Akademik Teşvik Başvuru Takvimi 2020-2021 Yönetmelik ve Formlar

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi 2020-2021

• 14 Aralık 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Takvimi’nin web sitesinde ilanı

• 4-18 Ocak 2021 tarihleri arasında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuruların yapılması

• 19-22 Ocak 2021 tarihleri arasında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının incelemelerinin sonuçlandırılması

• 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından, incelenmesi ve ilan edilmesi

• 1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında itiraz süresi

• 8-12 Şubat 2021 tarihleri arasında itirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından kesin karara bağlanması ve sonuçlandırılması

• 15 Şubat 2021 İtirazların ilanı


​Gerekli Belgeler için Aşağıdaki Linklere Tıklayınız


Teşvik Dosyası Kapsamında Bulunması Gerekenler

1) “Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi”, dosyanın en başında yer almalıdır. Kontrol listesini hem teşvik için başvuruda bulunan öğretim elemanının hem de birim teşvik komisyonu üyelerinin imzalaması zorunludur.
2) YÖKSİS’ten teşvik başvurusu için temin edilen belgeler.
3) Akademik teşvik başvuru dosyası ve ekleri.


Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL
Akademik Teşvik Komisyon Başkanı