Türkiye Karasularındaki Küçük Ölçekli Balıkçılık Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Desteği ile YürütülecekTüm Türkiye deniz ve iç sularındaki küçük ölçekli balıkçılık, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) desteği ile belirlenecek. Projenin “Illuminating Hidden Harvests: Case Study On Small-Scale Fisheries in Turkey” isimli ayağı ise İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor.

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Göktürk yürütücülüğünde, toplam dokuz araştırıcının görev aldığı proje, tüm Türkiye deniz ve iç sularındaki küçük ölçekli balıkçılık yapısı ve kaynaklarını kapsıyor.

World Bank, FAO ve World Fish tarafından dünya çapında yürütülmeye başlanan “Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries” isimli araştırma, 2012 yılında tamamlandı. Söz konusu çalışma Küçük ölçekli balıkçılığın, dünya balıkçılığındaki büyük rolü hakkında temel bilgi ve tahminlerin belirlenmesini sağlıyor.

Güvenli Balıkçılığa İlişkin Rehber İlkeler Belirlendi

“Gıda Güvenliği ve Yoksullukla Mücadele Bağlamında Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılığın Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Rehber İlkeler” adı altında oluşturulan kılavuz ilkeler, 2014 yılında FAO Balıkçılık Komitesi (FAO Committee on Fisheries: COFI) tarafından uluslararası bir tedbir aracı olarak kabul edildi.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Göktürk yaptığı açıklamada “Bu çalışmalardan bu yana, küçük ölçekli balıkçılığın, sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role olan uluslararası ilgi artmaya devam ediyor. Bununla birlikte, sağladığı sosyal, ekonomik ve çevresel katkıların birçoğu hak ettiği önemi görmüyor. Bu da, bölgesel bazda sürdürülebilir kalkınmanın devamlılığı açısından, yönetsel anlamda kural koyucuların yukarıda bahsi geçen kılavuz ilkelerinin uygulanması için yetersiz destek almasına neden oluyor. Bu nedenle; FAO, World Fish ve Duke Üniversitesi, bu boşluğu doldurmayı amaçlayan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 50 öncelikli ülkede SSF'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmasının sağlanması için “Illuminating Hidden Harvests: The Contributions Of Small-Scale Fisheries To Sustainable Development-A Global Study” isimli yeni bir küresel çalışma üzerinde işbirliği başlatıldı.

Bu kapsamda tasarlanan “Illuminating Hidden Harvests: Case Study On Small-Scale Fisheries in Turkey” projesinde, proje yürütücüsü İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Göktürk’ün yanı sıra, İÜ Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Tomris Deniz, Doç. Dr. Gülgün Şengör, Dr. Öğr. Üyesi Muammer Oral, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi T. Zahit Alıçlı, Dr. K. Mert Eryalçın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Ateş ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ulaş bulunuyor.

FAO Bünyesinden Alınan İlk Proje

Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülecek olan çalışmaları kapsayan projenin işlemleri, İÜ Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte yürütülüyor. Proje, 25 Haziran 2019 tarihinde imzalanarak yürütülmeye başlandı. Kasım 2018’de görüşmelerine başlanan proje, FAO bünyesinden bu kapsamda İÜ tarafından alınan ilk proje olma özelliği taşıyor.

Proje ile Sektörde Yaşanan Tüm Sorunların Tespit Edilerek Çözüme Kavuşturulması Planlanıyor

İÜ Su Bilimleri Fakültesi öncülüğünde yürütülen proje detaylarını aktaran Doç. Dr. Göktürk, “Proje, Türkiye’deki SSF’nin tüm yönleri ile ele alınmasını, tanımlanmasını ve tasarlanmasını amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında “Characterization, Drivers, Economic, Environmental, Governance ve Social” ana başlıkları altında, 33 farklı indikatör gözetilerek IHH protokolüne uygun olarak temel veri toplama ve işleme işi yapılacak, uygun metodolojiler kullanılarak analiz edilecek ve kullanılan yöntem ve hesaplamalar anlatılması planlanıyor. Bu sürecin sonunda oluşturulacak raporda; Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda güvence altına alınması ve devamlılığının sağlanması için yapılması gereken düzenlemeler, yönetsel tavsiyeler, koruma ve kontrol önerileri, stok yönetimi, bilgi açığının kapatılması amacıyla çalışma önerilerinin yapılması gibi ihtiyaç duyulan temel araştırmaların yapılması tasarlanıyor. Bunun yanı sıra, kadın çalışanlar, ekonomik sorunlar, habitat tahribatı, balık satışı, gıda güvenliği gibi bazı özel konularda süregelen/oluşan sıkıntılar ve zorluklar proje sonucunda belirlenmesi ve bu özel ihtiyaç alanlarına yönelik yeni süreçlerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar tasarlanması hedefleniyor.” dedi.

Haber: Deniz Öztürkgil

Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüÖne Çıkan Haberler

Harmonik Analiz ve Operatör Teorisi Çalıştayı İÜ'de Düzenlendi

İÜYÖS-2019 Yerleştirme Duyurusu

Shangai Politik Bilimler ve Hukuk Üniversitesi Heyeti İstanbul Üniversitesi Ziyaret Etti

Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu İstanbul Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Müdürü, İstanbul Üniversitesi Rektörünü Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu İstanbul Üniversitesi’nde Toplandı