Veritabanı Erişim Duyuruları (Ekim - Kasım)

Legal Online Veritabanı 6 Aralık 2020 tarihine kadar deneme erişimine açıldı

Legal Yayıncılık tarafından hukuk alanında oluşturulan “Legal Online Veritabanı" deneme erişimine açılmıştır. Legal Online Veritabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır.
  
Online Kütüphane (Kitap ve Dergiler): www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programı: www.legalbank.net

Son Erişim Tarihi : 06 Aralık 2020

Legal Online Kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (470 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (680 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Legalbank’tan içtihata (2.000.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.) mevzuata (43.000+) (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (34.500 +) , dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.


-------------------------------------------


 Deneme Veritabanı: DeGruyter e-Dergi Koleksiyonu (Sona Eriş Tarihi - 30 Kasım 2020 )


Sosyal ve Beseri Bilimler Dergi Paketi’ne abone olarak eriştiğimiz, De Gruyter Yayınevinin Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Tip konularını kapsayan Fen Bilimleri Dergi Paketi Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. DeGruyter e-dergi koleksiyonlarında; ekonomi ve hukuktan dil bilimlerine, matematik ve kimyadan mühendisliğe farklı alanları kapsayan ve 342 hakemli akademik dergi yer almaktadır.


Veritabanına erişim için tıklayınız.

Sona Eriş Tarihi: 30 Kasım 2020