Tıp Bilişimi e-Çalıştayı

Tıp Bilişimi e-Çalıştayı – Türkiye’de İlk Bilgisayardan Tıp Bilişimine: 60 Yıllık Serüven

30.09.2020


Saat 10:00-18:30

Hacmi artan ve yapısı karmaşıklaşan verinin hammadde olarak kullanımını odağında bulunduran dördüncü endüstri devrimi, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere tüm sektörlerin iş modellerinin köklü bir biçimde değişmesinin önünü açmıştır. Diğer taraftan, sağlık verisi sadece laboratuvar sonuçları, radyoloji görüntüleri, anamnez kayıtları gibi sağlık kurumlarında üretilen veri değil, aynı zamanda hava ya da su kalitesi, toplum sağlığı, epidemiyoloji, mobil sağlık izleme sistemlerinin ürettiği değerler, kişinin genetik kodu gibi sağlığa dair ya da onu etkileyebilecek herhangi bir olguyu da içeren büyük bir ekosistemi kapsamaktadır. Bu ekosistem büyüdükçe ve geliştikçe Tıp Bilişimi alanı gelişmekte ve bilimsel yayın sayısı da artmaktadır. 2019 yılında TIP BİLİŞİMİ isimli bir kitap çalışması başlatılmış ve toplam 47 yazar bu çalışmaya katkı vererek 42 bölümden oluşan bir eser meydana gelmiştir. Bu bölümler sırası ile Veri; Sistem Geliştirme ve Yönetimi; Güncel Teknolojiler; Tıpta Dijitalleşme; İnsan Makine Etkileşimi; Bilişim Teknolojileri Destekli Eğitim-Öğretim; Etik, Hukuksal Boyut ve Güvenlik başlıkları altında toplanmıştır. Editörlüğünü Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi) ve Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (İÜ Enformatik Bölümü)’in yaptığı kitabın, Istanbul University Press tarafından yayınlanması kabul edilmiştir.

Bilgisayarın Türkiye topraklarına 60 yıl önce geliş tarihi olan 30 Eylül tarihinde, 2 adet panel ve 4 oturum şeklinde yapılacak olan TIP BİLİŞİMİ e-ÇALIŞTAYI’ında adı geçen kitaba katkı veren değerli yazarların bir kısmı bilgi paylaşımında bulunacak ve kitabın resmi duyurusu da yapılmış olacaktır.

Çalıştay ile ilgili daha fazla bilgi (davetiye, program, katılım formu vb.) edinmek için https://tipbilisimi.org.tr bağlantısı ile e-çalıştayın web sitesine erişilebilir.