“International Workshop on Harmonic Analysis and Operator Theory”

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından hazırlanan “International Workshop on Harmonic Analysis and Operator Theory” (https://who.istanbul.edu.tr) isimli konferans, 26-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.