'Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze' Konumu Kongre

VIII. Uluslararası Türkoloji Kongresi’nin Ana Konusu: “Türk Uygarlığı: Köklü Geçmişten Günümüze’’ 
Kongrede sunumlar Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça olarak yapılacaktır.
Tarafımıza ulaşan 225 bildiri özetinden 62 bildiri özeti kongre bilim kurulu tarafından uygun bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden dileyenlerin kongreye katılmaları mümkündür. Katılmak isteyenlerin bildiri özetlerini 20.09.2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
Kongremizle ilgili detaylı bilgiye http://turkoloji2019.ayu.edu.kz adresinden erişebilirsiniz.
VIII. Uluslararası Türkoloji Kongresi katılımcılar listesi ekte sunulmuştur.
EK
E-posta: turkology.institute@ayu.edu.kz