Health Data and Evidence Network – EHDEN” isimli projenin temel amacı sağlık verisinin OMOP (Observational Medical Outcomes Partnership ) - CDM (Common Data Model) yaygın veri modeline - dönüştürülmesi ve OHDSI (Observational Health Data Sciences and Informatics) tarafından geliştirilen analitik araçlar gibi çeşitli imkanlarla daha faydalı kullanımına olanak sağlanmasını içeriyor.

Bu projede İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde tutulan kayıtlar network tarafından tanımlanan kurallara göre standart hale getirilecek olup, bu aşamada veri üzerinde herhangi bir bilimsel araştırma benzeri bir uygulama yapılmayacak. COVID-19 verilerinin yaygın veri modeli şeklinde standart hale getirilmesi bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için EHDEN projesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda ve Avrupa Birliği ve IMI gibi kurumların fon sağladığı uluslararası çalışmalarda yer bulmalarına olanak sağlayacak ve veri üzerinde üniversitenin araştırma kapasiteni arttıracak. Projede İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Klinik Farmakoloji Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Şen ve İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Prof. Dr. Arif Atahan Çağatay Üniversitemiz adına araştırmacı olarak proje ekibinde yer alıyor.

Ülkemizdeki 7 UFUK2020 “MSCA IF Global Fellowship” Projesinden Biri Olup, Üniversitemizde İlk Defa Yürütülecek

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Mensubu Arş. Gör. Dr. Nermin Taşkale’nin proje yürütücülüğünü yapmakta olduğu Avrupa Birliği UFUK2020 Programı MSCA IF Global Fellowship kapsamındaki "Proximal Antecedents-Focused Interventions for Intimite Violence Victims, Perpetrators, and Couples Tailored for Victim and Perpetrator Typologies" başlıklı “IPV INTERVENTION” kısa isimli 24 ay süreli ve 155.310,72 Avro toplam bütçeli proje teklifi 100 üzerinden 98,40 puanla fonlanmaya hak kazandı ve Eylül 2020’da faaliyetlerine başladı.

Yakın ilişki şiddeti gibi önemli bir sosyal soruna işaret edilen proje kapsamında, literatürde ilk kez yakın ilişki şiddeti mağdurlarının farklı alt gruplar barındırıp barındırmadığı son beş yılda Türkiye’de toplanmış veriler aracılığıyla incelenecek. Ayrıca, yakın ilişki şiddetini önlemeye yönelik fail, mağdur ve çiftlerle uygulamalarda kullanılabilecek üç farklı müdahale el kitabı hazırlanacak. University of Houston’da Center For Couples Therapy’de gerçekleşecek bu çalışmalar sonrası elde edilecek çıktılar Högskolan Väst’te Barn-Och Ungdomsvetenskapliga Forskningsmiljön’de genç gruplarda uygunluğu için incelenecek.

AB’nin Geleceği, Ekonomisi, Güvenlik ve Transatlantik İlişkilerinin Tartışılacağı Doç. Dr. Özgün Erler Bayır’ın ERASMUS+ Programı Jean Monnet Modülü Projesi Fonlanmaya Hak Kazandı

2020 yılı içinde kazanılan 5 ERASMUS+ projesinin 1 tanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden, 1 tanesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden, 1 tanesi Edebiyat Fakültesi’nden, 1 tanesi iletişim Fakültesi’nden ve 1 tanesi de Hukuk Fakültesi’nden kazanıldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Erler Bayır'ın "AB'nin Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Transatlantik İlişkileri" başlıklı başvurusu Avrupa Komisyonu’nun ERASMUS+ Programı kapsamında desteklenen Jean Monnet Modülü’nü kazanma başarısı gösterdi. FUTUREU kısa isimli 36 ay süreli proje teklifi 100 üzerinden 96,5 puanla fonlanmaya hak kazandı. 3 yıl boyunca devam edecek modülde AB’nin geleceği, ekonomisi, güvenlik ve transatlantik ilişkileri bağlamında tartışılacak.

Gençleri Bağımlılık Konusunda Bilinçlendirecek ve Madde Kullanımını Engelleyecek Çalışmalar Yapılacak

Üniversitemiz İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Coşkun’un yürütücü, Doç. Dr. Nusret Soylu ve Dr. Öğr. Gör. Yaşar Tanır’ın araştırmacı olarak Üniversitemiz adına yer aldığı, Harran Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleşen ve Portekiz, Norveç ve Polonya'dan ortakların bulunduğu "Drug Abuse Prevention for Youth" (DAPY) KA2 ERASMUS+ Gençlik alanı Stratejik Ortaklık proje teklifi fonlanmaya hak kazandı. Projede, özellikle gençler bağımlılık konusunda bilinçlendirecek ve madde kullanımını engelleyecek çalışmalar yapılacak. Bu amaçla proje kapsamında gençleri madde bağımlılığından koruyacak bir eğitim müfredatı ve bu müfredatın çevrim içi sistemde herkese açık olarak sertifika programına dönüştürülmesi hedefleniyor. Bunun yanında farkındalık artırıcı bir kısa film özellikle “karikafilm” teknikleri kullanılarak hazırlanıyor. Bununla birlikte birçok ulusal ve uluslararası akademik yayın ve toplantı da yapılacak, kapanış konferansı ve proje çıktılarının tanıtımı yine İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Projenin bütün çıktıları dapy.org web sitesi üzerinden açık erişim olarak paylaşıma açılacak.

Dijital Çağda Ceza Hukukunun Öğretimi, Araştırılması ve Uygulanmasında Yeni Zorluklar Konulu Üniversitelerarası ERASMUS+ Stratejik Ortaklık Projesi

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer’in proje yürütücülüğündeki “DIGICRIMJUS: New challenges for teaching researching and practicing criminal law in the digital age” (Dijital Çağda Ceza Hukukunun Öğretimi, Araştırılması ve Uygulanmasında Yeni Zorluklar Konulu Üniversitelerarası Stratejik Ortaklık) isimli, dijital çağın ceza adaleti alanında getireceği gelişme, imkan ve sorunlarına odaklanan Macaristan Szeged Üniversitesi, Almanya Konstanz Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ortaklı proje, Macaristan'da yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Tempus Public Foundation tarafından birinci sırada yer aldı ve 150.000 Euro'nun üzerinde bir fonla Avrupa Birliği ERASMUS+ programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

DIGICRIMJUS projesinin dört ayağı dijitalleşme, ceza adaleti, ülke hukuklarının karşılaştırılması ve öğrenme çıktılarına dayalı eğitimin geliştirilmesinden oluşuyor. Projenin ana teması, dijital çağda ceza hukukunun öğretimi, araştırılması ve uygulamasındaki yeni zorluklar olup, katılımcıları yapay zekâ, otonom araçlar kullanılması bağlamımda ceza sorumluluğu bakımından ortaya çıkabilecek tartışmalar ile ceza adaletinde siber soruşturmalar veya çevrim içi tutuklu gibi yöntemlerin uygulanması konularında üç yıl boyunca bilimsel araştırma etkinlikleri yapacaklar. Projenin en önemli ayağı İstanbul Üniversitesi Digicrimjus Bilgi Üssü olacak. İstanbul Üniversitesi Digicrimjus Bilgi Üssü’nün oluşturulması ise Müdürlüğünü Prof. Dr. Adem Sözüer’in yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından üstlenilmiş olup, bu Araştırma Merkezi halihazırda Türk Ceza Hukuku Günleri, Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, Law on the Bosphorus Uluslararası Yaz Okulu gibi birçok uluslararası etkinliği hayata geçirmekten dolayı önemli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip bulunuyor.

Sonradan Fiziksel veya Duyusal Engelli Olan Yetişkinlere odaklı Proje, ERASMUS+ Programı KA204 Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Programı Kapsamında Üniversitemizde İlk Defa Yürütülecek

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tülay Kaya’nın “Readjusting to life: The Development of an Innovative Online Guide for the Social Inclusion of People with Acquired Disabilities” (Hayata Yeniden Uyum Sağlama: Sonradan Engelli Olan Bireylerin Toplumsal Hayata Dahil Olmaları için Yenilikçi Bir Çevrim İçi Kılavuz Geliştirilmesi) isimli projesi, Avrupa Birliği ERASMUS+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar (KA204) kapsamında 146.664 Avroluk bütçesi ile desteklenmeye hak kazandı.

​Başvuru aşamasında, projenin kabul edilmesi için yapılması gereken işlemlerde Üniversitemiz Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi’nin vermiş olduğu destek ile kabul alan projemizin konsorsiyumu Türkiye, İskoçya, İspanya ve Yunanistan olmak üzere dört ülkeden oluşuyor. Üniversitemiz İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İnsan Kaynakları ve Yön. Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Neşe Çakı’nın da araştırmacı olarak yer aldığı proje, İstanbul Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ve SEADDER (Türkiye), Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği (Türkiye), Civic Computing (İskoçya), Fams Cocemfe Sevilla (İspanya), IASIS (Yunanistan) ortaklığında yürütülecek. 26 ay sürecek proje kapsamında, sonradan fiziksel veya duyusal engelli olan yetişkinlerin toplumsal hayata yeniden dahil olma süreçlerini dijital teknolojilerin yardımıyla kolaylaştıracak çevrim içi bir kılavuz geliştirilmesi hedefleniyor.

Birleşik Krallık AHRC Destekli HERDISCOM_CNL Projesi, Adana ve Mersin İllerine Son Yıllarda Yerleşen Orta Doğulu Göçmenler ile Geçmişte Bölgeden Ayrılan Toplulukların Beyrut ve Çevresinde Yaşayan Kuşaklarını Antik Kilikya Kültürel Mirası Bağlamında Buluşturmayı Hedefliyor

​Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Güldem Baykal Büyüksaraç’ın yürütücülüğündeki “Kilikya ve Kuzey Levant’ta yerinden edilmiş topluluklar arasında tarihsel bellek, miras ve kültürel kimliklenme (Historical Memory, Heritage and Cultural Identification amongst Displaced Communities in Cilicia and the Northern Levant)” başlıklı proje (HERDISCOM_CNL), Birleşik Krallık, Edebiyat ve İnsan Bilimleri Araştırma Konseyi (Arts and Humanities Research Council) ve University College London merkezli Nahrein Ağı (Nahrein Network) tarafından destekleniyor.

Toplam bütçesi 30.000 Sterlin olan ve Baş Yürütücülüğünü Şirince Arkeoloji Derneği’nden Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu’nun yaptığı HERDISCOM_CNL projesi, Adana ve Mersin illerine son yıllarda yerleşen Orta Doğulu göçmenler ile geçmişte bölgeden ayrılan toplulukların Beyrut ve çevresinde yaşayan kuşaklarını Antik Kilikya kültürel mirası bağlamında buluşturmayı hedefliyor. Aralık 2020’de başlatılacak olan saha araştırmaları, zorunlu göçü deneyimlemiş birey ve toplulukların mekansal aidiyet, tarihsel bellek, kimliklenme süreçleri ve kültürel miras anlayışlarına odaklanacak. Nisan 2021’de, Adana, Mersin ve Beyrut’tan davet edilecek katılımcı gruplarla, bölgedeki kültür varlıklarının korunması ve yönetilmesine yönelik bir dizi (opsiyonel olarak yüzyüze ve çevrim içi) etkinlik gerçekleştirilecek.

Kültür envanteri tutma, dokümantasyon ve yayınlama metotlarıyla ilgili eğitim ve farkındalık geliştirme atölyeleri olarak tasarlanan etkinliklerde, geçmiş ve güncel Kilikya sakinleri bir araya getirilerek, farklı birey ve topluluklar arasında kültür köprüleri kurulacak. 30 Haziran 2021’de tamamlanacak olan proje kapsamında, internet ağı tabanlı olarak planlanan Kilikya Kültür Varlıkları Platformu’na yönelik kültür envanteri çalışmaları, geçtiğimiz günlerde yerel uzmanlar eşliğinde yapılan saha ziyaretleriyle hız kazandı.

Doç. Dr. Sadık Toprak’ın Kimyasal Silahların Tespitine Yönelik Çalışması, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Tarafından Destekleniyor

Üniversitemiz İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Toprak yürütücülüğündeki “A Novel Approach to Chlorine Exposure: Raman Spectroscopy part II” isimli ve iki yıl sürecek olan proje, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Özellikle Suriye başta olmak üzere son yıllarda sivillere karşı kullanıldığı bilinen klor gazının tespitine yönelik bir yöntem geliştirilmesi projenin amacını oluşturuyor. Klor gazı ucuz olduğu gibi, üretimi de son derece kolay bir kimyasal ve kullanıldığına dair bir delil olabilecek herhangi bir yöntem de bulunmuyor. Bütün bu nedenlerle, savaş gazı olarak bir yüzyılı aşkın süreden beri kullanılmış durumda. İlk bölümü başarıyla tamamlanan ve uluslararası bilimsel dergilerde sonuçları yayınlanan araştırmanın ikinci bölümünde, insana ait biyolojik yapılarda klor maruziyetinin tespitini ucuz ve çabuk yapmakta olan sistemin süreyle olan ilişkisi araştırılıyor. Doç. Dr. Sadık Toprak tarafından ortaya konan yöntem, % 97-99 başarıyla klor maruziyetini gösterebiliyor.

İlk aşaması yayınlanan çalışmaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kore Çalışmalarının Gelişmesi Adına Kore Edebiyatından Eserlerin Türkçeye Tercümesi

​Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Youngeun SON proje yürütücülüğündeki “2020 yılı Kore Edebiyatı Çeviri Uygulamaları Çalıştayı (TRANSLATE)” isimli proje, Kore Edebiyatı Çeviri Enstitüsü tarafından 2020'nin ilk yarısında yürütülen Çeviri Uygulama Çalıştayı’nın bir parçasını oluşturuyor. Proje kapsamında, yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde Kore çalışmalarının gelişmesi adına Kore edebiyatından eserler ilgili ülkenin ana diline tercüme edilecek. Buna göre, İstanbul Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri projeyi yapmaya hak kazanmış olup, proje Şubat 2020'den Aralık 2020'ye kadar devam edecek. Üniversitemiz Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından oluşturulan "KOÇEK" kulübünde, yazar TakHwan KİM’in “Önder Kim Changsu” adlı kitabının tüm çevirileri tamamlandı. Bundan dolayı 3 ve 6 Kasım 2020'de kitap inceleme yarışması ve ödülleri, 13'ünde yazarla buluşma etkinliği yapıldı.

Proje Çalıştayı Nasıl İşletiliyor?

Proje çalıştayı kapsamında öncelikle ilgili metin her hafta 'Korece-Türkçe tercümesi' için tüm gruplara görev olarak veriliyor. Katılımcılar kendi gruplarına karşılık gelen kısmı tercüme eder ve tek bir dosyada toplayıp tercüme uygulamasına katılırlar. Daha sonra, bir saat boyunca, edebiyattan sorumlu bir öğretmen, metindeki edebi ifadeler veya yazarın anlatmak istedikleri vs. üzerine ders verip katılımcıların metni anlamalarına yardımcı olurlar. Bunu takiben iki saat boyunca, çeviri ve Korece eğitiminden sorumlu iki öğretmen, tek bir yerde toplanmış çeviriyi kontrol eder ve metinde özel bir dikkatle çevrilmesi gereken noktaları paylaşır. Buna ilaveten, düzeltilmesi gereken konuları belirlemek, en iyi uygulamaları seçmek ve doğru çeviri için talimatlar önermek üzere her grup için çapraz kontrol yapılır. Çapraz kontrolden sonra, her hafta için nihai çeviri sonuçları toplanarak bir haftalık yolculuk tamamlanır.

Proje, Birinci Nesil Türk Göçmen Korelilerin Kültür ve Tarihi Dahil Olmak Üzere Yaşamlarının Genel Yönlerini İncelemeyi Amaçlıyor

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Öğr. Gör. Youngeun SON tarafından yürütülen bir diğer proje ise “Türkiye’deki birinci nesil Koreli göçmenlerin sözlü yaşam öyküleri ve göç tarihi üzerine bir çalışma” (IMMIGRATION) adını taşıyor. Yurtdışında yaşayan Kore çalışmalarının bir alanı olarak adlandırılabilecek “Göç ve Göçmenler Üzerine Araştırmalar” alanına dayanan bu projede, tam olarak “Türkiye'deki 1. Nesil Koreli Göçmenlerin Sözlü Yaşam Öyküleri ve Göç Tarihine İlişkin Bir Araştırma” başlığı altında bir araştırma projesi oluşturuldu.

Türkiye'deki Koreli Göçmenlerin Tarihi

Türkiye'deki Koreli göçmenlerin tarihi, Japon sömürge döneminde Kore'den Japonya'ya ve Japonya'dan Türkiye'ye göç eden genç bir adamla başlıyor. Genç adam yaşlandıkça, Türkiye'ye taşınmayı seçen Koreliler onun etrafında toplanmışlar. Bunlar Türkiye'de yaşayan Korelilere dair çalışmaların başlangıç noktası denebilecek ilk nesil göçmen Koreliler. Bu proje, bu birinci nesil Türk göçmen Korelilerin kültür ve tarihi dahil olmak üzere yaşamlarının genel yönlerini incelemeyi amaçlıyor ve proje Türkiye'de Kore çalışmalarının başlangıcını anlamanın temelini oluşturacak. Bunun yanında Türkiye’deki birinci nesil göçmen Korelilerin genel yaşamlarının kayıtları ve bunlarla ilgili kayıtlı verilerin toplanması, gelecek nesillerin Türkiye'de yaşaması için önemli bir rehber haline gelecek. Türkiye'deki göçmen Korelilerin nasıl yaşadıklarına ve yaşamlarına devam ettiklerine, politik, kültürel, ekonomik ve sosyal durumlardaki tutumlarına, bu özel topluma nasıl nüfuz ettiklerine, kimlikleri ve atalarından kalma izlere dair bir gözlem sunulacak. Bu proje aynı zamanda Türkiye'de göçmen olarak yaşamaya ihtiyaç duyanlar için önemli bir rehber olabilir. Projede, saha araştırmaları ve kayıt araştırmalarıyla oluşturulan veriler, sürekli olarak revize edilecek ve desteklenecek.


Öne Çıkan Haberler

KAGEM webinar

“Sanayi Sektöründe Kadın Girişimciliği ve İstihdamı” Webinarı Gerçekleşti

mevlana

“İrtihalinin 747. Sene-i Devriyesinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’’ Paneli Gerçekleşti

doktorclub ödül sağlık

4. Doktorclub Awards “Türkiye'nin Sağlık Ödülleri” Sahiplerini Buldu

iklim

''İklim Değişikliği 'Pandemisi' Daha Büyük Bir Sorun''

CERN

İstanbul Üniversitesi, CERN’deki Çalışmalarına Devam Ediyor

iletişim dekan tören

Prof. Dr. Abdullah Özkan İletişim Fakültesi’nin Yeni Dekanı Oldu