ULAŞTIRMA YÜKSEKOKULU

 

Hava Ulaştırma Bölümü

Kara Ulaştırma Bölümü

 

 

 

 

 

 

HAVA ULAŞTIRMA BÖLÜMÜ

PROGRAMIN AMACI

Çok büyük yatırımlar gerektiren ve özellikle uluslararası rekabetin çok yoğun olduğu hava ulaştırması sektöründe nitelikli yöneticilere her zaman büyük gereksinim duyulmaktadır. Gerek yolcuların gerekse kargoların ekonomik, etkin ve emniyetli taşınmasında nitelikli personelin rolü büyüktür.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Yüksekokulu’nun Hava Ulaştırma Programının amacı Sivil Hava Ulaştırma sektörüne nitelikli eleman yetiştirmektir.

ÖĞRENCİ SAYISI

1999-2000 eğitim-öğretim yılında Hava Ulaştırma Bölümüne 20 öğrenci alınmıştır.

GEREKEN NİTELİKLER

Bu programa kaydolmak için lise mezunu olmak ve lisans öğretimiyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI DİPLOMA ve ÜNVAN

Yüksekokulun öğrenim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olan, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları yerine getirmiş olan öğrencilere "İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Yüksekokulu" diploması verilir. Bu diploma sahipleri dört yıllık yükseköğretim yapmış sayılırlar.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Havaalanları, Havayolu Şirketleri, Handling ve Catering şirketlerinde çalışabilirler.

MESLEK ELEMANLARININ YAPTIKLARI BELLİ BAŞLI İŞLER

Havalimanları işletmelerinin, Havayolu ve yer hizmetleri işletmelerinin planlama, lojistik, muhasebe, pazarlama, bilet satış, kargo, uçuş planlama, kabin hizmetleri v.b. bölümlerinde, bu bölümlerle ilgili işleri yaparlar.

ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI

Havalimanları, havayolu şirketleri ve yer hizmetleri veren şirketler uluslararası standartlara titizlikle uyan modern işletmelerdir. Bu şirketlerdeki çalışma ortamı son derece modern olup çalışma koşulları genellikle çok iyidir.

KAZANÇ

Diğer sektörlere göre daha yüksektir.

İŞ BULMA OLANAKLARI

İş bulma olanakları oldukça fazladır.

MESLEĞİN GELECEĞİ

Mesleğin geleceği, nitelikli elemanlar için, bugünkünden daha iyi olacaktır. Zira Hava Ulaştırma İşletmeleri teknolojik gelişimlerden en fazla yararlanan sektörlerden birinde yer almaktadır.

 


KARA ULAŞTIRMA BÖLÜMÜ

PROGRAMIN AMACI

Uluslararası ticaretimizin artması ve ortak pazara girme çabaları karayolları ulaşımında daha etkin ve uluslararası standartlarına uygun hizmetlerin verilmesini gerektirmektedir. Bu konuda hizmet veren şirketlerin hizmet kalitelerini ve standartlarını yükseltmeleri kaçınılmazdır. Bunu sağlamak için de nitelikli eleman gereksinimi her zaman kendisini hissettirecektir. Bu programın amacı 2000'li yıllara girerken Kara Ulaştırma İşletmelerine, ihtiyaçları olan nitelikli elemanları yetiştirmektir.

ÖĞRENCİ SAYISI

1999-2000 eğitim-öğretim yılında Kara Ulaştırma Bölümüne 41 öğrenci alınmıştır.

GEREKEN NİTELİKLER

Bu programa kaydolmak için lise mezunu olmak ve lisans öğretimiyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak gerekir.

MEZUNLARIN KAZANDIKLARI DİPLOMA ve ÜNVAN

Yüksekokulun öğrenim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olan, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları yerine getirmiş olan öğrencilere "İstanbul Üniversitesi Ulaştırma Yüksekokulu" diploması verilir. Bu diploma sahipleri dört yıllık yükseköğretim yapmış sayılırlar.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Ulusal ve Uluslararası Yolcu ve Yük taşımacılığı yapan şirketlerde, Kargo şirketlerinde, Devlet Demiryollarında, Otogar ve Garlarda, Belediyelerde çalışabilirler.

MESLEK ELEMANLARININ YAPTIKLARI BELLİ BAŞLI İŞLER

Bir önceki maddede sayılan işletmelerin, planlama, pazarlama, satış, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme gümrük işleri v.b. bölümlerinde verilen işleri yaparlar.

ÇALIŞMA ORTAMI ve KOŞULLARI

Sektörde çok sayıda ve çok gerekli büyüklük ve nitelikte işletme bulunmadığından çalışma ortam ve koşulları işletmeden işletmeye değişir.

KAZANÇ

İşletmenin niteliğine göre değişmektedir.

İŞ BULMA OLANAKLARI

Sektörde oldukça fazla sayıda şirket bulunması iş bulma olasılığını arttırmaktadır.

MESLEĞİN GELECEĞİ

Kara ulaştırması yapan şirketler ve demiryolları çağın gereklerine uymak ve etkin rekabet edebilmek için giderek artan bir şekilde nitelikli eleman ihtiyacında olacaklarından nitelikli elemanlar için mesleğin geleceği oldukça parlaktır.