Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi

Başkanın Mesajı

İstanbul Üniversitesi-Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (İÜ-ÜSİB) 199*** yılından bu yana Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında çok sayıda projeyi hayata geçirmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalarda öğreti üyelerinin bilimsel birikimini, iş dünyasının deneyimi ile bir araya getirerek öğrencilerinin gerçek hayata hazırlanmalarını sağlamaktadır. Üniversite ve sanayinin etkin işbirliği ile gerçekleştirilmekte olan bu süreçte tüm paydaşlar fayda sağlamakta ve bir üniversitenin sahip olması gereken niteliklerden toplumsal ve ekonomik kalkınmaya destek olunması hedeflenmektedir.


İÜ-ÜSİB sürekli öğrenen, öğrendiklerini paylaşan ve ülke yararına katma değere dönüştürmeye teşvik eden yapısı ile gelişmeye açık araştırmacılar ve Ar-Ge faaliyetinde bulunmak isteyen iş dünyası için yol gösterici olacaktır.


Prof. Dr. Ş. İsmail KIRBAŞLAR

Birim Başkanı


Amaç

İstanbul Üniversitesi-Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (İÜ-ÜSİB) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçlarını sanayiye aktarımını hızlandırmak, bilimsel araştırmaların sanayiye ve iş hayatına aktarılmasını sağlamak, mevcut araştırma geliştirme birimlerinden sanayi kuruluşlarının haberdar olmasını temin etmek, sanayi kuruluşlarının üniversitenin deneyimli ve uzmanlaşmış kadrosundan yararlanmasını temin ederek AR-GE çalışmalarına destek vermek, üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin sanayiye yönelişini özendirmek ve teşvik etmek, ilgili konularda kurs, seminer, bilimsel toplantılar ve eğitim etkinlikleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

İÜ-ÜSİB, üniversitemizin, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör firmaları ile işbirliği çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite öğretim üyeleri ile sanayicileri ortak bir platformda buluşturarak ülkemizin eğitim, araştırma-geliştirme, bilimsel çalışma ve sanayi alanlarındaki ilerlemesine fayda sağlayan örnek bir kuruluş olmaktır.


Misyon

Lisans ve lisans üstü öğrencilerinin gerçek hayata hazırlanmalarını sağlayacak “uygulamalı bir eğitim ortamı’‘ oluşturmak. Ar-Ge şirketlerinin karşılaştıkları problemlerin tartışıldığı, paylaşıldığı ve çözüm yollarının araştırıldığı etkinlikler düzenlemektir. Ar-ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel birikimlerini kullanabilecekleri “üniversite-sanayi işbirliği ortamları”nı oluşturmak.

Adres:     İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

34452 Beyazıt/İSTANBUL

Tel:          (212) 440 00 00 (10705-10706)

Faks:       (212) 440 03 76

e-posta: iuusib@istanbul.edu.tr