Üniversitemizin 2019-2020 Bahar Yarıyılı Uzaktan Eğitim Tecrübesi, Bilimsel Yayına Dönüştü

Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Ak, Rektör yardımcımız Prof. Dr. Levent Şahin, Doç. Dr. A. Naim Çiçekler ve Dr. Öğr. Üyesi M. Ali Ertürk’ün kaleme aldığı “KOVİD-19 Küresel Salgın Sürecinde İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Genel Bir Bakış” makalesi yayınlandı.

Bu çalışma, KOVİD-19 küresel salgın sürecinde dünyada ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde başat rolü oynayan uzaktan eğitim uygulamalarını merkeze almaktadır. Bu minvalde çalışmanın amacı, küresel salgının hızlı ilerleyişinin paralelinde Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda Türkiye’deki pek çok üniversitenin kendisine rol model olarak kabul ettiği İstanbul Üniversitesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı uzaktan eğitim tecrübesini incelemektir.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde yürütülen uzaktan eğitim süreci tüm yönleriyle birlikte anket çalışmalarının sonuçları ve diğer bazı sayısal veriler de kullanılarak irdelenecektir. Çalışmanın sonucunda, süreç içerisinde karşılaşılan tüm koşul ve gelişmeler ışığında 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yenilikçi bir perspektif sunulmaya çalışılacaktır.


Makalenin tam metin (PDF) dosyasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi'nin son sayısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Öne Çıkan Haberler

istarmer araştırma

İSTARMER’in Yaptığı “Ev Tozu Araştırması”nın Sonuçları Açıklandı

OMAR fasıl albüm

OMAR, Fasıl Geleneğini Günümüze Taşıyor

Magnetarlar ile Diğer Nötron Yıldızları Arasındaki Kayıp Link Bulundu

dilmerkezi

İÜ Dil Merkezi Online/Canlı YDS/YÖKDİL Eğitimleri ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Başlıyor

URAP başarı

Üniversitemiz Akademik Performans Başarısını Sürdürdü

kulaklık tasarım

Doç. Dr. Leyla Türker Şener’in Tasarladığı Kulaklık, İşitme Engellilere de 'Ses' Oldu