WESREF-IU Proje Araştırma Asistanı


İstanbul Üniversitesi tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülmekte olan WESREF-IU Projesi bünyesinde 2-4 aylık bir süre için kısmi zamanlı Araştırma Asistanı aranmaktadır.


İdari ve akademik personelin farkındalığının arttırılmasının yanı sıra Suriyeli öğrenci ve araştırmacılara yönelik destek mekanizmaları geliştirilmesi, eğitimler, iyi uygulama örneklerinin tespiti ve paylaşımı yolu ile Suriyeli öğrencilerin yükseköğretime katılımının artırılmasını hedefleyen proje kapsamında Suriye kökenli bir üniversite öğrencisi istihdam edilecektir.


Görev Tanımı

• Proje yürütücüsünün belirlediği çalışma takvimi ve planı çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmek

• Proje kapsamında geliştirilen başvuru ve kabul süreçlerine destek programlarında birebir görev almak

• Programların raporlaması ve takibini yapmak

• Çeviri ve araştırma sürecine destek olmak


Aradığımız Nitelikler

• Lisans veya yüksek lisans seviyesinde İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak

• Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerine hâkim olmak

• Suriye kökenli olmak, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına başvuru ve kabul süreci ile ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmak


Başvuru

İlgilenen adayların Türkçe özgeçmişlerini 20 Temmuz 2018’e kadar wesref@istanbul.edu.tr e-mail adresine göndermeleri beklenmektedir.