Akademik Sohbetler 1: Dîvânu Lugâti't-Türk

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AKADEMİK SOHBETLER 1
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK


Türk dilinin bilinen ilk sözlüğü olan, XI. yüzyıldaki Türk boylarının ağızlarını, sözlü edebiyatını, kültürünü, tarihini, sosyal ve iktisadi hayatına ışık tutan, Türk coğrafyasına ait köy, kasaba, şehir ve yerleşim yerlerini bir haritada gösteren, Türklere ait bazı efsaneleri, çeşitli adet ve inanışları derleyen ve Türk dilinin zengin söz varlığını ortaya koyan Dîvânu Lugâti’t-Türk, 23 Kasım 2020 tarihinde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenli şekilde gerçekleştirilecek olan “Akademik Sohbetler” toplantısının ilkine konu olacaktır.

Bu panelde Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lügât’it Türk adlı eseriyle bilim dünyasına katkıları her yönüyle ele alınacaktır.


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yeni binasının açılışını ve yeni binamızdaki ilk etkinliğimiz olan Dîvânu Lugâti’t-Türk paneline teşrifleriniz bizi mutlu edecektir.
Prof. Dr. Mustafa Balcı
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü