Elginkan Vakfı Bursu


Elginkan Vakfı üniversitemizde lisans öğrenimi gören öğrencilerimize burs desteği sağlamak istemektedir. Kamu veya özel herhangi bir kurumdan burs almamak şartıyla burs talebinde bulunmak isteyen öğrencilerimiz (Hazırlık Sınıfı öğrencileri ve 23 yaşından büyükler hariç) başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte 04 Ekim 2019 saat 16.00’a kadar Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e müracaat edebilirler.


     Başvuru Formu için tıklayınız.

İstenen Belgeler

1.    Nüfus Kimlik Fotopisi

2.    Adli Sicil Kaydı

3.    Birinci sınıf öğrencileri için üniversite yerleşme belgesi

4.    Ara sınıf öğrencileri için transkript belgesi (not ortalaması minimum 2,50 olmalıdır.)

5.    Öğrenci belgesi

6.    Bir adet fotoğraf

7.    Anne-Babaya ait gelir durumunu gösterir belgeler. Çalışmayan anne-baba için çalışmadığına dair belge.


Başvuru Adresi: Ayşe Kadın Hamamı Sokak, No: 17, Süleymaniye-Fatih

Konum:https://goo.gl/maps/gPWUcbVRnMh2evZg9