Akademik


Rektörlüğe Bağlı Merkezler

 1.  Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2.  Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3.  Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
 4.  Behçet Hastalığı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5.  Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 6.  Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 7.  Biyomedikal Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 8.  Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 9.  Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 10.  Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 11.  Dil Merkezi
 12.  Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi
 13.  Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 14.  Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
 15.  Ekonomi Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 16.  Enerji Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 17.  Enez Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 18.  Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi
 19.  Epilepsi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 20.  Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 21.  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Ve Biyoteknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 22.  Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 23.  Göç ve Göçmen Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 24.  Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 25.  Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi
 26.  Hepatopankreatobiliyer Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 27.  Hipofiz Hastalıkları ve Tümörleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 28.  İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi
 29.  İnsan Hakları  Hukuku Uygulama ve  Araştırma Merkezi
 30.  İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 31.  İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 32.  Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 33.  Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
 34.  Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
 35.  Küresel Siyaset ve Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 36.  Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 37.  Müze ve Kültür Miraslarının Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 38.  Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 39.  Osmanlı Arşivi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 40.  Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
 41.  Sadri Maksudi Arsal Hukuk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 42.  Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
 43.  Sosyal Sorumluluk Araştırma ve Uygulama Merkezi
 44.  Stratejik Araştırmalar Merkezi
 45.  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 46.  Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 47.  Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi
 48.  Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
 49.  Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama Ve Araştırma Merkezi
 50.  Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 51.  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 52.  Yaşam Boyu Dayanışma Uygulama ve Araştırma Merkezi
 53.  Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

İstanbul Tıp Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

 1.  Lepra ve Zührevi Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi
 2.  Mikroorganizma Kültür Kolleksiyonları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne Merkezler

 1.  Kan Nakli Merkezi

 

Hukuk Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

 1.  Avrupa Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
 2.  Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
 3.  İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi
 4.  Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
 5.  Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi
 6.  Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Edebiyat Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

 1.  Antalya Bölgesi Arkeoloji ve Araştırma Merkezi
 2.  Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Merkezi
 3.  İslam Araştırmaları Merkezi
 4.  Sanat Tarihi Araştırma Merkezi
 5.  Sosyoloji Araştırma Merkezi
 6.  Şarkiyat Araştırma Merkezi
 7.  Tarih Araştırmaları Merkezi
 8.  Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi

 

İktisat Fakültesi’ne Bağlı Merkezler

 1.  Bankacılık Araştırma Merkezi
 2.  İktisadi Gelişme ve Dokümantasyon Araştırma Merkezi
 3.  İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi
 4.  İstatistik Araştırma Merkezi
 5.  İşletme Yönetimi ve Muhasebe Araştırma Merkezi
 6.  Maliye Araştırma Merkezi
 7.  Metedoloji ve Sosyoloji Araştırma Merkezi
 8.  Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi
 9.  Türk İktisat ve İçtimaiyat Tarihi Araştırma Merkezi
 10.  Türkiye Avrupa ve Ortadoğu Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi