Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 13. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Kamu-Üniversite, Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu 13. Koordinasyon toplantısı, 20 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.


Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmaları İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Vali Vekili Hikmet Dengeşik, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve KÜSİ Çalışma Grubu İstanbul İl Temsilcisi Leyla Türker Şener, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit tarafından gerçekleştirildi.


“Türkiye Sağlık Alanında Yükselen Değerdir”  

  
Tarihsel olarak, üniversitedeki akademisyenlerin projelerinde endüstri ile iş birliği yaptıklarını ve yirmi birinci yüzyılın başında, bu konunun dünyada güncel bir fenomen haline geldiğini söyleyerek konuşmasına başlayan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, bununla birlikte, bilim tarihçileri, Avrupa şirketleri ve üniversite araştırmacıları arasındaki iş birliğinin 1800'lere kadar izlenebileceğini belirtti.
Geleneksel endüstrinin, gelecekteki çalışanları ve çalışmaları tespit etmek ve iç eğitimleri gerçekleştirmek için üniversitelerle ortaklıklar gerçekleştirdiğini belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Küresel ekonomi değerleri ve içerik değiştikçe, şirketler üniversite araştırmalarının merkezine bilgi ve teknoloji yaratan fakülteye erişmek istediler. Bilgi oluşturma ve teknoloji geliştirme, tarihsel olarak hükümetler tarafından sağlanan önemli sermaye yatırımları gerektirir. Bu hibeler, sözleşmeler (danışmanlık sözleşmeleri gibi) ve iş birlik dahilinde eğitim programları aracılığıyla sanayi ile de olmaktadır. Ticari olarak bu ilişkilerden yararlanma olasılığı en fazla olan alanlar savunma sanayi, biyoteknoloji, kimya, bilgi teknolojileri, mühendislik ve tıptır. Ayrıca, savunma sanayi gibi sağlık alanı araştırması için sağlanan fonlarda öncelikli alanlar arasındadır. Türkiye sağlık alanında yükselen değerdir. Sağlıkta lider ülke Türkiye sloganımızın gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gelişen sağlık teknolojileri arasında bulunan yapay zeka, nesnelerin interneti, yapay organlar, robotik sistemler katma değeri yüksek ürünler olmasının yanı sıra tüm insanlık için üretilen sistemler olacağından ihracat değerlerine olan katkısı da son derecede yüksektir” ifadelerinde bulundu.

Üniversiteler ve şirketler arasındaki birbirine bağımlı araştırma çalışmalarının, her iki işletmenin de kendi alanlarında büyümelerini sürdürmelerine katkı sağlayacağını dile getiren İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Şirketler, ürün yenilikleri için üniversite araştırmacılarına güvenirken, fakülte, artan dış araştırma fonlarıyla prestij kazanır, teknoloji ve bilgi geliştirmekte daha da güçlenir. Endüstrinin kâr elde etmek için yenilikçi fikirlere ihtiyacı olduğu gibi, araştırmacıların da fakülte verimliliğini sürdürmek için ek araştırma bütçesine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu iki günlük toplantı sürecimizin kamu üniversite sanayi iş birliğinde güçlü ülke Türkiye bağlamında değer yaratmasını, bu birlikteliklerin ivmelenerek artacağına inanıyorum” dedi.

“İstanbul Sanayisi Türkiye’nin Lokomotifidir”


Kamu-Üniversite, Sanayi İş Birliği çalışmaları için bakanlık ve paydaşlar arasındaki koordinasyonu arttıran bu toplantıların illerde gerçekleşen uygulamaların verimliliği için büyük önem taşıdığını belirten İstanbul Vali Vekili Hikmet Dengeşik, kamu-üniversite iş birliği çalışmalarının ülke potansiyelini doğru hedeflere yönlendirerek sanayide rekabet gücü ve katma değeri yüksek yenilikçi ürünler üretebilen, yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladığını söyledi. Bu amaç doğrultusunda 2015 yılından itibaren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü aracılığı ile İstanbul ilinde aktif bir şekilde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Hikmet Dengeşik, “Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’müzün sekretaryasında aktif bir şekilde firma ziyaretleri gerçekleştirilmiş, konferanslar ve bilgilendirme toplantıları organize edilmiştir. Bildiğiniz gibi bu çalışmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından farklı üniversitelerden belirlenen il temsilcisi hocalarımız aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 2018 yılı itibari ile deneyimli hocalarımızın yanına farklı üniversitelerden yeni hocalarımız da takviye edilmiştir. 2010 yılında 39 olan teknoloji geliştirme bölgeleri sayısı bugün 63’e ulaşmıştır. Ar-Ge merkezlerimizin sayısı 2010 yılında 82 iken, bugün 1150 Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. 2010 yılında henüz hiç tasarım merkezi yokken bugün 341 tasarım merkezi kurulmuş durumdadır. Bu rakamlar ülkemizdeki yerli üretimin gelişimini ve ileri teknoloji üretimine geçişi gösterdiği gibi aynı zamanda ülke sanayisinde teknolojik atılımların gerçekleştirilebileceğini ve sanayinin rekabet gücünün arttığını da göstermektedir. İstanbul sanayisi Türkiye’nin lokomotifidir. Yürütülen bu çalışmalar ile ilimizin potansiyeli daha da yükselecektir” ifadelerinde bulundu.


“Kamu-Üniversite, Sanayi İş Birliği Rekabet ve İş Gücünü Arttırmada, Sürdürmede Hayati Önem Kazanmaya Devam Etmektedir”


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve KÜSİ Çalışma Grubu İstanbul İl Temsilcisi Leyla Türker Şener ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Tüm dünyada dikkatler özellikle son 30 yıl içerisinde elde edilen bilimsel bilginin üretim süreçlerini en kısa sürede aktarılmasına yönelik çalışmalara evrilmiştir. Yeni teknolojiler eşliğinde yapay zeka, yapay organlar, büyük data, blockchain, nesnelerin interneti, robotik sistemler gibi sensörlü sistemler ve nano teknoloji başta olmak üzere büyük bir değişim içerisindeyiz. Üniversitelerde bilgi, tecrübe üretilirken sanayilerde de bunlar üretime dönebilmekte, şirketlerin güvenilirlikleri yükseltilmekte, ürün çeşitlilikleri artırılmakta, müşteri ihtiyaç ve isteklerinin yönlendirilmesi konusu sanayi için çok mühim olmaktadır. Rekabette ayakta kalmak ve küresel rekabet üstünlüğünü sağlamak, işletmelerin uluslararası değer zincirinde yüksek katma değerli ürünlerinin üretilmesine, patentlerin fikri hakların sayısının artışına ve dolayısıyla süreçlerini, yapılarını ve yönetim anlayışlarını sürekli geliştirmelerine bağlıdır. Bu çerçevede kamu-üniversite, sanayi iş birliği rekabet ve iş gücünü arttırmada, sürdürmede hayati önem kazanmaya devam etmektedir. Kısaca üniversitelerde üretilen var olan halihazırdaki patentlerin sanayi ile buluşması bu anlamda çok mühim olduğu gibi şirketlerin ürünlerinin tasarımlarının ve yeni tekniksel geliştirmesine yönelik çalışmalar da önem kazanmaktadır.”


“Küresel Rekabetin Gelmiş Olduğu Aşamada Bilginin Kaynağı Üniversiteler ve Sanayiler Arasındaki İş Birliği Hayati Bir Öneme Sahiptir”


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ise şu ifadelerde bulundu: “Küresel rekabetin gelmiş olduğu aşamada bilginin kaynağı üniversiteler ve sanayiler arasındaki iş birliği hayati bir öneme sahiptir. Bu gerçekten hareketle son yıllarda özellikle sanayileşmiş ve küresel pazarlara hitap eden ürünler üreten ülkeler KÜSİ’yi güçlendirmekte ve önemli kazanımlar elde etmektedirler. Bu gerçekten hareketli 2014 yılın da biz bu çalışma grubu kurduk ve o günden bu güne kadar da büyüterek devam ediyoruz. 2014 yılından bu yana süre gelen çalışma grubu faaliyetleri son yıllarda da ivme kazandı. Her yıl bilgi birikimi üzerine konulmuş bu sayede ülkemizde KÜSİ’nin gelişimine katkı sağlayacak sonuç odaklı ve etkin politikaları ile önemli bir katma değer sizlerin sayesinde yaratılmıştır. Bu süreçte 2015-2018 yıllarını kapsayan KÜSİ strateji ve eylem planıyla hayata geçirilen eylemlerin rolü de yadsınamaz. 13. Koordinasyon toplantısı vesilesiyle tüm KÜSİ paydaşlarımızın da dahil olduğu bu ortamda strateji belgesiyle kapanışını yapacağız ve belgeli değerlendirmemizi de sizlerle paylaşacağız. Son dönemde bildiğiniz gibi bakanlığımızda da Türkiye’deki yapısal dönüşümle beraber değişimler yaşandı. Kalkınma ajansı ile teşvik uygulama ve yabancı sermaye yatırımlarla ilişkin çalışmalar bakanlığımız bünyesine dahil edildi. Ayrıca teknoparklarımız TÜBİTAK, KOSGEB, Türk patent marka kurumu 65-50 kapsamlı araştırma alt yapıları ile hedef birliği içeresindeyiz ve sonuç odaklı yaklaşımlarla çalışmalarımızı daha da ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Çalıştay çıktılarını bakanlığımızın ilgili faaliyetlerine girdi olarak kullanıp somut eylemler olarak hayata geçirme düşüncesi içerisindeyiz. Bir evvelki toplantımızda vurguladığımız üzere KÜSİ çıktılarının sürdürülebilir olması, ilerleyen yıllarda bu iş birliklerinin doğal yolla kurulabilmesi amacıyla kurumsal iş birliklerinin oluşturulmasına büyük önem veriyoruz.”


Açılış konuşmalarının ardından Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nden Mühendis Orhan Melik Buran “Türkiye KÜSİ Stratejisi ve Eylem Planı Kapanışı” ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Hakan Bal “KÜSİ ÇG 2019 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” sunumlarını yaptılar.
Açılış konuşmaları ve sunumlarının ardından toplantı farklı oturumlarla devam etti. Toplantı 21 Haziran 2019 tarihinde de farklı oturumlarla devam edecek.


Haber: Ebru SÖNMEZ
İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Öne Çıkan Haberler

İÜ-Siyasal-Bilgiler-Fakültesi-Mezunlarını-Uğurladı

İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlarını Uğurladı

Kore-Cumhuriyeti’nden-Gelen-Heyet-İstanbul-Üniversitesi’nde-Ağırlandı

Kore Cumhuriyeti’nden Gelen Heyet İstanbul Üniversitesi’nde Ağırlandı

İÜ-Rektörü-Prof.-Dr.-Mahmut-Ak-“Zamanını-Aşan-Medeniyet:-Özbekistan-Sergi-ve-Sempozyumu”na-Katıldı

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak “Zamanını Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergi ve Sempozyumu”na Katıldı

İÜ-İktisat-Fakültesi-2019-Yılı-Mezuniyet-Töreni-Gerçekleştirildi

İÜ İktisat Fakültesi 2019 Yılı Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

İÜ-İstanbul-Tıp-Fakültesi-Öğretim-Üyesi-Prof.-Dr.-Aslı-Akkor-Gelincik’in-Büyük-Başarısı

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Akkor Gelincik’in Büyük Başarısı

İÜ-İstanbul-Tıp-Fakültesi-Öğretim-Üyesi-Prof.-Dr.-Cevdet-Özdemir’in-Büyük-Başarısı

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Özdemir’in Büyük Başarısı