Üniversitemiz AB UFUK2020 ERC Proje Teklifi İlk Aşamayı Geçti!

Üniversitemizin proje konsorsiyumunda bulunduğu Avrupa Birliği UFUK2020 ERC Synergy Grant kapsamındaki proje teklifi birinci aşama değerlendirmeyi geçerek, Temmuz ayının ortalarında değerlendirilmesi tamamlanacak ikinci aşamaya geçmeye hak kazanmıştır. Proje teklifinin ikinci aşamayı geçip fonlanmaya hak kazanması durumunda ülkemizdeki ilk ve tek ERC Synergy Grant projesi olup, dünyada bu kapsamdaki 28 projeden biri olacaktır.

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), 2007 yılında Avrupa Birliği'nin 7. Çerçeve Programı kapsamında kurulmuştur. 7. Çerçeve Programı'nda 7.5 Milyar Avro’luk bütçesi olan ERC, 8. Çerçeve Programı olan Ufuk2020 Programı kapsamında bütçedeki payını 7. ÇP’ye göre %60 artırarak 13.1 Milyar Avro’luk bütçesi ile Ufuk2020’nin en büyük bütçeli programı olmuştur. ERC’nin hedefi Avrupa’da bilimsel mükemmeliyeti güçlendirmek ve Avrupa’yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir. ERC'nin üç tip fonlama programı farklı seviyelerdeki araştırmacıların kendi aralarında rekabet etmelerine olanak vermektedir. Ancak ERC Synergy Grant bu üç tipin haricinde ayrı ve özel bir yeri bulunan ve nadiren fonlanan bir tiptir.

Synergy Grant ile en az iki en fazla dört araştırmacının bir araya gelerek ve tamamlayıcı vasıflarını, bilgilerini ve kaynaklarını kullanarak iddialı bilimsel sorunlara çözüm bulabilmeleri amaçlanır. Bu anlamda Synergy Grant çağrısının ana hedefi, bilginin sınırlarını genişletmek, farklı disiplinler arasındaki arayüzde yeni metotlar ve teknikler kullanılmasını teşvik etmektir. Böylece yapılacak dönüştürücü (transformative) araştırmaların sadece Avrupa’da değil bütün bilim dünyasında bir mihenk taşı olması beklenmektedir. Synergy Grant’e başvuru yapan araştırmacıların tamamlayıcı vasıflarını, aralarındaki sinerjiyi ve bir araştırmacının tek başına başaramayacağı fakat beraber başarılabilecek çığır açıcı buluşlarını ayrıntılı bir şekilde açıklamaları beklenmektedir. Başvuru yapan araştırmacıların özel bir seçilme niteliği bulunmamakla birlikte ilgili çağrıların sadece müstesna başvuruları kabul edildiği, oldukça rekabetçi çağrılardır.


Galeri