Gönüllü Akademisi’ne 6. Dönem Başvuruları Başlıyor

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile İÜ Sosyal Sorumluluk ve Araştırma Merkezi'nin birlikte yürütmüş olduğu Gönüllü Akademisi, Güz Dönemi başvuruları başladı. Başvurular, internet üzerinden oluşturulan form üzerinden gerçekleşecek ve 27 Eylül tarihine kadar sürecek. Mülakatlar ise 30 Eylül tarihinde yapılacak.

İÜ ve İÜ-Cerrahpaşa örgün bölümlerinin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencileri bir araya getiren Gönüllü Akademisi, gönüllülük algı, eğilim ve deneyimlerine ilişkin çeşitli eğitimler veriyor. Bu doğrultuda toplumsal bilinci arttırmaya yönelik kalifiye insan kaynağı oluşturmayı, gönüllülüğün yaygınlaştırılmasını ve böylece daha bilinçli gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

Hangi Eğitimler Verilecek?

Gönüllü Akademisi’ne katılan gençlere eğitimler; tekdüze ve sıkıcı bir öğretim yönteminden uzak bir şekilde katılımcıların kişisel becerilerini ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarmayı hedefleyen bir yaklaşımla veriliyor. Bu bağlamda formel ve non-formal eğitim tekniklerinin birlikte kullanıldığı Akademide eğitimler 8 hafta sürecek ve Salı ve Perşembe günleri, saat 17.00- 20.00 arasında Beyazıt'ta olacak.

   

Akademi eğitimleri; seminerler, STK ziyaretleri, film okumaları ve atölyelerden oluşacak. Dönem boyunca öğrenciler grup olarak gönüllü bir proje tasarlayacaklar. Projelerini hayata geçiren öğrenciler akademiden katılım belgelerini alarak mezun olacak.

Kimler Başvurabilir?

Gönüllülük Akademisi’ne sadece İÜ ve İÜ-Cerrahpaşa’da örgün öğretimde bulunan bölümlerin, lisans 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerini kabul başvurabiliyor. Gönüllülük Akademisi’nde %80 devam zorunluluğu bulunuyor.

Haber: Deniz Öztürkgil

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü