İÜ Su Bilimleri Fakültesi Ortaklığında Gerçekleştirilen ODYSSEA Projesi UFUK 2020 Araştırma ve Yenilik Programı Kapsamında Destekleniyor

İÜ Su Bilimleri Fakültesi ortaklığında gerçekleştirilen Akdeniz gözlem ve tahmin sistemlerini bütünleştiren bir ağ oluşturmaya dayalı ODYSSEA projesi, UFUK 2020 Araştırma ve Yenilik Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından destekleniyor.

“European Union Horizon 2020 Research and Innovation Actions” kapsamında Avrupa Birliği tarafından 8,4 milyon € ile finanse edilen proje (Operating a Network of Integrated Observatory Systems in the Mediterranean Sea (ODYSSEA), Akdeniz'i çevreleyen Avrupa, Afrika, Asya ülkeleri ile Akdeniz’e kıyısı olmayan Avrupa dışındaki ülkelerden araştırma kurumları, üniversiteler, siyasi karar mercileri, hükümet dışı kuruluşlar da dahil olmak üzere oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. 14 ülkeden 28 ortağın yer aldığı ODYSSEA konsorsiyumunda, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi de proje ortaklarından biri. Prof. Dr. Yelda Aktan Turan’ın yürütücülüğündeki projede Doç. Dr. Çetin Keskin, Prof. Dr. Süheyla Karataş ve Dr. Öğretim Üyesi Cumhur H. Yardımcı proje araştırmacıları olarak görev alıyor.

İÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi tarafından iş ve işlemleri yürütülen proje, 1 Haziran 2017 tarihinde başladı. Proje 30 Kasım 2021 tarihinde tamamlanacak. 


Proje, Akdeniz havzası boyunca var olan gözlem ve tahmin sistemlerinin yenilikçi sensörler, oşinografik modeller ile geliştirilmesi ve yeni platformlar oluşturularak maliyet etkin bütünleşik veri yönetimini amaçlıyor.

Türkiye’yi ODYSSEA’da “Gökova Gözlemevi” Temsil Ediyor

Proje kapsamında tüm Akdeniz’de toplam dokuz gözlem evi belirlendi. Bu gözlem evleri birinci aşamada bulunduğu bölgeye, ikinci aşamada ise tüm gözlem evlerinin bir araya geldiği bir platformla Akdeniz’in yönetimine hizmet edecek. Türkiye kıyılarından ise Gökova Körfezi pilot bölge olarak seçildi. Bu bölgelerde kurulacak olan ODYSSEA veri platformları ile bölgeyle ilgili oşinografi, balıkçılık, kirlilik ve diğer veriler toplanarak son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre basit ve anlaşılır modellere dönüştürülerek ilgili sorunlara çözüm bulunması için tahminlerde bulunulacak.

Oluşturulacak modeller gerek kamu gerekse özel sektörde çevre yönetimi için karar verici ve uygulayıcılara bilimsel altlık sağlayacak nitelik taşıyacak. Ekolojik ve Oşinografik Modeller oluşturulurken uluslararası sözleşme ve AB direktifleri göz önüne alınarak karmaşık olan yönetim sistemleri sadeleştirilerek son kullanıcılara sunulacak.

ODYSSEA Gözlemevleri


ODYSSEA sağlıklı, üretken ve dayanıklı bir Akdeniz için “Blue Growth” ve “Blue Economy” girişimlerini destekleyecek

Sağlıklı, üretken ve dayanıklı bir Akdeniz için ortak bir stratejik çerçeve oluşturulmasını benimseyen BLUEMED girişimi, bu yaklaşımı destekleyen “Mavi Büyüme” ve “Mavi Ekonomi” başlıkları altında “yeni” ve “mavi” işler yaratmak için uluslararası işbirliğini yapılandırıyor. Bu yaklaşım, deniz ve denizcilik sektörlerinin tüm potansiyelinden faydalanırken, bölgenin sosyal refahını ve çevresel durumunu sürdürülebilir şekilde geliştirmek ve iyileştirmeyi amaçlıyor.

ODYSSEA projesi, deniz ekosistemi ve denizcilik sektörünün “Blue Growth” anlayışıyla, Akdeniz havzası kıyı ve açık deniz alanlarından geçmişten günümüze elde edilmiş ve edilecek olan verilerin paydaşlara kolaylıkla erişilebilmesini sağlayacak ve proje sonucunda geliştirilecek bir kamu portalı aracılığıyla, tahminler de dahil olmak üzere isteğe bağlı bilgi servislerini sağlayacak.


Proje hakkında daha detaylı bilgi için http://odysseaplatform.eu/ adresini; proje hakkındaki gelişmeleri facebook sayfasından takip etmek için @ODYSSEAPlatform.Turkey adresini kullanabilirsiniz.

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Galeri

Öne Çıkan Haberler

İÜ-Diş-Hekimliği-Öğretim-Üyesi-Prof.-Dr.-Figen-Seymen’in-Büyük-Başarısı

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Seymen’in Büyük Başarısı

İÜ-Tercih-ve-Tanıtım-Günleri’nde-4.-Gün-Sona-Erdi

İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde 4. Gün Sona Erdi

İÜ-Tercih-ve-Tanıtım-Günleri’nde-3.-Gün-Sona-Erdi

İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde 3. Gün Sona Erdi

İÜ-Tercih-ve-Tanıtım-Günleri’nde-2.-Gün-Sona-Erdi

İÜ Tercih ve Tanıtım Günleri’nde 2. Gün Sona Erdi

İÜYÖS-2019-Sınav-Sonuçları-Açıklandı

İÜYÖS 2019 Sınav Sonuçları Açıklandı

3.-Uluslararası-Avrasya-Çalışmaları-Sempozyumu-İstanbul-Üniversitesi’nde-Gerçekleştirildi

3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi