Örgün Öğretim Öğrencilerimizin Çevrim İçi Sınavlarına Yönelik İlke ve Kurallar

1.    2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sınavları; Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Vize), Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri-Telafi (Vize-Telafi), Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme (Final) ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları olarak gerçekleştirilecektir. ​

2.    Sınavlar, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek olan türlerde; çoktan seçmeli (test), açık uçlu (klasik) veya ödev/proje olarak yapılacaktır. Her bir sınav için bu türlerden yalnızca bir tanesi kullanılabilecektir.

3.    Sınavlar, İstanbul Üniversitesi Çevrim İçi Sınav Sistemi (http://iusinav.istanbul.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.

4.    Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Vize) sınavında yaşanabilecek herhangi bir teknik sorun (internet, elektrik kesintisi vb.) sebebi ile sınava giremeyen veya sınavını tamamlayamayan öğrenciler, yaşadıkları sorunu Fakültelerine dilekçe ile bildirmeleri ve Fakülte tarafından yapılacak incelemeler (log kayıtlarının incelenmesi) neticesinde uygun bulunması halinde Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri-Telafi (Vize-Telafi) sınavına girebileceklerdir.

5.    Sınav takvimlerini akademik birimler kendi iletişim kanalları aracılığıyla duyuracaklardır.

6.   Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Vize), Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri-Telafi (Vize-Telafi), Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme (Final) ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme sınav sorularının tamamı birbirinden farklı olacaktır.

7.   Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Vize) sınavında sisteme cevap kâğıdı yükleyen öğrenci, Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri-Telafi (Vize-Telafi) sınavına giremeyecektir.

8.   Sınavlara ilişkin detaylı kural ve ilkeler, öğretim elemanları ve öğrenciler için Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanacak olan kılavuz ve videolar aracılığıyla duyurulacaktır.

- Çoktan Seçmeli Sınavlara İlişkin Genel Kurallar

9. Sorular ve soruların cevapları öğrencilere karışık sırada sunulacaktır.

10. Ekranda tek bir soru ve sorunun cevap şıkları görüntülenecektir.

11. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla soru ekranlarında Filigran ve QR KOD uygulaması yer alacaktır.

12. Sınav esnasında sistemden kopan öğrenciler tekrar sınavlarına dönebileceklerdir. Ancak sistemden koptuktan sonra arada geçen süre, sınav süresine ilave edilmeyecektir.

13. Yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

14. Sınav esnasında soru boş bırakılarak veya cevaplanarak geçildikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soru/sorulara dönülmesine izin verilmeyecektir.

- Açık Uçlu Sınavlara İlişkin Genel Kurallar

15. Dersin öğretim elemanının tercihine göre cevaplar, sistem içerisindeki editör aracılığıyla otomatik olarak veya sistem dışında dosya oluşturularak yüklenecektir.

16. Sistem dışında dosya oluşturularak yapılacak sınavlarda öğrencilere sınav kağıtlarını sisteme yüklemeleri için 15 dakika ek süre verilecektir.

17. Açık uçlu soruların sorulduğu sınavlarda sistem, öğrencinin yüklediği içerikte benzerlik kontrolü yapacaktır. Kopya çektiği ya da üst düzey benzer içerik yüklediği tespit edilen öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılacaktır.

- Ödev/Proje Sınavlarına İlişkin Genel Kurallar

18. Ödev/proje sınavlarında hazırlanması istenen çalışmalar, öğrenciler tarafından sistem dışında oluşturularak öğretim elemanınca belirlenen tarih aralığında sisteme yüklenecektir.

19. Ödev/proje sınavlarında sistem, öğrencinin yüklediği içerikte benzerlik kontrolü yapacaktır. Kopya çektiği ya da üst düzey benzer içerik yüklediği tespit edilen öğrenci hakkında disiplin işlemi yapılacaktır.

---------------------

Principles and Rules for Online Exams of Formal Education

1.    2020-2021 academic year fall semester exams will be held as Midterm, Midterm-Make-up, Final and Make-up Exams.

2.    Exams will be conducted as multiple choice (test), open-ended (classic) or homework / projects in the types determined by the instructor of the course. Only one of these types can be used for each exam.

3.    Exams will be held on İstanbul University Online Exam System (http://iusinav.İstanbul.edu.tr).

4.    Students who cannot take the exam or cannot complete the exam due to any technical problem (internet, power outage, etc.) that may occur during the midterm exam will be able to enter the Midterm-Make-up exam if they report their problems to their faculties with a petition and as a result of the examinations (examination of log records) to be made by the Faculty.

5.    Academic units will announce the exam schedules through their own communication channels.

6.    Midterm, Midterm-Make-up, Final and Make-up exam questions will all be different from each other.

7.    Students who upload an answer sheet to the system in the midterm exam will not be able to take the Midterm-Make-up exam.

8.    The detailed rules and principles regarding the exams will be announced through the manuals to be prepared separately in Turkish and English for the instructors and students.

- General Rules Regarding Multiple Choice Exams

9. Questions and answers to questions will be presented to students in mixed order.

10. A single question and answer options will be displayed on the screen.

11. Watermark and QR CODE application will take place on question screens to increase exam security.

12. Students who leave the system during the exam will be able to return to their exams again. However, the time elapsed after disconnecting from the system will not be added to the exam duration.

13. Wrong answers will not take away the correct answer.

14. After passing the question by leaving the question blank or answering during the exam, it will not be allowed to return to the previous question / questions for control or correction.

- General Rules for Open-Ended Exams

15. According to the lecturer's preference, the answers will be uploaded automatically through the editor in the system or by creating a file outside the system.

16. Students will be given 15 minutes additional time to upload their exam papers to the system in the exams to be held by creating a file outside the system.

17. In exams where open-ended questions are asked, the system will check the content uploaded by the student for similarity. Disciplinary action will be taken against the student who is found to be cheating or uploading high-level similar content.

- General Rules Regarding Homework / Project Exams

18. The work to be prepared in the homework / project exams will be created by students outside the system and uploaded to the system within the date range determined by the instructor.

19. In the homework / project exams, the system will check the content uploaded by the student for similarity. Disciplinary action will be taken against the student who is found to be cheating or uploading high-level similar content.Öne Çıkan Haberler

ENUYGAR erişilebilirlik

Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın: “Herkes İçin Erişilebilirlik Varsa Engellilik Yoktur”

turizm COVID-19

İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Füsun İstanbullu Dinçer, Küresel Salgının Turizm Üzerindeki Etkilerini ve Yeni Fırsatları Anlattı

SAINO sağlık inovasyon kulüp

İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık ve İnovasyon Kulübü'nden (SAİNO) Rektörlük Ziyareti

televizyon COVID-19 pandemi

Prof. Dr. Nilüfer Timisi Nalçaoğlu: “Küresel Salgın, Kamu Yayıncılığının Sosyal Sorumluluk İşlevini Açığa Çıkardı ”

KAGEM

Webinar "CV Hazırlama Teknikleri"

BİGG TÜBİTAK

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2020 Yılı Çağrısı İçin Ön Başvuru Tarihi 1 Aralık’a Kadar Uzatıldı