Örgün Öğretim Çevrimiçi (Online) Sınavlara İlişkin Kural ve İlkeler

1.    2019-2020 örgün öğretim bahar yarıyılı yılsonu sınavları; Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme, Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları olarak gerçekleştirilecektir. 

2.    Akademik birimler, 1 Haziran 2020 tarihinde sınavların gün ve saatlerini de belirten Ayrıntılı Sınav Takvimlerini öğrencilere duyuracaklardır. 

3. Sınavlar, İstanbul Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (İÜÖYS) üzerinden yapılacaktır. 

4. Sınavlar, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenecek olan türlerde; ödev, proje ya da açık uçlu soru yöntemleriyle yapılabilecektir.

5. Sınavların bitiş zamanından sonra öğrencilere sınav kâğıtlarını sisteme yüklemeleri için 15 dakika ek süre tanınacaktır.

6. Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme, Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavlarında açık uçlu soruların tamamı birbirinden farklı olacaktır. 

7. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda sınavlar, çoktan seçmeli yöntemle de yapılabilir. Sınavların çoktan seçmeli yöntemle yapılması durumunda Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme, Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme sınav sorularının tamamı birbirinden farklı olacaktır. 

8. Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme sınavında yaşanabilecek herhangi bir teknik sorun (internet, elektrik kesintisi vb.) sebebi ile sınava giremeyen öğrenciler, yaşadıkları teknik sorunu, ilgili sınavın bitiş saatinden itibaren en geç 48 saat içerisinde İÜÖYS’ye bildirmeleri halinde Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi sınavına girebileceklerdir.

9. Ödev, proje ya da açık uçlu soruların sorulduğu sınavlarda sistem, öğrencinin yüklediği içerikte benzerlik kontrolü yapacaktır. Kopya çektiği ya da benzer içerik yüklediği tespit edilen öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatılacaktır. 

10. Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme ve Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi sınavlarının harf notları, Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi sınavı tamamlandıktan sonra 20 Temmuz tarihinde ilan edilecektir. 

11. Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavında sisteme cevap kâğıdı yükleyen öğrenci, Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme-Telafi sınavına giremeyecektir.

12. Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme sınavlarında ödev ya da projeden sorumlu olan öğrenciler, başarısız oldukları takdirde, dersin öğretim elemanlarının geribildirimleri doğrultusunda düzenlemeleri ve değişiklikleri yapıp Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme sınavının son tarihi olan 14 Ağustos 2020’ye kadar ödev ya da projelerini İÜÖYS’ye yüklemelidirler. 

Not: Sınav kural ve ilkelerine ilişkin ayrıntılı video ve kullanım kılavuzları, yakın bir tarihte duyurulacaktır.


Öne Çıkan Haberler

türk-futbolu darülfunun-dersleri

“İngilizler Yıllar Boyunca Türk Kırmızısının Peşinden Koştu”

Darülfunun-dersleri çevrimiçi-ders

Bir Askeri Merkez Olarak Osmanlı Döneminde İstanbul

eğitim prof.-dr.-adem-esen COVID-19

Prof. Dr. Adem Esen: “Dijital Eğitim, Öğrencilerle İrtibatı Kesmemeyi Sağladı”

türkçe-sertifika-programı ingilizce-kurs dil eğitim

İÜ Dil Merkezi'nde Online/Canlı Genel İngilizce Kursları ve Türkçe Sertifika Programı Başlıyor!

sosyoloji COVID-19

Doç. Dr. Ayşen Şatıroğlu, COVID-19 Pandemisinin Sosyolojik Etkilerini Değerlendirdi

uzay dünya-dışı-yaşam astronomi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aliş Dünya Dışı Yaşam Araştırmalarını Anlattı