Üniversitemiz AB UFUK2020 Bilgi Çoğaltıcısı

Üniversitemiz AB UFUK2020 Bilgi Çoğaltıcısı olarak İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bekir KAYACAN görevlendirilmiştir. TÜBİTAK tarafından yürütülen "Ufuk 2020 Programında Türkiye (Turkey in Horizon 2020)" Projesi "Ufuk 2020 Programı Bilgi Çoğaltıcıları (H2020 Information Multipliers)" oluşumu kapsamında görevlendirilen kurum temsilcisi, TÜBİTAK tarafından aktarılan bilginin, kurumunun iletişim ağına ve paydaşlarına yayılmasını sağlamak ve paydaşların olası geri dönüşleri hakkında TÜBİTAK’ı bilgilendirmek, Ufuk 2020 Programı ve Avrupa’daki diğer ilgili Ar-Ge programları çerçevesinde açılan proje çağrıları ve yayımlanan ortak arama duyuruları hakkında paydaşlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve ilgili kurumun paydaşları ile irtibata geçerek araştırma ve yenilik fırsatlarından yararlanma konusunda teşvik etmek gibi birçok görevle yetkilendirilmiştir.

Türkiye’de Ufuk 2020 Bilgi Çoğaltıcıları oluşumuna katılarak ve söz konusu oluşumu destekleyerek elde edilecek faydalar doğrultusunda Üniversitemizin Ufuk2020 Programı ve bu doğrultuda Ar-Ge ve yenilik hedeflerine aşağıda belirtilen biçimde ve ölçüde katkıda bulunacağı öngörülmektedir:

Ufuk 2020 Programı ve yenilik odaklı etkinliklerin yıllık düzenlenme sayısında artış,

Bölgede Ufuk 2020 Programı’ndanfayda sağlayabilecek KOBİ/Araştırmacı sayısında artış,

Bölgeden Ufuk 2020 Programı’na katılım gösteren KOBİ/Araştırmacı sayısında artış,

Üniversitemiz paydaşlarının katılım gösterdiği başarılı proje sayısında artış.

Oluşuma dahil olan ilk üniversitelerden biri olarak İstanbul Üniversitesi adına görevlendirilen Üniversitemiz İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bekir KAYACAN ve diğer Bilgi Çoğaltıcılarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.