İktisat Fakültemizden Araştırma Fakültesi Çalıştayı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen Araştırma Fakültesi Çalıştayı’nın ilk toplantısı, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haluk Alkan ve Prof. Dr. Levent Şahin’in de katılım gösterdiği toplantıda, Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri ile uyumlu olarak Araştırma Fakültesi olma yolunda atılması gereken doğru adımlar ve 21. yüzyılda ideal fakültenin nasıl olması gerektiği tartışıldı. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin geleceği hakkında önemli tespitlerin yapıldığı ve yol haritasının çizildiği toplantının açılış konuşmasını İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorğun gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi’nin tarihsel konumuna ve kamu politikaları üzerindeki etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Yorğun, bu süreç içerisinde katılımcıların sorularının, görüşlerinin ve katkılarının da çok önemsendiğini ve 21. yüzyıl vizyon ve hedeflerinin ortak bir paydada buluşularak sağlanabileceğini söyledi. 

“Hedeflere Ulaşmak İçin Üretmekten Başka Seçenek Yok”

İktisat Fakültesi’nin bu doğrultuda attığı adımların altını çizen Prof. Dr. Yorğun, hedeflere ulaşmak için üretmekten ve akademik camiada ekol haline gelmekten başka bir seçenek olmadığını belirterek, “Üniversitemizin Araştırma Üniversitesi olması dolayısıyla İktisat Fakültemizi Araştırma Fakültesi haline getirmek bizler için büyük önem arz etmektedir. Bizler her zaman en yüksek mertebeleri hedeflemeliyiz. COVID-19 rehavetine kapılmadan, çalışmalarımızı aksatmadan ve hız kesmeden akademik çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” dedi.

“Üniversitemiz Çevrimiçi Eğitime Adaptasyon Sorunlarını Minimuma İndirmiştir”

Prof. Dr. Yorğun’un ifadelerini tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin söz aldı. Konuşmasına AUZEF’in COVID-19 sürecinde ciddi bir sınav verdiğini ve çevrimiçi eğitim konusunda büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak başlayan Prof. Dr. Şahin, çevrimiçi eğitimin gelecek yıllarda daha da önem kazanacağını belirterek şu şekilde konuştu: “Çevrimiçi eğitim, gelecek yıllarda eğitim yapısını kökten değiştirecek bir niteliğe sahiptir. Bu süreç içerisinde İktisat Fakültesi’nin oynayacağı rol de oldukça önemlidir. İktisat Fakültesi’nin gayretleri her zaman takdir görmektedir. Çevrimiçi eğitim konusu üzerine uzun yıllardır ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemiz, bu zor dönemde böylesine bir değişimin getirdiği adaptasyon sorunlarını minimuma indirmiştir.”

“Web 3.0 Uygulamalarını Benimseyen Üniversiteler Kazanacak”

Araştırma Fakültesi Çalıştayı, açılış konuşmalarının tamamlanmasından sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak’ın sunumuyla devam etti. Araştırma fakültesi olma yolunda üniversitelere düşen sorumluluğu ele alan Prof. Dr. Toprak, süreç içerisinde Endüstri 4.0’ın yeri ve yetkinlik döngüsünde İktisat Fakültesi’ne düşen görevleri aktararak “İçinde bulunduğumuz süreçte Web 3.0 uygulamaları son derece önemlidir. Bu süreç içerisinde dijitalleşen, Web 3.0 uygulamalarını benimsemiş ve yetkinliğin esas alındığı üniversiteler ve fakülteler kazanacaklardır” ifadelerini kullandı. 

“İstihdamda Aranan Yetkinlikler Öğrencilere Lisans Düzeyinde Aktarılmalıdır”

Sözlerine dijital üniversitelerin mezun profili hakkında açıklamalarda bulunarak devam eden Prof. Dr. Toprak, “Akademide mesleki yeterlilikler belirlenmeli, beceri ve yetkinlikler mutlaka değerlendirilmelidir. İktisat Fakültemize düşen görevlerden en önemlisi, iş dünyasında eleman istihdamında en çok aranan beceri ve yetkinliklerin öğrencilere lisans düzeyinde aktarılmasıdır” şeklinde konuştu.

“Öğrenci ve Hoca Arasındaki İletişim Ödevlerden İbaret Olmamalı”

İktisat Fakültesi’nin vizyon ve amaçları doğrultusunda hazırlanmış iyi bir stratejik planın başarıyı getireceğini kaydeden Prof. Dr. Toprak, ölçülebilir ve kanıta dayalı hedeflerin takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Öğrenci ve hoca arasındaki ilişkide yazılı iletişimin önemine de değinen Prof. Dr. Toprak, yazılı iletişimin ödev vermekten ibaret olmadığını, bu doğrultuda İktisat Fakültesi’nin akademik kadro derinliğinin önemli bir avantaj olduğunu vurguladı ve “4 yıl boyunca hiç söz almamış, hiç sunum yapmamış veya hiç topluluk karşısına çıkıp fikrini savunmamış bir lisans mezunu olmamalıdır. Ayrıca dijital dönüşümün çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kendi konseptimizin, ekolümüzün belirlenmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

Çalıştayda Önemli Konular Tartışıldı

Çalıştayın son bölümünde başta Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan olmak üzere tüm katılımcılar fikir, talep ve sorularını aktardı. Akredite olmuş üniversitelerin İktisat Fakültesi’ne gelmeleri ve değerlendirmelerin yapılması, mesleki yeterliliklerde yaşanılan kopuklukların giderilmesi, formal ve informal eğitimlerin kredilendirilmesi, atıf sayılarının arttırılması, ödül programlarının teşviki ve reformların sürdürülebilirliği tartışıldı. Uluslararasılaşma için uluslararası hocaların İktisat Fakültesi’ne istihdam edilmesi gerekliliğinin yanı sıra, öz değerlendirme raporlarının İktisat Fakültesi için büyük önem ifade ettiğini konuşuldu.

“Rektörlüğümüz Dijitalleşmemiz İçin Önemli Adımlar Atıyor”

Çalıştayın son bölümünde Prof. Dr. Haluk Alkan söz aldı. İstanbul Üniversitesi’nin kurumsal kültürüne dikkat çeken Prof. Dr. Alkan, akademisyenlerin birlikte üretmesi gerektiğini ve bu kültürün İktisat Fakültesi’nde yaygınlaşması gerektiğini söyledi. Bu bağlamda online gazeteliğin açılmasının önemini ve bu adımın devamının geleceğini vurgulayan Prof. Dr. Alkan, “Dijitalleşme sürecinde kütüphanemizin önemi çok büyük. Dijital ulaşılabilirlik bizim için çok önemli Dijitalleşmemiz için Rektörlüğümüzün önemli adımları büyük bir süratle attığını söylemeliyiz” diye konuştu.

“Uluslararası İş Birlikleri, İktisat Fakültemizi Cazibe Merkezi Haline Getiriyor”

Çalıştayın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Yorğun, uluslararası iş birlikleri sayesinde İktisat Fakültesi’nin bir cazibe merkezi haline gelmesinin üzerinde durarak, “Uluslararası programların açılması üniversitemizi çok daha farklı konumlara taşıyacaktır. ‘Gelenekten geleceğe’ fikri ile 85 yıllık fakültemizin geleceğe hazırlanmasında atacağımız adımlar oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Araştırma Fakültesi Çalıştayı’nın ilk toplantısı, konuşmaların yapılması ve görüşlerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Haber: Tuğçe AYÇİN
İÜ Kurumsal İletişim KoordinatörlüğüÖne Çıkan Haberler

keşmir kongre

Online ‘’Keşmir Sorununun Bölgesel ve Uluslararası Boyutları’’ Konferansı

Öğrencilerimiz İçin Sınav Teslim Kılavuzu

engelsiz enuygar

“Engelsiz Üniversite Ödülleri”nde İstanbul Üniversitesi 5 Ödül Kazandı

KAGEM kariyer

Kariyerinize Attığınız Adımlarda KAGEM Yanınızda

edebiyat darülfünun-dersleri

Disiplinlerarası Yaklaşımlar Edebiyat Çalışmalarına Yeni İmkânlar Sunuyor

YDS YÖKDİL eğitim

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Online/Canlı YDS/YÖKDİL Eğitimleri Başlıyor!