İÜ SEM Tarafından Düzenlenen Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri 10.10.2019 tarihli 1 sayılı Senatoda kabul edilmiştir. Alınan kararlar doğrultusunda; Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) tarafından gerçekleştirilen Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim) sonucunda, akademisyenlere Eğiticinin Eğitimi kapsamında verdikleri sertifika 25 puan kazandıracaktır (sadece 1 sertifika puanlamaya dahil edilecektir.)

Detaylar için tıklayınız.

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü