İstanbul Üniversitesi'nin Orta Asya İpek Yolu'ndaki Arkeolojik Çalışmaları Devam Ediyor.


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı ile Özbekistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nün Özbekistan'da 2003 yılından itibaren yürüttüğü arkeolojik çalışmalar 2017 yılı eylül ayında da devam etmiştir. Orta Asya'da İpek Yolu üzerinde yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının başkanlıklarını Doç. Dr. İbrahim Çeşmeli ile Dr. Abdusabir Raimkulov yürütmektedir. Arkeolojik projenin restorasyon ve konservasyon çalışmalarını ise Arş. Gör. Dr. Hande Günözü yürütmektedir. Proje hakkında aşağıdaki linklerden detaylı bilgi alınabilir.
Arkeolojik Proje Linkleri: