Basım ve Yayınevi Müdürlüğü


Müdür: Alihan KILIÇ

Merkezin amacı, üniversitenin işlediği konuları sinema diliyle anlatıp, kavratmaya, yaymaya böylece de üniversitedeki öğretim ve araştırmaya katkıda bulunmaktır.

1972 yılında İstanbul Üniversitesi Film Merkezi’ne bağlı olarak bir bilimsel film arşivi kurulmuştur. Bu arşiv, Almanya’da kurulan Bilimsel Filmler Enstitüsünün yayın organı olan Encyclopedia Cinematographica filmlerinden oluşur.

Film Merkezi’nin çektiği yurdumuzdaki çeşitli uygarlık kalıntılarının arkeolajisi ve sanat tarihiyle ilgili filmlerin çoğu ödüllü filmlerdir.

Merkez, ofset tekniği ile üniversitenin bütün birimlerine kitap, makale, dergi, broşür, kırtasiye, evrak basımı hizmetinde bulunmaktadır.