İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Gündüz’den Yeni Kitap Çalışmaları

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Gündüz, "Osmanlı'dan Günümüze Basın ve Modernleşme" ve "İletişim ve Modernleşme cilt:1 Karşılaştırmalı Yaklaşımlar" adlı iki yeni kitabıyla okuyucuların karşısına çıktı.

Doç. Dr. Uğur Gündüz'ün, İmge Kitabevi Yayınları’ndan çıkan "Osmanlı'dan Günümüze Basında Modernleşme" adlı kitabında; "Basında Batılılaşma Tasarımı: Kavramlar ve Gelişim Süreci", "Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Basın ve Batılılaşma Hareketleri" ve "1980’den Günümüze Basında Batılılaşma Tasarımı ve Sonuçları" başlıklı üç bölüm yer alıyor. 

Basın ve modernleşme ilişkisinin geçmişten günümüze geldiği noktayı anlatmayı amaç edinen çalışmada, konuya ilgi duyan araştırmacılar için önemli tarihsel ve sosyolojik veriler aktarılıyor. Kitap, Türkiye’nin modernleşme sürecine ait karşılaştırmalı dönemsel analizleri okuyucularına özgün bir yorumla sunma iddiası taşıyor.

372 sayfalık kitapta, Türk basınında Modernleşme temasının ön planda olduğu dönemler, Türk basınındaki basmakalıp sözler ve alt metinlerinin analizi, gazete yayıncılığındaki gelişmeler ve dönemsel analizleri okuyucuya tarihsel sosyolojik verilerle sunuluyor. Yazar, kitapta internet ve televizyonun etkilerine rağmen Gutenberg Çağı’nın henüz sona ermediğini, yazılı basına ve kâğıda olan bağımlılığın en azından bir süre daha devam edeceğini vurguluyor.

"Tarih, İletişim Bilimlerinin Eleştirel Süzgecinden Geçmeli"

"Türk basın tarihi, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyecek derecede renkli, karmaşık ve bir o kadar da mücadelelerle dolu bir olaylar silsilesinin bütününden oluşmaktadır." diyen Doç. Dr. Gündüz, kitabın ön sözünde şu ifadeleri kullanıyor:

"Amacımız elbette ki oturup tarihi yeniden yazmak değil, ancak iletişim bilimlerindeki çalışmaların farkı tarihi verileri yorumlayarak olayları iletişim sosyolojisi çerçevesinde değerlendirmek, iletişim bilimlerinin o kendine has eleştirel süzgecinden geçirmek olmalıdır."

İkinci Kitap: "İletişim Ve Modernleşme" Dizisi

Doç. Dr. Uğur Gündüz'ün editörlüğünü yaptığı "İletişim ve Modernleşme cilt:1 Karşılaştırmalı Yaklaşımlar" adlı kitap da raflardaki yerini aldı.

Bir kitap serisi olarak planlanan "İletişim ve Modernleşme" dizisinin "Karşılaştırmalı Yaklaşımlar" alt başlığının taşıyan ilk kitabı Büyük Kitaplar Yayıncılık’tan çıktı. 322 sayfalık kitapta, "İletişim, Kalkınma ve Modernleşme", "Kültür, Modernleşme ve Sivil Toplum Ekseninde İletişimin Konumu" ve "Cumhuriyet, Türk Modernleşmesi ve İletişimsel Boyutu" başlıklı üç bölümde toplanmış çeviri makaleler yer almaktadır. 

"Bütün Değişimler Gibi Modernleşme De Sancılı Bir Süreçtir"

Kitabın arka kapak yazısında, şu ifadeler yer aldı:

"Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan köklü değişimleri modernleşme olgusuyla açıklamak mümkündür. Bütün değişimler gibi modernleşme de sancılı bir süreçtir. Getirdiği yenilikler ve ulaştığı nokta kadar doğal olarak gerilimli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Batı kaynaklı bu süreçte batılı olmayan ülkelerin bu iddialı sosyolojik olgu karşısında aldıkları tavır ve tutum kadar yaşanan kültürel ve toplumsal dalgalanmalar ve belirsizlikler de ön plandadır.

Bu çalışma dizisi modernleşmenin doğasında var olan tüm bu süreçleri anlamayı, toplumsal tavırları ve belirsizlikleri irdelemeyi amaçlamakta…

Editörlüğünü Doç. Dr. Uğur Gündüz’ün yaptığı ‘İletişim ve Modernleşme’ dizisinin ilk aşamada iki cilt olarak okurlarımızla buluşması planlanmakta. ‘Karşılaştırmalı Yaklaşımlar’ alt başlığını taşıyan ilk kitapta Chris Houston, Jan Servaes, Shigeru Tanaka, Osman Okyar gibi alanında değerli bir yere sahip birçok yazar ve akademisyenin iletişim, basın ve  modernleşme ile ilgili Türkçeye çevirisi yapılmış makaleleri yer alıyor.

Uluslararası perspektiften kalkınma iletişimi, uluslaşma, modernleşme ve sembolik araç, küresel dijital uçurum, kitle iletişim araçları ve modernleşme ilişkisi, Atatürk, Kemalizm ve modernleşmenin iletişimsel boyutu gibi dünyadan ve Türkiye’den karşılaştırmalı analizlere yer veren makalelerin yer aldığı; öğrenciler, araştırmacılar ve konuya ilgi duyanlar açısından kaynak sıkıntısı çekilen ve literatürde eksikliği bulunan kavramların incelendiği birinci kitabın bu alanda yapılacak başka çalışmalar için de yol gösterici olması amaçlanmaktır."


Galeri