İÜ OMAR’ın Gerçekleştirdiği Projeler T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Tensibi İle Aşama Kazandı

Kurulduğu tarihten itibaren müziğimizin bilimsel ve sanatsal birçok alanında farklı üretimlere imza atarak basılı ve görüntülü-sesli yayınlar yapan Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OMAR) gerçekleştirdiği projeler T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın tensibi ile aşama kazandı.


On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ekindeki T.C. Cumhurbaşkanı imzalı 2021 yıllık programında “İstanbul Üniversitesi OMAR’da sürdürülebilir bir kurumsal kapasite oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır” ifadesiyle 634.1 numaralı tedbir içinde yer aldı.

Merkez bünyesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın desteğiyle sürdürülmekte ve bir arama, karşılaştırma portalına dönüştürülüp güncellenerek geliştirilmeye devam edilen Osmanlı Müzik Birikimi Multimedya Arşiv Projesi (OMARŞİV) başta olmak üzere:

•    Dârü’l-elhan taş plaklarının tasnifi, albüm-kitapçık yayını ve tümünün dijitalize edilerek erişime açılması,
•    Her yıl yapılan Uluslararası Türk Müziği Yaz Okulu,
•    Kevserî Mecmuası Tıpkıbasımlı Metin ve Nota Çevirisi (Dünyada tek nüsha, yazma, 18.yy), Kâr-ı Nâtıklar Kitap & USB yayını, 12. Sayısı yayımlanan Darülelhan Mecmuası ve daha önceden seslendirilmemiş veya kaydı olmayan eserlerin, OMAR Türk Müziği İcra Heyeti tarafından yapılan yeni icralarını içeren (Külliyat ve Fihristler, Osmanlı Çocuk Şarkıları, Müntehabat Notalarından Seçki gibi farklı konulardaki) yayınlar…
•    Merkeze kazandırılan Etem Ruhi Üngör arşivi esas alınarak kurulma çalışmalarına başlanan müzik ihtisas kütüphane-arşivi gibi kalıcı faaliyetler

Klasik Türk Sanatlarını yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerin düzenleneceğine yönelik olan kalkınma planının 634.1 numaralı politikasına göre: Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel mirasımıza öncelik verilmek suretiyle, kültürel mirasımızın araştırılması, korunması, günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanacaktır. Sorumlu/işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA, Kalkınma Ajansları, Yerel Yönetimler, YÖK, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi’nin olduğu planda, yürütülecek faaliyetler ve projeler arasında “İstanbul Üniversitesi OMAR’da sürdürülebilir bir kurumsal kapasite oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır" İfadesiyle ifadesiyle 634.1 numaralı tedbir içinde yer almıştır.

Haber: Hande Nur Ocak
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Öne Çıkan Haberler

RUR başarı

Üniversitemizin “RUR Tıp Bilimleri Dünya Üniversite Sıralaması” Başarısı

dişhekimliği fakülte

Diş Hekimliği Fakültemiz, Yeni Kliniğine Yakında Kavuşuyor

araştırma üniversite YÖK

Araştırma Üniversitesi Performansımızla İstikrarımızı Sürdürdük

TÜBİTAK

2020 Yılının En Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri Açıklandı

ziyaret

İstanbul Üniversitesi’ne Ziyaretler

THE akademik sıralama

İstanbul Üniversitesi; Klinik, Klinik Öncesi ve Sağlık Alanlarında “Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi” Arasında