İstanbul Üniversitesi’ne TSE Tarafından “Kalite Yönetim Sistem Belgesi” Verildi

İstanbul Üniversitesi, TSE tarafından yapılan denetimlerin ardından “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” almaya hak kazandı.

İstanbul Üniversitesi’ne Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi”, 24 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirilen törenle verildi.


Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İstanbul Üniversitesi Tanıtım Filmi”nin izlenmesi ile devam etti.

Törende İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat konuşma yaptılar.

“Kalite Yönetim Sistem Belgesi Üniversitemize Yeni Sorumluluklar Getirdi”

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında İstanbul Üniversitesi ile TSE birlikteliğinin uzun yıllara dayandığını belirterek, “Bugün bu güzel salonda yine bir güzelliği ve gururu birlikte paylaşıyoruz. Üniversitemiz kendi misyon ve vizyonuna uygun olarak özgün, etkin ve yetkin bilgi üretimi, etkin bireyler yetiştirmesi ve topluma hizmet etmek anlamında kararlılık içerisindedir. Bu kararlılığı sürekli hale getirebilmek için bunu sistematize etme düşüncesindedir. Bu anlamda bizim Türk Standardları Enstitüsü ile olan birlikteliğimiz esasında Türkiye’deki süreç yönetimi kavramının başlaması ve uygulamasıyla beraberdir. 2005 yılından bu yana TSE ile öncelikle bilgilendirme toplantıları ardından daha kurumsal ve uygulamaya yönelik iş birlikleri ile ciddi adımlar attık. Personelimizin hemen hemen yarıdan fazlası TSE ile ortak yürütülen programdan geçmiş oldu ve çok değerli belgeler aldılar. Bu alt yapı bizi çok verimli bir geleceğe hazırladı” ifadelerini kullandı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, çalışmaların sürekliliği sağlayacak şekilde birimlerle taçlandırılması anlamında İstanbul Üniversitesi’nde ciddi adımlar atıldığını vurgulayarak şunları dile getirdi: “İç denetim birimimiz her şeyden önce diğer kurumlara örnek olacak şekilde kendi denetimini yapan, denetim sonuçlarını izleyen bir sistem geliştirdi. Bunun yanında misyon ve vizyonumuzda belirtildiği şekilde üretilen bilginin hizmete dönüşmesi ve Üniversitenin uluslararası boyutunu öne çıkaracak birimsel çalışmalara gittik. Uluslararası Akademik İlişkiler Birim Başkanlığımız Türkiye’nin kendi hedeflerini Üniversitemiz çapında geliştirecek şekilde alt koordinatörlüklere bölündü. Bunun yanında Kalite Kurulu’nun YÖK ile ilgili bir kurul olarak ortaya çıkmasıyla birlikte bizde var olan Kalite Koordinatörlüğü de Kalite Komisyonu’na dönüşmüş oldu. Bu güzel çalışmalar Üniversitemize 2016 yılında kalite değerlendirmesinden başarı ile çıkma ödülü getirdi. Bununla birlikte 2017 yılında da çalışmaların meyvelerini toplamaya başladık. Pek çok birimimiz gerek ulusal gerek uluslararası akredite kuruluşlar tarafından akredite edilmiş oldu. Biz bu akreditasyon çalışmalarını büyük bir disiplinle sürdürüyoruz. Hiç şüphesiz ki bu çalışmaların asıl merceği TSE.  Bugün ise “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi”ni alma şerefini yaşıyoruz. Bu belgenin bir sonuç olmadığını esasında bir sorumluluk olduğunu da biliyoruz. Bu sorumluluk bilinci ile kendi hedeflerimize uyacak şekilde amaçlarımızı kurumun yapısına ve felsefesine uygun olarak belirleyen, bu amaçlara bizi ulaştıracak faaliyetler bütününü ortaya koyan bir çalışma sistemi içerisindeyiz.”

“Üniversite – TSE İş Birliği Çok Önemli”

Törende konuşan TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ise şu açıklamalarda bulundu: “Ben üniversitelerde belge törenine katıldığım zaman ayrı bir heyecan duyuyorum. Eğitim kurumlarının kaliteyi farkındalık olarak öğrencilerine aktarmaları, eğitim hizmetini kaliteli yapmaları hem kendi çalışanlarına ve öğrencilerine, hem de bütün kamuoyuna söz vermeleri noktasında çok anlamlıdır. Türk Standardları Enstitüsü ülkemizin Milli Standart Kuruluşu olması hasebiyle İSO standartlarını ve bölgesel standart kuruluşu olarak da CEN-CENELEC standartlarını ülkemize transfer eden ve bu standartlarda da bizatihi bulunarak ülkemizin değerlerini bu standartlara işlemeye çalışan önemli bir milli kuruluşumuzdur.”

Türkiye’de standartlara uygun ürün ya da hizmet belgelendirmeleriyle ilgili faaliyetlerde erozyon söz konusu olduğunu söyleyen TSE Başkanı Korkmaz, “Türk Standardları Enstitüsü standartların önemli olduğunu ancak belgelendirmelerin daha önemli olduğunu ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.  Üniversitemizin TSE’den uygunluk değerlendirmesi olarak sistem belgesi alması bu anlamda son derece önemlidir. Özellikle üniversitelerimizin Türk Standardları Enstitüsü ile çalışmaya başlamış olması Türkiye’de yapılmak istenen uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin ciddiyetsizliğini ortadan kaldıracak önemli adımlardır. Bu sebeple Rektörüme böyle bir hassasiyeti göstermesi sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Üniversitelerimizin Türk Standardları Enstitüsü ile iş birliği yapmaları, standardizasyon süreçlerine etkin katılım sağlamaları, sertifikasyon süreçlerinde de TSE ile çalışmaları ve özellikle öğrencilerimizin çalışma hayatına katılmadan önce bu farkındalığı kazanmaları son derecede önemlidir. Benim İstanbul Üniversitesi’nden beklentim Kalite Yönetim Sistemini lanse ederek Türk Standardları Enstitüsü ile birlikte daha aktif çalışmalar yapmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Yükseköğretim Kurumları Değişime Açık Olmak Zorundadır”

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Son yıllarda üzerinde en fazla durulan kavramlardan birisi de hepimizin bildiği gibi ‘Kalite’ kavramıdır. Bu kavram her geçen gün daha fazla ilgi çekmektedir. Kalite, bütün bireysel ve kuramsal düzeyde önem arz eden bir kavram ve konu haline gelmiştir. Kalite belli standartları ifade etmiş olup, bu standartlara ulaşmak için belirli ilke ve yöntemleri kapsamaktadır. Bununla birlikte kalite çok boyutlu bir kavram olduğundan üniversiteler eğitim ve araştırmada neyi hedeflediklerini belirlemek zorundadırlar. Temel işlevi eğitim, öğretim ve araştırma yapmak olan yükseköğretim kurumları, küreselleşmeyle ortaya çıkan bilgi toplumunda kendini sürekli yenilemek ve değişime açık olmak zorundadır.”

İstanbul Üniversitesi’nin Türkiye’nin ilk ve en köklü Üniversitesi olarak yükseköğretim sektöründe kalite konusunda öncü bir rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Murat sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Üniversitemizde kalite çalışmaları 2005 yılında Akademik Çalışma ve Kalite Geliştirme Kurulu’nun kurulması ile hız kazanmıştır. Bu kurul faaliyette bulunduğu 2005 ve 2015 yılları arasında Üniversitemizin çeşitli birimlerinde gerçekleştirilen belgelendirme ve akreditasyon çalışmalarında aktif rol almıştır. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu 2015 yılı sonunda Kalite Koordinatörlüğü’ne dönüştürülmüştür. Kalite Koordinatörlüğü’nün yapılanmasının hemen ardından Üniversitemiz bünyesinde Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve İstanbul Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi, Senatomuz tarafından onaylanarak yayınlanmıştır. İstanbul Üniversitesi olarak eğitim, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiğimiz tüm hizmetlerde kalite odaklı eğitim sistemini esas almaktayız. Kalite Yönetim Sitemi çalışmaları kapsamında, İstanbul Üniversitesi ile TSE arasında işbirliği protokolü imzalandı. TSE tarafından İstanbul Üniversitesi personeline eğitimler verildi ve çalıştaylar gerçekleştirildi. TSE yöneticileri tarafından 23-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Üniversitemizde TSE’nin belgelendirme denetimi gerçekleştirilmiş ve tetkik başarı ile tamamlanmıştır. Üniversitemiz TSE tarafından belge almaya hak kazanmıştır. İstanbul Üniversitesi olarak her geçen gün daha iyiye ulaşma, gelişme ve sürekli iyileşme kararlılığı içerisindeyiz. Hedefimiz TSE ile olan işbirliğimizi sürdürerek, yeni başarılara imza atmaktır.”

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz tarafından İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a  “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi” ve TSE Bayrağı takdim edildi.


TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz’a ise İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından İstanbul Üniversitesi Giriş Kapısı Minyatürü hediye edildi.

Tören toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Haber: Ebru SÖNMEZ

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Öne Çıkan Haberler

İÜ-Rektörü-Prof.-Dr.-Mahmut-Ak-Araştırma-Üniversitelerinin-Önemini-Anlattı

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Araştırma Üniversitelerinin Önemini Anlattı

Doç. Dr. H. Hüseyin Cebeci Yeni Bir Böcek Türü Keşfetti

Kore-Vekil-Başkonsolosu-Byung-Jun-Moon-İstanbul-Üniversitesi’ni-Ziyaret-Etti

Kore Vekil Başkonsolosu Byung Jun Moon İstanbul Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İstanbul Üniversitesi’nden "Zeytin Dalı Harekâtı’na Destek ve Hazırız Mektubu” Sonrası Basında Yer Alan Haberler

Singapur-İletişim -Haberleşme-ve-Müslüman-İşlerinden-Sorumlu-Bakan-Dr.-Yaacob-İbrahim-İstanbul-Üniversitesi’ni-Ziyaret-Etti

Singapur İletişim, Haberleşme ve Müslüman İşlerinden Sorumlu Bakan Dr. Yaacob İbrahim İstanbul Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İstanbul TTO’ya Avcılar Kaymakamlığı’ndan Teşekkür Plaketi