Yazı işleri ve Genel Evrak


Genel Evrak Müdürlüğü Genel Sekreterlik Teşkilatına bağlı olarak çalışır. Gelen ve giden evrak kayıt birimleri bulunmaktadır.

Vekil Müdür: Hatice ÇALIŞ
Tel:10050

Gelen Evrak Personeli
Tel:10221

Giden Evrak Personeli
Tel:14249

Yazı İşleri ve Evrak Bürosu –  0212 440 00 00 (10050-10260-10221-11167)

YAZI İŞLERİ ve GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ
Vekil Evrak Müdürü Hatice ÇALIŞ
Cahit DEMİR
Şükran DOĞAN
Şükran DOĞAN
Nuh AYSU
Özlem NEYAMAN
Adem KARA
Vedat TEPE
Cengiz YEŞİLBAĞ
Pelin TANRIVERMİŞ
Suzan KANTAŞ
Yalçın ALTINKÖK
Serpil ÖZKAN

 

Görevleri:
Rektörlüğe bağlı birimlerden gelen evrakların ilgili birimlere zimmetli teslimini, postalama işlemini ve dosyalama işlemlerini yapar

Rektörlüğümüze yılda gelen ve giden yaklaşık 200.000 evrakın bilgisayar kaydı yapılmaktadır.