İÜ Ortaklığında Gerçekleştirilen BIPHEC Projesi Birleşik Krallık Sanat ve Beşeri Bilimler Konseyi Tarafından Destekleniyor

Birleşik Krallık Arts and Humanities Research Council (Sanat ve Beşeri Bilimler Konseyi) tarafından desteklenen, “Building an Intercultural Pedagogy for Higher Education in Conditions of Conflict and Protracted Crises: Languages, Identity, Culture” (Çatışma ve Uzun Süreli Kriz Durumlarında Yükseköğretim için bir Kültürlerarası Pedagoji İnşası: Dil, Kimlik ve Kültür) başlıklı proje, Durham Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde; İstanbul Üniversitesi, Kolombiya Andes Üniversitesi, Gazze İslam Üniversitesi ve Brezilya Sao Paulo Üniversitesi’nin ortak katılımıyla yürütülüyor.

1 Ocak 2019 tarihinde başlayan ve iş ve işlemleri İÜ Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi tarafından yürütülen projenin, 31 Aralık 2019 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

Proje Göç Eden Genç Nüfusun Entegrasyon Sürecine Katkı Sağlamayı Amaçlıyor

Proje, yükseköğretim alanının çatışma ve uzun süreli kriz bölgelerinde yer değiştirmek veya başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalan genç nüfusun yeni yerleşim bölgelerinde karşılaştığı temel sorunlardan bir tanesi olan yerel koşullara entegrasyon sürecine katkısı üzerine yoğunlaşıyor. Yükseköğretim, gençlerin yaşamlarını sürdürmede gereksinim duydukları yetilere ulaşmalarını sağlayacak imkânları sunabilecek ve aynı zamanda da gençlerin ötekileştirilerek toplum dışına itilmelerini engelleyebilecek önemli bir potansiyele sahip. Projenin öne çıkardığı gibi yükseköğretim kurumlarına erişim, genç mülteciler açısından sadece iyi iş imkânları anlamına gelmemekte; kişisel ve sosyal açıdan gelişmelerine katkıda bulunarak yerel ve mülteci toplulukları arasındaki kültürlerarası etkileşimi sağlamada da aktif rol üstleniyor. Bu nedenle örgün eğitim sürecine erişimi olmayan veya kısıtlı erişimi olan gençleri desteklemek amacıyla yükseköğretim alanında yapılabileceklere yönelik tartışmalar, çatışma ve krizlerin etkilerinin görülmeye devam ettiği düşük ve orta gelirli ülkeler açısından önemini korumaya davam ediyor.

Gençlere Yönelik Yeterlilikleri Ortaya Çıkarmak

Proje, sanat ve beşerî bilimler alanlarının kültürlerarası diyalog ve anlayışı geliştirmedeki katkısını ön plana çıkararak yükseköğretim alanında söz konusu gençlere yönelik hangi yeterliklerin geliştirilebileceği sorusuna yanıt bulmayı amaçlıyor. Eleştirel kültürlerarası pedagoji teorilerini temel alarak konuya yaklaşan projeye, her üniversite kendi ülkesindeki durumu yansıtan bir örnek olay ile katılımda bulunuyor. Örnek olaylara ait araştırma süreçlerinde elde edilen bulguların ise uluslararası akademik bir kitap çalışması içerisinde yayınlanması planlanıyor. 

Projenin İstanbul örnek olayı, Suriyeli gençlerin yükseköğretime erişimi konusundan hareketle eleştirel kültürlerarası pedagoji yaklaşımlarının geliştirilmesinde dini ve kültürel unsurların rolü üzerine yoğunlaşıyor.

İstanbul Üniversitesi’nin bünyesindeki farklı fakültelerden birçok akademisyenin görev aldığı bu projenin yürütücülüğünü İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat  sürdürüyor. Projede Doç. Dr. Furat’ın yanı sıra,  İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Salihoğlu, İşletme İktisadı Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Aslı Beyhan Acar ile Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Özde Ateşok araştırmacı olarak görev alıyor.

Açılış toplantısı 20-22 Şubat 2019 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen proje hakkında daha detaylı bilgi için https://www.dur.ac.uk/biphec/ adresini kullanabilir veya Twitter üzerinden @BIPHEC1 kullanıcı adını takip edebilirsiniz.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Galeri

Öne Çıkan Haberler

Afganistan Başkonsolosu Zekria Barakzai, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı Ziyaret Etti

Gençlik Ve Spor Bakanlığı İle İstanbul Üniversitesi Arasında “Gençlik Ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü” İmzalandı

İstanbul Üniversitesi’nde “Kütüphaneci Gözüyle: Renkler, Yüzler, Şehirler Fotoğraf Sergisi” Açıldı

Barış Bi̇ldi̇ri̇si̇ Adlı Sözde Mani̇festo Üzeri̇ne

İstanbul-Üniversitesi-“En-Yeşil-Ofis”-Araştırmasında-Birinci-Oldu

İstanbul Üniversitesi “En Yeşil Ofis” Araştırmasında Birinci Oldu

İÜ-Su-Bilimleri-Fakültesi-Ortaklığında-Gerçekleştirilen-ODYSSEA-Projesi-UFUK-2020-Araştırma-ve-Yenilik-Programı-Kapsamında-Destekleniyor

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Ortaklığında Gerçekleştirilen ODYSSEA Projesi UFUK 2020 Araştırma ve Yenilik Programı Kapsamında Destekleniyor