Güncellenmiş Akademik Teşvik Başvuru Takvimi 2019-2020 Yönetmelik ve Formlar

Güncellenmiş Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi 2019-2020

•    16 Aralık 2019 Akademik Teşvik Ödeneği Takviminin web sitesinde ilanı.
•    20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına Başvuruların Yapılması.
•    3- 7 Şubat 2020 tarihleri arasında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının İncelemelerinin sonuçlandırılması,
•    10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından, incelenmesi ve ilan edilmesi.
•    17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında itiraz süresi.
•    24-29 Şubat 2020 tarihleri arasında itirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından kesin karara bağlanması ve sonuçlandırılması.
•    3 Mart 2020 İtirazların İlanı…


​Gerekli Belgeler için Aşağıdaki Linklere Tıklayınız


Teşvik Dosyası Kapsamında Bulunması Gerekenler

1) “Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi”, dosyanın en başında yer almalıdır. Kontrol listesini hem teşvik için başvuruda bulunan öğretim elemanının hem de birim teşvik komisyonu üyelerinin imzalaması zorunludur.
2) YÖKSİS’ten teşvik başvurusu için temin edilen belgeler.
3) Akademik teşvik başvuru dosyası ve ekleri.

Prof. Dr. Mustafa Oral ÖNCÜL

Akademik Teşvik Komisyon Başkanı