İSİFAM, Türkiye’nin İslami Finans Stratejilerine Bilimsel Katkılar Sunuyor

İslam iktisadı ve finansı alanında akademik ve uygulamaya dönük çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM), İslami finansa ilişkin toplumsal farkındalığın yükseltilmesi ve ülkemizin İslami finans alanındaki stratejilerinin başarıya ulaşması hedefiyle önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Çeşitli organizasyonlarla alana dair üst düzey bilimsel katkıyı hedefleyen İSİFAM hakkında, Merkez Müdürü Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya açıklamalarda bulundu.


İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM), İslam iktisadı ve finansı alanında bilimsel çalışmalar yaparak tarihteki Müslüman toplumların iktisat anlayışı, uygulamaları ve kurumları üzerinde araştırmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosu başta olmak üzere farklı kurumların akademik tecrübesinden de istifade ederek nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen İSİFAM, konvansiyonel iktisatla İslam iktisadı arasında karşılaştırmalı çalışmalar ortaya koymanın yanı sıra; İslami perspektifle bankacılık, para ve sermaye piyasaları ve sigortacılık üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.

3 Farklı Dilde Düzenlenen Organizasyonlar

Merkezin İslami finans alanında teoriler ve ürünler geliştirdiğini ve meselenin sadece teorik değil pratik boyutuna da katkı sağlamayı hedeflediğini söyleyen İSİFAM Müdürü Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya, bu hedeflere hizmet etmesi amacıyla, alana dair güncel gelişmelerle paralel nitelikte hem akademisyenlerin hem de sektör temsilcilerinin yer aldığı sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlediklerini belirtti. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 farklı dilde, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı düzenli konferanslar organize ederek İslam iktisadı ve finansına dair meseleleri daha geniş bir perspektiften ele almaya çalıştıklarını aktaran Doç. Dr. Kızılkaya, “Merkezimizde, kitap müzakereleri düzenlenerek, alanda yazılmış yerli ve yabancı eserler incelenmektedir. Bu hem farklı alanlardan gelen öğrencileri bir araya getirmekte hem de son yıllarda artan bir yayın çizgisi yakalayan alan ile ilgili eserlerin tartışılmasına imkân sağlamaktadır” dedi.

Geniş Kitlelere Hitap Edilmesi Uluslararası Etkileşimi Arttırıyor

Merkez bünyesinde, akademik olarak yeni gelişmekte olan İslam iktisadı ve finansı alanında yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinin yazarlarıyla birlikte müzakere edildiğini kaydeden Doç. Dr. Kızılkaya, böylelikle merkezin ve faaliyetlerini takip edenlerin alanla ilgili güncel akademik gelişmeleri takip etmelerinin sağlandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs salgını sebebiyle daha çok çevrimiçi faaliyetlerin öne çıktığı dönemde, merkezimiz 3 dilde webinar oturumları düzenleyerek farklı ülkelerden akademisyenlerin birikiminden istifade edilmesine ve daha geniş kitlelere hitap edilmesine öncülük etti. Bu etkinlikler Türkiye’deki faaliyetlerin dünyanın birçok bölgesinden insanlar ile paylaşılmasına imkân sağladı. Merkezimizin ve ana bilim dalımızın akademik faaliyetlerine katkı sunmak ve uluslararası etkileşimi arttırmak amacıyla misafir araştırmacı programı açıldı.”

Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler İçin Okuma Grupları

Üniversite kapsamında bu alanda faaliyet gösteren lisans ve lisansüstü programlarını desteklemek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Kızılkaya, başta İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı olmak üzere çeşitli üniversitelerdeki benzer nitelikli bölümlerle koordineli olarak çeşitli programlar düzenlendiğini ve eğitim programlarına destek verildiğini belirterek, lisansüstü eğitim aşamasına geçerken alanla ilgili daha donanımlı bireyler yetiştirebilmek için lisans öğrencilerine yönelik Türkçe olarak, lisansüstü seviyedeki öğrencilerin de alanla ilgili bilgi seviyelerini geliştirebilmeleri için Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde okuma grupları düzenlendiğini ifade etti.


Gerçekleştirilen İş Birlikleri ve Projeler

“Merkezimizde yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretip hayata geçirilmesine katkıda bulunmak amacıyla resmi ve özel kurum, kuruluş ve araştırma merkezleriyle iş birliği yapılarak çeşitli projeler de geliştirilmektedir” şeklinde konuşan Doç. Dr. Kızılkaya, 4. yılını geride bırakan İSİFAM’da 7 konferans, 5 çalıştay, 2 sempozyum, 7 panel, 4 tez müzakeresi, 4 kitap müzakeresi, 9 okuma grubu, 12 webinar ve 2 kitap tercümesi başta olmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirildiğini dile getirdi.

“İslami Finans Alanında Kapsamlı Bir Veri Tabanı Oluşturmak İstiyoruz”

İSİFAM’ın geleceğe yönelik planları hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kızılkaya, İslami finans alanında ihtiyaç duyulan kapsamlı bir veri tabanı oluşmasını sağlamak istediklerini kaydetti ve şunları aktardı: “Müslümanların tarihsel tecrübesi dikkate alındığında büyük imparatorlukların ekonomik sistemlerinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Bunu sağlayan dinamikleri, sürekliliği sağlayan ilkeleri ve başarılı bir sistem kurulmasına yol açan ana etkenleri ortaya çıkaracak ve günümüze ışık tutacak bazı projeler yürütmek istiyoruz. Yakın bir zamanda başlamayı planladığımız bu projeler ile geçmiş birikimi günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde yeniden incelemeyi hedefliyoruz.”

Okuyucunun Literatürü Tanımasını Sağlayan Yayınlar

Türkiye’de son yıllarda İslam iktisadı ve finansı ile ilgili önemli eserler neşredildiğini ve on yılların ciddi bir açığını kapatan bu neşirlerin ülkemizdeki okuyucunun literatürü tanımasını sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Kızılkaya, çok önemli bir boşluğu dolduran bu yayınların önemli bir kısmının alanda öncü olan eserlerin tercümesi şeklinde olduğunu ifade ederek, “Merkezimiz, ülkemizde son yıllarda telif niteliğinde olan bazı eserlerin okuyucuya kazandırılması amacıyla bir yayıneviyle ortak bir proje yürütmektedir. Bu çerçevede yıl sonuna kadar 15 civarında eserin okuyucu ile buluşması hedeflenmektedir” dedi.

Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Alanda lisansüstü eğitim gören öğrencilerin çalışmalarını sunarak tecrübe kazanacakları, aldıkları geri dönüşlerle fikirlerini geliştirebilecekleri bir platform sağlanması ve hem akademide hem de sektörde yer alan bireyler arası ilişki ağlarının geliştirilebilmesi amacıyla Eylül 2020’de bir Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu düzenleyeceklerini söyleyen Doç. Dr. Kızılkaya, sözlerini şu şekilde noktaladı: “Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun ülkemizdeki genç birikimin dünya ile entegrasyonu noktasında önemli katkılar sunacağını düşünüyorum. Bu tüf faaliyetleri arttırarak devam etmeyi planlıyoruz. Bünyesinde bulunduğumuz İstanbul Üniversitesi’nin köklü ve merkezi niteliğine uygun şekilde, İslam iktisadı ve finansı alanında yazılmış eserleri içeren geniş çaplı bir kütüphane oluşturulmasını da planlıyoruz.”

Haber: Tuğçe AYÇİN
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Galeri

Öne Çıkan Haberler

dişhekimliği mezun

Genç Diş Hekimleri Mesleğe Hazır

dil-merkezi sertifika

İÜ Dil Merkezi Online/Canlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Kayıtları Başladı

TÜBİTAK ULAKBİM

İstanbul Üniversitesi’nin Uluslararası Yayın Başarısı

iktisat mezuniyet

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunlarını Uğurladı

İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültemizden Lojistik Sektörüne Dair “Lojistik Güven Endeksi” Projesi

trthaber tanıtım

Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Ak, TRT Haber “Eğitim Editörü” Programına Konuk Oldu