COVID-19 Faaliyetleri

23 Mart 2020 tarihinde İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (İÜÖYS) hakkında açıklama yapılarak asenkron uzaktan eğitim sistemimiz duyurulmuştur. 3 Nisan 2020 tarihinde ise İstanbul Üniversitesi Canlı Ders Sistemi Kullanım Kılavuzu yayınlanmış ve senkron dersler başlatılmıştır. 

Sistemlerin kullanımı hakkındaki kılavuzlar ve videolar hem akademisyenler hem de öğrenciler için oluşturularak ilgili tarihlerde yayınlanmıştır. Konuyla ilgili bilgilendirmeler Üniversitemizin iletişim kanalları kullanılarak (web sitesi, sosyal medya, e-posta ve SMS) akademisyen ve öğrencilere iletilmiştir.

KORONAVİRÜS (COVİD-19 KAPSAMINDA HASTA DAĞILIMI - 13.03.2020-03.05.2020

Toplam Ayaktan Hasta Sayısı: 4661

Toplam Yatırılan Hasta Sayısı: 1119

Toplam Günübirlik Hasta Sayısı: 319

Toplam Yoğun Bakıma Yatırılan Hasta Sayısı: 94

Toplam Vefat: 41

Toplam Taburcu Hasta Sayısı: 981

KORONAVİRÜS (COVİD-19) KAPSAMINDA GÜNLÜK HASTA DAĞILIMI - 03.05.2020

Aktif Yatan Hasta Sayısı: 138

Yoğun Bakım Aktif Yatan Hasta Sayısı: 24
COVID İzleme Polikliniğinde Takip Edilen Hasta Sayısı: 648


- Eczacılık Fakültesi’nde Doç. Dr. Ayca Yıldız PEKÖZ öncülüğünde COVID-19 tedavisinde antiviral ve mukolitik dozaj formlarının geliştirilmesi ve pulmosprey yumuşak buğu inhaler kullanılarak akciğerlere direkt hedeflenmesine dair klinik çalışmalar.


- İstanbul Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL öncülüğünde siliko yöntemlerle SARS-CoV-2 Proteinlerini inhibe edici potansiyeli saptanmış bulunan ilaçların COVID-19 hastalığında yeniden konumlandırılarak etkililiği ve güvenliliğinin araştırılması.

- Dr. Öğr. Üyesi Gökçe CİHAN - Araş. Görevlisi Çağla Begüm APAYDIN Antiviral etki potansiyeline sahip, sülfamoil artığı taşıyan yeni spirotiyazolidinon bileşiklerinin sentezi ve yapı tayini. 

- Eczacılık Fakültesi’nde Prof. Dr. Nilgün KARALI- Araş. Gör. Dr. Özge SOYLU çalışma grubu; Prof. Dr. Hakan Sedat ORER (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi) Prof. Dr. Burak ERMAN (Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), Prof Dr. Ahmet GÜL (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi)

Projeler; TÜSEB-2020-Yİ-02, Yenilikçi İlaç Geliştirme Stratejik Ar-ge Proje Çağrısı,

Proje Adı: İlaç adayı İnterlökin 1- Reseptör İnhibitörü 2- İndolinon türevlerinin optimizasyonu (değerlendirme aşamasında)


COVID-19 İSTKA PROJELERİ

- Fen Fakültesi Doç. Dr. Sedat BALLIKAYA - UV-C Esaslı Maske, El tipi ve Ortam tipi Dezenfekte Cihazlarının Geliştirilmesi, Bütçe 246.738 TL


- İktisat Fakültesi Prof. Dr. Murat ŞEKER - COVID-19 Sosyal ve Ekonomik Risk Modeli İzleme, Bütçe 467.000 TL

- İktisat Fakültesi Prof. Dr. Elif Haykır HOBİKOĞLU- Çocuklara Yeni Bir Hayat, Bütçe 1.010.500 TL

- İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ayşe Resa AYDIN- Engellilere Yönelik Tele Destek Uygulamaları, Şişli İlçesi Örneği Bütçe 997.068 TL

- İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dürdane Serap KURUCA- Covid-19 Sepsis, Septik Şok ve ARDS Hastalarında Oluşan Sitokin Fırtınasının azaltılmasına yönelik Hemofiltre Geliştirilmesi, Bütçe 617.924,07 TL

- KORDEP Koronavirüs Online Ruhsal ve Sosyal Destek Programı,

- ISTKA COVID-19 ile mücadele ve dayanıklılık programı çerçevesinde,

Proje Paydaşı: İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Prof. Dr. Selma KARABAĞ


Ana sayfamızın duyurular kısmında sürekli olarak duyurulan toplantıların yanı sıra, COVID-19 sürecinin başından itibaren çeşitli bilgilendirme toplantıları yapılmış olup ihtiyaç oldukça düzenlenmeye devam etmektedir.


İstanbul Tıp Fakültesi öncülüğünde “Olgularla COVID-19” kitabı yayınlanmıştır. Kitap; İstanbul Tıp Fakültesi’ne başvurmuş, ciddi semptomlar nedeni ile hastaneye yatırılmış ve orada takip edilmiş özellikli 35 vakanın çözümlemesinden oluşmaktadır.


Eczacılık Fakültesi 4500 litre dezenfektan üretimi yaparak Üniversitemizin ihtiyaçlarına destek olmaktadır.


İstanbul Tıp Fakültesi’nce sağlık çalışanlarına psikososyal destek programı oluşturulmuş, dijital ortamda veya yüz yüze görüşmeler ile sağlık çalışanlarına destek verilmiştir.


Uzaktan eğitim faaliyetleri üzerinde çalışılmakta olup, değerlendirme sürecindedir.