Üniversitemizden

Başarı Burslarıyla Öğrencilerimizi Destekliyoruz

KYK burslarının yanı sıra, Üniversitemiz çeşitli kurumlarla da faaliyetler yürütmektedir. Bu faaliyetler neticesinde, üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna uygun olan pek çok kurum üniversitemizi desteklemektedir. Bunun yanı sıra üniversitemiz başarı bursu ve özel burs imkânları da tanımaktadır. Burslarla ilgili tüm sorularınızın yanıtlarını aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi’nin Burslar İçin Yürüttüğü Çalışmalar Nelerdir?

Öğrencilerimizin çeşitli kurumlardan burs alabilmeleri için SKS birimi iletişime geçerek adeta bir köprü görevi üstlenmektedir. İlgili kurumlarla anlaşılmasının ardından, öğrencilerimiz bursun ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarının neler olduğu gibi soruların yanıtını bulabilmektedir.

Burs Başvuruları Ne Zaman Başlar?

Burs başvurularının duyuru ve başvuruları Eylül ayı başında başlar, Kasım ayı itibariyle de sona erer.
Vakıfların burs başvuruları ise kendilerinin belirlemiş olduğu takvime göre işlemektedir. Burslardan haberdar olmak için www.istanbul.edu.tr ve sks.istanbul.edu.tr takipte kalmanızı öneriyoruz. 

Başarı Bursu Nedir? Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sıralamasında ilk 500’e girerek üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize aylık burs ödemesi, dizüstü bilgisayar vb. teşvik ödülleri verilmektedir. Ayrıca kontenjan dahilinde belirlenen kriterler çerçevesinde öğrencilerimize yurt ve yemek bursu olmak üzere iki ayrı burs da verilmektedir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Sunmuş Olduğu Burslara Kimler Başvurabilir?

Ülkemizde bulunan tüm öğrenciler burs (karşılıksız)/ kredi (geri ödemeli) burslara başvurabilmektedir. Aynı zamanda yine tüm öğrenciler yurt imkânı için de başvurularını gerçekleştirebilir. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun Sunmuş Olduğu Burslardan Nasıl Haberdar Oluruz?

Belirtilen hizmetlerle ilgili gerekli duyurular www.kyk.gsb.gov.tr adresi Yurt ve Kredi Burs Hizmetleri bölümünden izlenebilir. Yine aynı adresten burs/kredi ve yurt başvurusu yapılabilir.

KYK Bursu İçin Üniversitemizin Kontenjanı Mevcut mu?

KYK her yıl üniversitemiz öğrencilerine burs/kredi için harici ve sınırlı bir kontenjan ayırmaktadır. Bu kontenjanla ilgili başvuru zamanı ve koşulları Ekim ayı içinde SKS Biriminden öğrenilebilir. KYK’nın Üniversitemize tahsis edeceği kontenjan doğrultusunda yürütülecek süre oldukça kısıtlı olacağından öğrencilerimizin web sayfamızı sık aralıklarla takip etmeleri önemlidir.

Öğrencilerimizin hem KYK internet sitesinden hem de Birimimiz aracılığı ile başvuru yapmalarını tavsiye ediyoruz.

YKS Kontenjanları Kılavuzu’nda Yer Alan Burs Bilgilerimiz

Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)

Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından programa yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (hazırlık eğitimi dahil 5 yıl) başarılarının devamı halinde 900,00 TL başarı bursu (Ekim/Haziran, 9 ay) verilecektir. Protokol yapılan diğer bir kurum tarafından bir defalık 2.750,00 TL başlangıç desteği, birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere normal eğitim süresi boyunca her dönem için 1.200,00 TL kitap yardımı sağlanacaktır (Bu miktarlar Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında arttırılmaktadır.) YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştiği puan türünden (Dil Puanı ile yerleşenler hariç) ilk beş yüz’e girip Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (hazırlık eğitimi dahil 5 yıl) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İstanbul’da barınma desteği sağlanmakta ve öğrenci yemekhanelerinden yemek ve kahvaltı ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır. YKS’de yerleştiği puan türünde ilk beş yüz’e giren, Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dizüstü bilgisayar verilmektedir.

Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi İÖ

2020 YKS sonuçlarına göre Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilecek başarı bursları: I- YKS’de yerleştiği puan türünde ilk bine giren ve Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize aşağıda belirtilen maddi destekler sağlanmaktadır. Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından normal eğitim süresi boyunca (4 yıl) başarılarının devamı kaydıyla 900,00 TL başarı bursu (Ekim/Haziran, 9 ay) verilecektir. Protokol yapılan diğer bir kurum tarafından bir defalık 2.750,00 TL başlangıç desteği, birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere normal eğitim süresi boyunca her dönem için 1.200,00 TL kitap yardımı sağlanacaktır (Bu miktarlar Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında arttırılmaktadır.) II- YKS’de yerleştiği puan türünde ilk bin ile bin beş yüz arasına girip de Fakültemizi tercih eden öğrencilerimize ise aşağıdaki maddi destekler sağlanmaktadır. a) Üniversitenin protokol yaptığı kurum tarafından bir seferlik 2.300,00 TL başlangıç desteği. b) Bu öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Dekanlığımız bünyesindeki Vakıflardan süreli burs alma imkânı. YKS’de Üniversitemize yerleştiği puan türünden (Dil Puanı ile yerleşenler hariç) ilk beş yüz’e girip Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere normal eğitim süresi boyunca (4 yıl) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İstanbul’da barınma desteği sağlanmakta ve öğrenci yemekhanelerinden yemek ve kahvaltı ihtiyaçları ücretsiz karşılanmaktadır. YKS’de yerleştiği puan türünde ilk beş yüz’e giren, Fakültemize yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dizüstü bilgisayar verilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İktisat İngilizce, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Turizm İşletmeciliği

ÖSYM tarafından yapılacak YKS kapsamında; ilgili programın puan türündeki başarı sıralamasında ilk 5000 içinde yer alıp; 2020-2021 Akademik yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi diploma programlarına kesin kayıt yaptıranlar arasında başarı sıralamasına göre ilk 3 öğrenciye protokol yapılan kurum tarafından normal eğitim süreleri boyunca aylık 500 TL başarı bursu (Ekim- Haziran, 9 ay) verilecektir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve her akademik yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00'ün altında olmaması gerekir. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilecektir.

Hukuk Fakültesi (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli)

Kaydolan her bir öğrenciden her bir akademik dönem için katkı payı tahsil edilir. Katkı payı ve bu paylarda yapılan değişiklikler taraf üniversitelerin her birinin web sayfasında kayıt dönemlerinden en az bir hafta önce ilan olunur. Katkı payı ödeme borcu her bir taraf üniversitedeki eğitimi süresince devam eder. Öğrenci Hamburg Üniversitesinde öğrenimine devam ettiği ve İstanbul Üniversitesi’nde hiçbir ders almadığı dönemde İstanbul Üniversitesi’nde eğitim-öğretim katkı payı ödemekle yükümlü değildir. Aynı şekilde öğrenci, İstanbul Üniversitesi’nde öğrenime devam ederken Hamburg Üniversitesi’nden ders almadığı sürece Hamburg Yüksek Okul Kanunu § 6/ f. 2 uyarınca idari giderler harcı ödemekten muaftır. Hamburg Üniversitesi’ne ödenecek dönem katkı payı, § 6a HmbHG (İdari Giderler Harcı), § 104 HmbHG (Öğrenci Harcı) ve Hamburg Öğrenci İşleri Kanunu § 6/f.1/c. 1 ve § 12/f. 3/c. 1 ’e ile Hamburg Üniversitesi Öğrenci Eğitim-öğretim katkı payları Yönetmeliği hükümlerine göre ödenir. İstanbul Üniversitesi katkı payı hukuk ikinci öğretim katkı payına eşittir. Bu katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir. Bu programda öğrenim gören öğrencilerden İstanbul Üniversitesi’nde alınan katkı payının kullanımı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik madde 9 uyarınca gerçekleşir. Ortak lisans programına; her yıl ÖSYM tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen "YKS Kılavuzu" ile öğrencilere duyurulan kriter ve toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak katkı payından kısmî ya da tam muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilebilir. UOLP-Hamburg Üniversitesi Çift Diplomalı Hukuk Lisans programı çerçevesinde eğitimin ilk iki yılı (ilk dört yarıyılı) Almanya’daki Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve Almanca olarak, sonraki iki yılı İstanbul Üniversitesi’nde ve Türkçe olarak verilir. Lisans programı için İstanbul Üniversitesi’nde kabul edilecek adayların Almanya’da üniversite eğitimi hakkına sahip olması ve Almanya’da gerçekleşecek öğrenimini yürütebilmesi için gerekli olan Almanca dil seviyesine (Dil seviyesi C1) sahip olduğunu ispatlaması gereklidir. Bu düzeyde dil seviyesine sahip olduklarını öğrenciler, Goethe Enstitüsü tarafından yapılan sınavlardan İleri Düzey Sertifikası (Goethe Zertifikat C1) veya Hamburg Üniversitesi tarafından kabul edilen eş değer belgeler veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (en az “80”) ile belgelendirebilirler. İstanbul Üniversitesi kontenjanına hak kazanan ve Almanca dili yetersiz olan öğrenciler İstanbul Üniversitesi’nde dil koşulunu sağlayana kadar yoğun yabancı dil hazırlık eğitimine alınırlar. Yoğun dil eğitiminin azami iki yıl içinde başarıyla tamamlanması gerekir. Öğrenciler Almanya’ya ulaşım masrafları ile Almanya’daki yaşam masraflarını kendileri karşılar. Almanya’daki yaşam giderlerinin aylık tahmini 800 Avro kadar olacağı öngörülmektedir. DAAD (Deutscher Akademischer Austaushdienst-Alman Akademik Değişim Servisi) tarafından Hamburg programını kazanan Türk öğrencilere başarı sırasına göre belirli sayıda burs verilecektir.

İlahiyat, İlahiyat İngilizce, İlahiyat Arapça

ÖSYM tarafından yapılacak YKS kapsamında ilgili programın puan türündeki başarı sıralamasında ilk 5000 içinde yer alıp daha önce herhangi bir yükseköğretim programından mezun olmamış olup 2020-2021 Akademik yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (1.Öğretim) diploma programına kesin kayıt yaptıran başarı sıralamasına göre ilk 8, İlahiyat (Arapça) ve İlahiyat (İngilizce) diploma programlarına kesin kayıt yaptıran başarı sıralamasına ilk 2 olmak üzere toplam 12 öğrenciye, protokol yapılan kurum tarafından normal eğitim süreleri boyunca aylık 1.000,-TL başarı bursu (Ekim-Mayıs 8 ay) verilecektir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve her akademik yılın sonunda ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00'ün altında olmaması gerekir. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilecektir.

Sağlıklı Barınma, Kaliteli Yemek İmkânları...

Öğrencilerimizin barınma sorunlarına yardımcı olmak amacıyla kampüslerimize yakın konumda pek çok yurt bulunmaktadır.

Hangi İlçelerde Yurtlar Bulunmaktadır? Şartlar Nelerdir?

Avcılar ilçesinde yer alan kampüsümüzde 3 bloktan oluşan kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. 

Celalettin Tüfekçi Erkek Öğrenci Yurdu (YKS’de ilk 200’e giren 30 tıp öğrencisi yararlanabilir)

Bahçelievler ilçesinde Ömer Halisdemir Kız Öğrenci Yurdu

-Hadımköy Kampüsünde 15 Temmuz Şehitleri Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları

-Fatih İlçesinde Dr. Safiye Ali Kız Öğrenci Yurdu


YEMEKHANELER

Üniversitemiz, öğrenciler, akademik ve idari personellere yemekhane imkânı sunmaktadır.

Yemekhaneler nerede bulunmaktadır?

Beyazıt, Avcılar, İstanbul Tıp Fakültesi ve Bahçeköy kampüslerinde hizmet verilmektedir. 

Hafta sonu yurtlardaki yemekhaneye gidilebilir mi? 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarımızda hafta sonu da kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti bulunduğundan, bu yurtlarda kalan öğrencilerimiz yemekhaneye gidebilir.

​Öğrencilerimiz Sosyal Aktivitelerle Çok Yönlü Gelişiyor


Üniversitemiz öğrencilere çeşitli sanat ve spor dallarında gerçekleştirecekleri sosyal aktivite ve projelerle ilgili çalışma alanlarını genişletmek ve onlara bu konularda çeşitli imkanlar sağlamaya önem vermektedir. Bu bağlamda öğrencilerinin eğitimlerini destekleyerek sosyalleşmelerini sağlayan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ekip çalışması yatkınlıklarını geliştiren oluşumlar olarak önemli oluşumlardır. İstanbul Üniversitesi’nde Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci kulüpleri, planlı ve organize yürüttükleri etkinliklerle geniş kitlelere ulaşan çalışmalara imza atıyor. Öğrenci kulüpleri; ortak ilgiye sahip öğrencileri bir araya getirip sosyalleştirerek ve ekip halinde öğrenme becerisini geliştirerek öğrencilere birçok alanda kazanım sağlıyor. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne göre yürütülen etkinliklerle yarınlara hazırlanan öğrenciler, üniversite bünyesindeki kurumsal yapılar ve sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek yeteneklerini geliştiriyor. 

İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sanat, spor ve bilim alanlarında yer alan kulüplerin yanı sıra gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projeleri üreten, akademik araştırma odaklı olan, sosyal aktivite odaklı ve sadece hobi-eğlence-oyun alanlarına hitap eden kulüplerin bulunduğu İstanbul Üniversitesi’nde; fakülte, enstitü ve araştırma merkezlerine bağlı olarak yürütülen eğitim ve araştırma alanlarıyla ilgili öğrenci kulüpleri de mevcut.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde toplam 223 kulüp 7 bin 135 üyesi ile faaliyet göstermektedir. 28 adet sosyal sorumluluk ve 35 adet kültür-sanat alanında etkin olan kulüplerimiz nitelik ve nicelik bakımından üniversitemizin gücünü göstermektedir. Bu kulüpler her yıl resmiyete yansıyan 1300’den fazla faaliyete imza atmaktadır.

Kulüp (Topluluk) sayısı / Üye Sayısı:    223 / 7135
Faaliyet Sayısı / Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı:    1307 / 102993
Bütçesi olan ve Kamu kurumları ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı:    1
Bütçesiz ve kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin sayısı:    2
Bütçesiz ve Kamu kurumları ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı:    3
Kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı:    33


İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Örnekler; 


• Eczacılık Fakültesi IUPSA Kulübü Meme Kanseri Farkındalık Semineri ve ‘Akılcı İlaç Kullanımı konulu saha çalışması yaptı. Biyolojik Bilimler Kulübü “Sinirbilim Okulu 2” etkinliğini gerçekleştirdi. Genetik Kulübü, Uluslararası katılımlı İÜGEN 16. Kış Okulunu düzenledi.
• Fen Fakültesi Tiyatro Kulübü, Türkel Minibaş Sahnesi’nde toplamda 8 oyun ile beş yüz seyirciyle buluştu, ayrıca İstanbul Amatör Tiyatrolar Günleri’ni düzenledi.
• İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu, İstanbul İktisat Sahnesi, İTÜ Timis Oyuncuları, İTÜ Sahnesi ve Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Kulübü'nün ortak düzenlediği İstanbul Tiyatro Şenliği'nin on dördüncüsü gerçekleşti. Tiyatro Kulübü'nün Sezuan'ın İyi İnsanı 9 Mayıs tarihinde, Fay Hattı 17 Mayıs tarihinde İTÜ KSB Oditoryumu'nda sahne aldı.
• Çocuk Hakları Kulübü, Çocuk İşçiliği Konferansı, Çocuk Hukuku Buluşmaları, Kütüphane Projesi etkinliklerini düzenledi.
• İktisat Fakültesi Girişimcilik Kulübü, SociAll Up - Sosyal Farkındalık Festivali, Afşin Kütüphane Projesi, Shift Up Girişimcilik Zirvesi’ni düzenledi.
• Genç Yeryüzü Doktorları; Yeryüzü Kardeşliği, Yeryüzüne Dokun gibi etkinlikler ve ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenmiş Yeryüzü Bize Emanet programlarını düzenledi.
• İstanbul Üniversitesi Halk Dansları Kulübü, Halk Dansları Festivalini üniversitemizin imkânlarıyla düzenledi. Festivale Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi katılım sağladı.
• İnsan Hakları Kulübü, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Öğrenci Çalıştayı’nı düzenledi.
• Kök Hücre Kulübü tarafından 4.Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu düzenlendi.

Üniversitemiz bünyesindeki tüm kulüplerin listesi için tıklayınız.

Üniversitemiz bünyesinde 2019 yılında gerçekleştirilen tüm etkinliklerin kataloğunu görmek için tıklayınız.

Sporun Pek Çok Dalında İddialıyız…

Sevgili Gençler, 

Uzun bir maratonun sonuna geldiniz. Geleceğinizi şekillendirmek için kendinize en uygun bölüm ve üniversite araştırmalarını yaparak tercih aşamasına geçtiniz. Akademik hayatınızı şekillendirecek bölüm ve üniversiteyi tercih ederken en önemli kriterin sizin mutluluğunuz olduğunu unutmayın. Severek yapacağınız mesleği tercih etmeyi ve gelişiminize katkı sağlayacak kurumlarda bulunmayı ihmal etmeyiniz.Siz değerli adaylarımıza spor, sanat, müzik gibi çeşitli alanları ihmal etmemenizi; bu alanların en az birinde bulunarak daha iyi yerlerde olacağınızı hatırlatmak istiyoruz. Ve bu doğrultuda okulumuzdaki sportif faaliyetlerden bahsetmek istiyoruz. İstanbul Üniversitesi ailesi olarak bünyemizde kurduğumuz İÜ Spor Birliği Kulübü ile pek çok branşta sporcularımızı destekliyoruz. İÜ Spor Birliği Kulübümüz, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde kulüpleşmiş nadir kurumlardan birisidir. Köklü kuruluşuyla profesyonel liglerde takımlarımız bulunmaktadır. Bunun yanında fakülte kulüplerini, bireysel sporları ayrıca desteklemekteyiz. Her yıl düzenlediğimiz spor şenlikleriyle fakülteler arası müsabakalar düzenlemekteyiz. Böylece öğrencilerimizin sosyalleşmesini, farklı disiplinlerden arkadaşlar edinmesini amaçlamaktayız. Her yıl düzenlenen üniversiteler arası müsabakalara da takımlarımızı göndermekteyiz. Böylece öğrencilerimizin sportif faaliyetlerini aksatmamalarını amaçlamaktayız.

İÜ Spor Birliği Kulübü tarihçesine baktığımızda, 1914 yılında kurulan ve “Cuma Ligleri” adı altında oynanan Futbol Ligleri fikstüründe, “DAR’ÜL-FÜNUN-U STAMBUL” (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ) adına rastlamaktayız. Bu bize Üniversitemizin spor faaliyetlerinin ne kadar eskiye dayandığını ve kulübümüzün en azından 100 yıllık bir maziye sahip olduğunu göstermektedir. İlk oluşumu 1900’lü yılların başına dayanan Spor Kulübümüz, faaliyetlerine düzenli olarak devam etmiştir.

İÜ Spor Birliği Kulübümüzde faaliyet gösteren bazı branşlar şu şekildedir; Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Boks, Briç, Buz Hokeyi, Dağcılık, Dans, Dragon Bot, Eskrim, Futbol, Futsal, Hentbol, Judo, Karate, Kayak & Snowboard, Kick Boks, Korumalı Futbol, Masa Tenisi, Muaythai, Okçuluk, Rafting, Ragbi, Satranç, Tenis, Voleybol, Wushu, Yelken, Yüzme…

Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve çalışanlarına fiziksel egzersiz ve çeşitli spor branşlarında düzenli spor yapma imkânı sunmak, müsabakalara hazırlamak, sportif faaliyetler düzenlemek, sağlıklı yaşam için bedensel hareketliliği teşvik etmek istiyoruz. Tüm bireylerinin aktif olduğu, dileyen herkesin fiziksel aktivite yapabildiği, tüm öğrencilerimizin spor ahlakı, felsefesi ve yapma alışkanlığı edindiği bir üniversite ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

​İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Öğrencilerimizin Sağlığı Her Zaman Önceliğimiz...​

İstanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi Beyazıt ve Avcılar olarak sağlık hizmeti vermektedir. 

Mediko Sosyal Biriminden Kimler Yararlanabilir?

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı olan öğrenciler, birinci ve ikinci öğretim ile açık ve uzaktan eğitim ayrımı yapılmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.


PSİKOLOJİK DESTEK HİZMETİ

Öğrencilerimizin her anlamda yanında olmayı hedeflediğimizden onlara uzman psikologlarımız eşliğinde psikolojik destek imkânı sunmaktayız. 

Psikolojik Destek Hizmeti Nerede Gerçekleşiyor?

Psikolojik destek hizmetimiz Beyazıt Yerleşkesi (Merkez) ve Avcılar Yerleşkesi Rehberlik Ofisimizde uzman psikologlar eşliğinde gerçekleşmektedir.

Psikolojik Destek Hizmetine Nasıl Randevu Alınır?

Psikolojik destek hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz, Beyazıt (Merkez) ofisimiz 10752 ve Avcılar Yerleşkesi 19014 numaralı dâhili hatlardan randevu almak için psikologlarımız ile görüşebilir.

ORYANTASYON HİZMETİ

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimimiz eğitimine üniversitemizde devam eden öğrencilerin üniversiteye karşı aidiyet duygusunun geliştirmesine ve üniversite uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.


Okuldayken, İş Hayatına Hazırlık…

Bu program ile üniversitemizde bulunan öğrencilerin eğitim, bilgi ve becerilerine katkı sağlamanın yanı sıra ekonomilerini de desteklemeyi hedefliyoruz.


Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Programında İş Yükü Kaç Saattir?

Öncelikli hedefimiz öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamasıdır. Bu nedenle haftada 15 saat, ayda maksimum 60 saat, üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışmalarına imkân tanınmaktadır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Programında Hangi Fakültelerde ve Birimlerde Çalışılabilir?

Üniversitemizin 10 farklı yerleşkesinde yer alan Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Bölüm, Merkez, Müdürlük, Daire Başkanlıkları olmak üzere öğrencilerimiz 85 farklı birimde çalışabilmektedir

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma (KZÖ) Programına Ne Zaman Başvurabilirim?

Eylül ayının ilk haftasından itibaren www.istanbul.edu.tr ve sks.istanbul.edu.tr adreslerinden duyuruları takip ederek aksis.istanbul.edu.tr adresinden programa başvuru yapabilirsiniz.

KZÖ Programına Kaç Kişi Başvurabilir?

KZÖ programına ilişkin birimlerin talep ettikleri öğrenci sayısı ve nitelikleri 10 gün süreyle www.istanbul.edu.tr ve sks.istanbul.edu.tr sitelerinden yayımlanmaktadır. Sistem başvuruları ise 1 hafta süreyle açık kalmaktadır. Bu süre sonunda başvuru alımları kapandığından başvuru sırasında herhangi bir aksaklık olması halinde öğrencilerimizin en kısa sürede SKS ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

KZÖ Programından Ne Kadar Süreyle Yararlanılabilir?

Üniversitemiz KZÖ yönergesine göre; bir öğrenci okuduğu program süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı olarak çalışma hakkına sahiptir.

Uluslararası Bir Üniversitede Okumanın Avantajları...

Erasmus+ Hareketlilik Programı

Erasmus+ hareketlilik programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir. 

Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliği başvuru koşulları her yıl ilan sürecinde güncellenerek öğrencilerimize duyurulmaktadır. Ancak genel itibariyle başvuru koşullarını aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 

1- Öğrencinin İÜ bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda (30) ECTS kredi yükü olması
4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Söz konusu şartlara sahip ve İÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan [öğrencinin gitmek istediği üniversitenin antlaşmasında zikredilen] yabancı dil sınavından başarılı olan öğrenciler hareketliliğe katılmaya hak kazanan aday öğrenci olarak kabul edilmektedirler. 

Üniversitemizin toplamda 28 ülke ve 511 üniversite ile Erasmus+ İkili anlaşması bulunmaktadır. 

Ülke gruplarına göre aylık hibe miktarları dağılımı aşağıda sunulmaktadır.

Bu programdan faydalanan öğrencilerin izlenimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Telefon : 0212 4400000, dahili: 12024/10272/10761

Web: https://erasmus.istanbul.edu.tr/tr/_ 

E-mail: erasmus@istanbul.edu.tr

Twitter: @iuerasmus


Mevlana Değişim Programı 

Mevlana Değişim Programı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1 en fazla 2 yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler. 

Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak için temel koşullar şunlardır:

1. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,

2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,

3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.

4. %50 dil puanı + %50 not ortalaması.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar. 

Öğrenciler, Türkiye'de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisine buraya tıklayarak ulaşacağı internet adresinden gerekli formları eksiksiz bir şekilde doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilir. 

Üniversitemizin toplam 15 ülke ve 38 üniversite ile aktif olarak Mevlana Değişim Programı anlaşması bulunmaktadır. Bu ülkeler; Azerbaycan, Cezayir, Fas, Filistin, Güney Kore, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Tunus ve Ürdün şeklindedir. 

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler ve gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınır.

Değişim için yükseköğretim kurumuna ayrılan kaynağın yetersiz kalması durumunda, programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkânı ya da özel burslar yoluyla değişiminin geçekleştirilmesine imkân sağlanabilir. 

Mevlana Değişim Programı'na ilişkin tüm detaylar ve güncel duyurular mevlana.istanbul.edu.tr adresinden takip edilebilir. Öğrencilerimiz Mevlana Değişim Programı ile ilgili her soruya mevlana@istanbul.edu.tr adresinden cevap alabilirler.

Telefon : 0212 4400000, dahili: 10728
Web : https://mevlana.istanbul.edu.tr/tr/_
E-mail : mevlana@istanbul.edu.tr


​Kariyer Geliştirme Merkezi, Öğrencilerimizin Yanında...

İstanbul Üniversitesi'nin iş olanakları bağlamında öğrenci, mezun ve mensuplarına sunduğu birçok imkân bulunuyor. Bu amaç ile kurulan en önemli merkezlerden birisi İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi (KAGEM). İlk adım olarak kariyer danışmanlığı ile öncelikle bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları ve gerçekçi tercihler yapmaları konusunda destek vermek yer alıyor. Bir yol haritasının belirlenmesinin ardından tercih tanıtım günlerinde aday öğrencilerin de sıklıkla sorduğu iş ve staj imkânları üzerinde duruluyor. 

KAGEM, iş ve staj bulunması noktasında sektör bağlantılarını ve etkinlikleri ile öğrencilerin iş dünyasına yaklaşmalarını sağlıyor. Eğitimler ile iş dünyasına girme süreçlerinde öğrencileri hazırlıyor ve donanımlı hale getiriyor. KAGEM, etkinlikleri ile iş dünyasından ilgili kişilerin tecrübelerini aktarmalarını ve bireylerin iş dünyasının gerçekleri ve beklentileri hakkından doğrudan bilgi almalarını amaçlıyor. 

Yapılan teknik geziler ve iş dünyasının yerinde ziyaretleri ile sektör tercihlerinde daha sağlıklı kararlar verilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda, KAGEM her yıl aynı dönemlerde kariyer temalı etkinlikler gerçekleştiriyor. Öğrenci kulüpleri ve toplulukları ile teknik gezi ve organizasyonlar düzenliyor. Merkez olarak hem bünyelerinde hem de salonlarda verilen eğitimler ile daha fazla öğrenciye ulaşmayı amaçlıyor. 

Kendini Değerlendirme Envanteri, öğrenci, mezun ve mensuplarımızın yararlanabileceği; ilgi, değer ve yeteneklerinin değerlendirilmesiyle kariyer gelişimlerine katkı sağlayan bir envanterdir. Bu envantere, İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinde Faaliyetlerimiz başlığı altında yer alan Kariyer Danışmanlığı sekmesinden ya da buradan “Kendini Değerlendirme Envanteri”ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca kariyer danışmanlığı hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler sürece dair bilgilere bu adresten ulaşabilirler.

Tüm öğrenci ve adaylar KAGEM’in hazırladığı Kariyerist dergisinin arşiv yayınlarına ve diğer kariyer dergilerine buradaki linkten ulaşabilir.
 
KAGEM’in sosyal medya hesaplarını ve web adresini takip ederek gelecek etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.
Telefon : 0212 4400000, dahili: 11689
Web : https://kariyer.istanbul.edu.tr/tr/_
E-mail : kagem@istanbul.edu.tr
Twitter : istanbulKAGEM
Facebook : istanbulKAGEM
Instagram : istanbulkagem
Youtube : istanbulKAGEM