Future-Learning Konferansı (FL2020) 20-22 Ekim’de

İstanbul Üniversitesi’nin Marka Konferansı Future-Learning (FL2020)

Katılımcılarına Kapılarını 20-22 Ekim 2020’de “Uzaktan” Açıyor

İstanbul Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (YEĞİTEK), Türkiye Bilişim Derneği ve “Aurel Vlaicu" University Of Arad (Romanya) işbirliğiyle düzenlenen ve ana konusu VERİ DEVRİMİ olan konferansımıza dinleyici olarak katılmak ücretsiz olup buradaki linkten kayıt olmak yeterlidir.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilir, gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz.
Web: fl.istanbul.edu.tr
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flearning
Twitter: https://twitter.com/futurelearning4
Facebook: facebook.com/futurelearning.istanbul/
Instagram:
instagram.com/future4future/

2012 yıllından bu yana TÜBİTAK 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği’ni alan konferansımız, bu sene bir kez daha aynı destekten yararlanmaya hak kazanmıştır.

Konferans bildirileri ve diğer materyaller Istanbul University Press tarafından bildiri kitabı olarak, seçilen çalışmalar ise sırası ile ActaINFOLOGICA, Journal of Applied Tourism Research, Journal of Tourism Theory and Research, Journal of Continuous Vocational Education and Training dergilerinde makale olarak basılacaktır.

İlk Future-Learning konferansının üniversitemizde yapıldığı 2004 yılında, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konuları Türkiye’de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin dışındaki yüksek öğretim kurumlarında yeni yeni telaffuz edilmeye başlanmış ve bir öğretim yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağı tereddütleri yaşanmaktaydı. Oysa teknoloji öyle hızlı gelişmekteydi ki, bireyleri ve toplumları aynı hızla değişen dünya koşullarına hazırlamak pek çok araştırmacı ve akademisyenin, devlet ve özel sektör kurumunun ve sivil toplum kuruluşunun gündemine oturmuştu. Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdal BALABAN ve İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN bu konuda duyarlılık göstererek, uzaktan eğitim ve e-öğrenme konularında yurtdışındaki gelişmeleri Türk akademisyen ve ilgililere aktaracak ve Türk akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcıların da kendi deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşacakları bir platform sağlayarak, bugün artık bir marka olmuş “Future-Learning (FL)” konferansları doğacaktı.

2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarında düzenli olarak yapılan konferans, hep İstanbul’da ve çoğunlukla da İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. COVID-19 nedeniyle bu kez Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin sağlayacağı altyapı ile FL2020 çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Özellikle COVID-19 döneminde Sağlık, Tarım, Turizm ve Eğitim alanları çok etkilendi ve bu alanlarda ciddi bir dijital dönüşüm beklenmekte. Konferansımızda bu dört konuda, alan uzmanlılarının katılımıyla paneller ve bildiri oturumları düzenlenecektir.

Konferansın davetli konuşmacıları başta sayın Rektör Yardımcımız ve AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent ŞAHİN olmak üzere, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker KILIÇ, ABD’den Woodraw W. CLARK II, Portekiz’den Prof. Luis Miguel Oliveira Barros CARDOSSO, Romanya’dan Prof. Gabriela KELEMEN, Malta’dan Prof. Alex GRECK bizlerle eğitim, uzaktan eğitim ve teknoloji destekli eğitim konularında değerli görüşlerini paylaşacaklardır.

FL2020’de birlikte olmak üzere!

Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN