2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Hakkında Öğrencilerimize Duyuru

08.09.2020 tarihli Üniversitemiz Senatosunda KOVID-19 Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.08.2020 tarihli “Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama Metni” ile “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi”nde yer alan ilkeler de göz önünde bulundurularak çok yönlü bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası öğrencilerimizin sayısı, hareketliliği, yurt ve barınma olanakları, kent içi ve dışı ulaşım faaliyetleri gibi kritik etkenler ayrı ayrı gündem konusu haline getirilmiştir. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bir taraftan küresel salgın ve bulaş riskinin öte yandan da bu bulaşın en aza indirilmesine yönelik faaliyetlerin artarak devam ettiği ülkemizde, yayılımın azaltılmasına katkıda bulunmak ve öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak adına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Tüm düzeylerdeki programların yeterlilik kazanımlarından taviz vermemekle birlikte,

a) Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarının pratik ve klinik uygulama derslerinin gerekli olan sağlık tedbirleri alınarak yüz yüze imkânlarla yapılmasının haricinde Üniversitemizdeki tüm akademik birimlerin ön lisans ve lisans programlarındaki ders, uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılması, 

b) Öğrenci sayının çokluğu göz önünde bulundurularak tezsiz yüksek lisans programlarının dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle sürdürülmesi, 

c) Küresel salgın kapsamında gerekli önlemlerin alınabilmesi durumuna göre tezli yüksek lisans ve doktora programlarının yüz yüze eğitimle sürdürülebilmesi, 

d) Dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak olan derslerin, hem akademik birimlerin ilan edeceği program ve ders saatleri çerçevesinde senkron (çevrim içi, canlı ders) hem de asenkron (İÜÖYS’ye yüklenecek olan sekiz içerik türündeki öğretim materyali) yöntemleriyle yapılması. 

Küresel salgın sürecinde öğrencilerimizin sağlığı açısından eğitim-öğretim faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor; kısa sürede sınıflarımızda tekrardan buluşmayı diliyoruz.

İstanbul Üniversitesi RektörlüğüÖne Çıkan Haberler

Yüzyüze veya Online/Canlı Yabancı Dil Kursları Başlıyor

otizm başarı

Beykoz'un Mozart’ı, Otizmli ve Yetenekli Bireylere Bir Işık Oldu

jeanmonnet proje

Jean Monnet Modülü Projemiz Fonlanmaya Hak Kazandı

ziyaret

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Heyetinden Üniversitemize Ziyaret

pandemi stres

Webinar: “Pandemi Döneminde Stres Yönetimi-II”

hentbol basketbol

Erkek Hentbol ve Kadın Basketbol Takımlarımız Yeni Başarılara Hazır