“Türkiye'de Değişen Çay Tüketim Alışkanlıkları” Projesi Tamamlandı

Trabzon Ticaret Borsası’nın koordinatörlüğünde Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ile İÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker tarafından yürütülen “Türkiye'de Değişen Çay Tüketim Alışkanlıkları”  projesi sonuçlandı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2013 Faaliyet Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği, Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği'nin proje ortağı olduğu projesi kapsamında 15 ilde 1.661 kişi ile yüz yüze anket yapıldı.

Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Mersin, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Eskişehir, Erzurum, Kocaeli illerinde gerçekleştirildi. Ankette ilginç sonuçlara ulaşıldı..

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin genel amacının bölge ekonomisine katma değer sağlayan çayın piyasaya arzına yönelik stratejik pazarlama planı oluşturulması suretiyle bölgesel kalkınmaya, ekonomik gelişmeye ve rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Türkiye'de 400 yıldır bilinen ve özellikle son 70 yıldır üretilen çayın, toplumun tüm kesimlerinde talep gören ve yüksek düzeyde tüketilen bir içecek olduğunu ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

“Geleneksel alışkanlık olan çay tüketimi değişen zaman koşulları, yeni nesiller ve onların beklentileri karşısında bir dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Her ne kadar toplumda geniş ölçekte çay tüketimi yaygın olsa da genç ve eğitimli nesillerde bu yaygınlığın azaldığı açıkça gözlenmektedir. Çaya alternatif ürünler olarak düşünülebilecek Türk kahvesi, hazır kahve çeşitleri ve bitki, meyve çayları tüketiminin giderek arttığı, gerek piyasadaki pazar paylarından gerekse kullanıcıların bu yöndeki tercihlerinde gözlenen yoğunlaşmadan anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'de değişen çay tüketim alışkanlıkları geniş kapsamlı bir saha araştırması yapılarak incelendi.”

Çayın halen yüksek oranda toplumun tüm kesimlerinde önceliğini koruduğunu ifade eden Ulusoy, şöyle devam etti:

“Ankette, erkeklerin kadınlara göre daha fazla çay tükettiği, yaş azaldıkça çay tüketiminin de azaldığı tespit edildi. Tüm eğitim gruplarında en fazla tüketilen içecek çay olsa da eğitim düzeyi yükseldikçe çay tüketimi azalmaktadır. Çaya alternatif ürünler açısından değerlendirildiğinde kadınların erkeklere kıyasla daha fazla kahve ürünleri, bitki ve meyve çayı tükettikleri anlaşılmıştır. Yaş grupları açısından ise özellikle yaş azaldıkça hazır kahve tüketiminin arttığı gözlenmektedir. Eğitim seviyesi artışıyla kahve tüketimi artışı arasında da doğru ilişki söz konusudur."

Ulusoy, çay tüketimi alışkanlığı ile ilgili de bilgiler verdi: “Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı günde 5 bardaktan fazla çay tükettiğini belirtmiştir. Günde en az 1 bardak çay içenlerle birlikte düşünüldüğünde, her on kişiden dokuzunun her gün çay tükettiği anlaşılmaktadır. Çaya alternatif ürünlerin tüketim sıklığı ise ancak haftada birkaç defa da yoğunlaşmaktadır.

Hem evde hem dış mekanlarda en fazla tercih edilen içecek ürünü çay olsa da dış mekanlardaki tercih sıklığı eve göre daha az orandadır.

Çay, araştırmaya katılanlar arasında son beş yılda tüketimi en fazla artan içecek türüdür. Çay tüketimi artanlar arasında cinsiyet dağılımı açısından fazla bir fark olmamasına rağmen, çayın alternatifi olarak düşünülebilecek Türk kahvesi, hazır kahve ve bitki, meyve çayı tüketiminde kadınlarda erkeklere göre daha fazla tüketim artışı gözlenmiştir.”

Yabancı Menşeli (dökme-kaçak) çay kullanımının en yoğun Gaziantep’te

 “Gaziantep'i sırasıyla Diyarbakır ve Adana izlemektedir. Antalya, Trabzon, İzmir illeri ise yabancı menşeli çay tüketiminin en az olduğu iller olarak gözlenmektedir. Araştırmanın en önemli ve ana sonuçlarından birisi düşük yaş gruplarında ve yüksek eğitim seviyesine sahip kesimde, çay tüketim tercihinin azalmasıdır. Geleneksel bir içecek olan çay elbette ki bu konumunu daha uzun yıllar koruyabilecektir ancak bugünkü genç ve eğitimli nesillerde gözlenen düşük çay tüketimi gelecekteki çay tüketim eğilimini de olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle her ne kadar geleneksel alışkanlık olarak devam edecek olan çay tüketiminin, eğitimli ve genç nesillere yeni tat, ürün ve alışkanlık aşılayacak bir ürün çeşitliliğiyle sunulması gerekmektedir.”

 Trabzon (AA)

 İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Öne Çıkan Haberler

İstanbul Üniversitesi BGD, Adana BOTAŞ'ı Farklı Geçti

Sanatçı Gözüyle Tarih ve Kültür İlişkisi Söyleşisi İÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde Yapıldı

Yeni Ekonomik Şartlar ve Türkiye Konferansı İstanbul Üniversitesi’nde Yapıldı

İstanbul Üniversitesi BGD Oyuncusu Tuğba Palazoğlu Sporcu Melek Projesi’ne Destek Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü İÜ Mezunu Ahmet Yakupoğlu’na Verildi

İstanbul Üniversitesi AB Horizon 2020 Bilgilendirme Günü ve Çalıştayı Yapıldı